HAN Hogeschool Lean & QRM centrum

Het lectoraat Lean en World Class Performance voert samen met (MKB)bedrijven en organisaties praktijkgericht onderzoek uit en creëert daarmee direct toepasbare kennis voor bedrijven en organisaties op het gebied van Lean en Quick Response Manufacturing (QRM). Het lectoraat laat deze kennis terugvloeien in het onderwijs, zodat studenten opgeleid worden tot vakmensen die óók verstand hebben van processen. Deze werkwijze is vertaald naar het HAN Lean-QRM Centrum, een platform voor de wisselwerking van (contract)onderzoek en praktijk.

Lean Innovatie

Het volledige verhaal is alleen toegankelijk voor deelnemers.

Bijeenkomsten bij HAN Hogeschool Lean & QRM centrum

 • 02
  dec

  Towards the Digital Factory

  Op dit moment lijken termen als Smart Industry, digitalisering en Industrie 4.0  toverwoorden.
  Als u iedereen mag geloven, verdwijnen alle problemen als sneeuw voor de zon als u internet, slimme sensoren en big data inzet. Helaas is de echte wereld nog niet zover en blijken in de praktijk de meeste beloftes niet gemakkelijk haalbaar. In dit webinar geven Stef Tiggeloven en Gerlinde Oversluizen een samenvattend overzicht van de weg Towards The Digital Factory en geven bovendien enkele praktijkvoorbeelden.

  Een korte doorlooptijd zorgt voor een korte en ook betrouwbare levertijd van een product of dienst. Snelheid en betrouwbaarheid zijn een sterk concurrentiewapen. Veel mkb-bedrijven worstelen hiermee, de beheersbaarheid van productie is vaak complex . Er wordt veel bijgestuurd en de leverbetrouwbaarheid laat te wensen over. 
  Het onderzoek van de HAN ondersteunt bedrijven om verstandige stappen te nemen in de richting van de ‘digitale fabriek’ waarmee korte en betrouwbare doorlooptijden gerealiseerd kunnen worden. In dit webinar nemen we u mee langs de volgende vragen: 

  • Wat is nu precies de digital factory (DF)?

  • Bij welke problemen kunnen DF-concepten helpen?

  • Case study met toepassing van digital twin technieken

  • Wat zijn de eisen en consequenties van het introduceren van DF-concepten?

  • Waar kunt u zelf beginnen?

  In hoge variëteit – laag volume-processen (HVLV) concurreren vaak meer value streams om gebruik van dezelfde shared resources. Het beheersen van de orderdoorlooptijd wordt vaak gecompliceerd door lokale groepering van orders. Medewerkers maken binnen afdelingen (lokaal) keuzes om hun werk optimaal in te richten. Deze keuzes blijken echter vaak te conflicteren met de doelstelling die de planningsafdeling op centraal niveau (dus over meer afdelingen heen) hanteert: korte stabiele doorlooptijden voor een grote leverbetrouwbaarheid richting de klanten.

  Het blijkt zeer complex om te komen tot een integrale optimalisatie die recht doet aan centrale en lokale doelstellingen. ERP-systemen ondersteunen deze complexiteit onvoldoende.

  In het onderzoek heeft men gezien dat digitale technieken behulpzaam kunnen zijn bij het integraal optimaliseren, maar ook dat het reduceren (daar waar mogelijk) van complexiteit en variabiliteit veelal vooraf moeten gaan aan het effectief toepassen van een digital shadow/twin. 

  In dit webinar geven we u handvaten om te komen tot een effectieve digital shadow die mogelijkheden biedt om de optimalisatie op lokaal en centraal niveau te ondersteunen met goede informatie die integrale optimalisatie over de gehele waardestroom mogelijk maakt. 

  Wilt u meer informatie over het onderzoeksproject “Towards the digital factory” neem dan contact op met gerlinde.oversluizen@han.nl 06 - 55 20 88 04

  Lean Innovation Network
  Online