Lean Innovation Network

Onze missie

Samen sneller naar duurzaam succes !

Duurzaam succes betekent voor iedereen iets anders. Samenwerken aan duurzaam succes betekent voor ons elkaar inspireren, samen leren, innoveren en realiseren steeds met het oog op duurzaam succes van mensen, organisaties en de wereld. 
Duurzaam Succes wordt ook wel World Class Performance genoemd:

  • De klanten zijn vol bewondering
  • De concurrenten zijn jaloers
  • De medewerkers zijn trots op hun bedrage aan de organisatie

Vanaf de start van het Lean Innovation Network in 2005 zien wij mensen in organisaties als de motoren van maatschappelijke vernieuwing. Wij willen samenwerken aan een gezonde duurzame toekomst voor onszelf en de generaties na ons. Samen met een aantal ondernemende mensen uit grote en kleine bedrijven heeft Jacqueline Hofstede (Directeur Ynova Innovation Company BV) in 2005 het initiatief genomen tot het Lean Innovation Network. Een ondernemend innovatienetwerk met de ambitie het beste innovatienetwerk ter wereld te worden. Een netwerk voor mensen in ambitieuze organisaties die met en van elkaars praktijkervaringen willen leren, innoveren en commercialiseren.

Veel organisaties zijn gestart met Lean & Green Transformatie resulterend in o.a. verlaagde kosten, het vergroten van snelheid, Time-to-Market, korte responstijden, capaciteit en flexibiliteit. Deze aanpak van continu verbeteren en innoveren met alle medewerkers en partners, naar de voorbeelden van Toyota, Scania en Porsche, hebben organisaties al veel succes gebracht. Binnen het Lean Innovation Network bieden wij u toegang tot deze kennis, goede voorbeelden, inspiratie en vooral ook de doorleefde ervaring uit de praktijk. Hierbij gaat het niet alleen om Lean in de productieomgeving, maar ook om Lean Office, QRM (Quick Response Management) Leadership en persoonlijke ontwikkeling, Accounting & Performancemanagement, ICT, Innovation to Market / Lean Product/Technology Development, HRM, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, Logistics en Marketing. Zo leren grote en kleine ondernemingen, profit en non-profitorganisaties snel en relatief goedkoop hoe de Lean & Green filosofie in te zetten voor meer (maatschappelijke) waarde en duurzaam succes (Operational en Innovational Excellence).

Lean Innovatie

Onze visie

De wereld verandert in rap tempo en brengt vele nieuwe kansen. De ontwikkeling naar een Smart Sustainable Society daagt ons uit om met een frisse blik naar organisaties te kijken. Snelle, flexibele wendbare en soms virtuele organisaties van mensen met de passie voortdurend te werken aan continu verbeteren en innoveren voor duurzaam succes. 

Bovendien staan we aan het begin van een nieuwe (industriele) revolutie met 3D printing, re-shoring, robots, ultra gepersonaliseerde producten en diensten, sensoren, Physical Internet, nieuwe ICT-toepassingen en disruptieve businessmodellen. Ondernemingen moeten slimmer samenwerken om concurrerend te blijven. Zorginstellingen moeten door vergrijzing, ontgroening en bezuiniging meer en betere zorg leveren tegen veel lagere kosten. Ook overheden, woningcorporaties en onderwijsinstellingen moeten door de bezuinigingen meer waarde leveren voor minder geld.
 Het is de kunst voor hedendaagse leiders om de veranderingen in een vroeg stadium te zien en daar snel en slim op in te spelen. Dit kan door het uitbannen van (ook maatschappelijke) verspilling en samen te werken aan nieuwe slimme en duurzame waardeketens en -netwerken.

Door deelname aan het Lean Innovation Network en/of een van onze Special Interest Groups komt u versneld in contact met andere organisaties om samen mee te leren, te innoveren en soms ook te commercialiseren.

Het volledige verhaal is alleen toegankelijk voor deelnemers.