Rijksuniversiteit Groningen - Centraal Facilitair Bedrijf

De Rijksuniversiteit Groningen is een ambitieuze internationale research-universiteit, die stevig geworteld is in het noorden van Nederland. De universiteit creëert en deelt kennis via onderzoek, onderwijs en wetenschapsbeoefening op hoog niveau. De Rijksuniversiteit Groningen heeft een academische traditie die teruggaat tot 1614 en kent een rijk verleden. Hierdoor is de universiteit uitgegroeid tot een academische gemeenschap met een sterk besef van lokale en maatschappelijke verbondenheid en een cultuur van innovatief onderwijs en onderzoek. Het onderzoek en onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt gedreven door nieuwsgierigheid en sluit aan bij de behoeften van de mondiale samenleving. Het onderzoek is gebaseerd op krachtige kerndisciplines.
In Groningen zijn we ervan overtuigd dat uitzonderlijk onderwijs en onderzoek alleen kan plaatsvinden in een gevarieerde academische gemeenschap, die bestaat uit vele verschillende nationaliteiten en talenten. Onderzoek, maatschappelijke impact en onderwijs van de universiteit zijn nauw verweven en vinden plaats in een omgeving van academische vrijheid. Zo stellen we onze studenten in staat zich te ontwikkelen tot actieve, onafhankelijke, kritische en verantwoordelijke wereldburgers, die een bijdrage leveren aan de oplossing van de wetenschappelijke en maatschappelijke problemen van de toekomst.

Uit deze visie vloeien zes ambities voor 2020 voort die centraal staan in de strategie

1. De Rijksuniversiteit Groningen wil haar positie van een internationale academische gemeenschap met sterke lokale wortels consolideren. Een van onze activiteiten om dit te bereiken is het opzetten van nationale en internationale branche-campussen. Door het creëren van een dergelijke internationale omgeving kunnen onderzoek en onderwijs profiteren van de verschillende perspectieven en benaderingen die zo’n omgeving met zich meebrengt. Deze diversiteit in aanpak is nodig om de grote vragen en kwesties waarvoor de samenleving zich geplaatst ziet op te lossen.

2. We ondersteunen onze onderzoekers bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën, soms met een hoge mate van onzekerheid, door een innovatieve en ondernemingsgezinde houding te stimuleren. Fundamenteel intra- en interdisciplinair onderzoek met sterke internationale partners en innovatieve interactie met de samenleving staan centraal in ons op onderzoek gerichte onderwijs.

3. We verwachten van onze studenten dat ze actief deelnemen aan het onderwijs- en leerproces en hun verantwoordelijkheid hiervoor dragen . De kern van onze onderwijsstrategie is dan ook studenten in staat te stellen op actieve wijze te leren.

4. Kennis in de praktijk toepassen is een belangrijke verantwoordelijkheid van de universiteit. De verspreiding van kennis en de omzetting daarvan in duurzame economische en maatschappelijke processen, diensten en bedrijvigheid is een hoeksteen van de strategie van de universiteit.

5. We erkennen dat de verantwoordelijkheid voor strategie, management en bedrijfsvoering van de universiteit draagvlak moet hebben. Dit is terug te zien in voortdurend overleg en gesprekken die we met medewerkers en studenten voeren over de toekomst van de instelling. Aan de basis van dit proces ligt vertrouwen, evenals het besef van de verschillende formele rollen in het proces. Verantwoording en transparantie op het gebied van kwaliteit en financiering zijn in dit opzicht van fundamenteel belang.

6. Onze alumni vormen de belangrijkste link met de samenleving en we verwelkomen hun betrokkenheid bij onderwijs en onderzoek via hun bijdragen aan alumninetwerken en verscheidene andere activiteiten.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft het volste vertrouwen dat zij met deze strategie haar rol als prestigieuze internationale research-universiteit in de komende jaren kan voortzetten en uitbouwen. Voorbeelden hiervan zijn: Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân in Leeuwarden en Rijksuniversiteit Groningen/Campus Yantai

.

Het Centraal Facilitair Bedrijf staat aan het begin van de transitie van een

decentraal georganiseerde facilitaire organisatie naar een centraal georganiseerde

facilitaire organisatie. Marijke Boersma: “We moeten het Facilitair bedrijf opnieuw uitvinden”

Het volledige verhaal is alleen toegankelijk voor deelnemers.