Landustrie & Desah

Landustrie is opgericht in 1913 en was destijds actief op het terrein van de landbouw en wel als handelsfirma en als machinefabriek. Rond 1916 werd begonnen met de installatie van elektrisch aangedreven gemalen met vijzels en schroefpompen. Na verloop van tijd werden ook diverse pompen ontwikkeld voor rioolwater zodat rond 1950 de markt voor afval- en rioolwaterzuiveringsinstallaties toegankelijk werd voor Landustrie. Met bijna 100 jaar ervaring heeft Landustrie zich nu ontwikkeld tot een internationaal bedrijf wat actief is op diverse terreinen voor wat betreft de behandeling en het transport van riool- en afvalwater. Daarnaast hebben ook innovatie en research & development binnen Landustrie een belangrijk aandeel. Voorbeelden hiervan zijn waterkrachtvijzels, DMC dijkbewakingssysteem en het mobiele sanitatiesysteem. Landustrie is koploper in het ontwikkelen van nieuwe innovatieve concepten en richt daartoe samen met partners nieuwe spin-off bedrijven op zoals DESAH BV en REDSTACK BV. Landustrie gelooft in de kracht van netwerken en investeert hier veel in. Landustrie neemt deel in verschillende netwerken zoals Wetsus, Wateralliantie, Lean Innovation Network en werkt nauw samen met universiteiten (Wageningen UR), onderzoeksinstituten en andere innovatieve bedrijven. DeSaH DeSaH BV is in 2005 opgericht door Harlingen Holding Industries. De missie van DeSaH is de ontwikkeling en toepassing van innovatieve en duurzame technologieën en concepten binnen de waterketen. Door DeSaH BV worden in samenwerking met universiteiten, kennisinstellingen en andere partijen met een hoge mate van knowhow duurzame innovaties ontwikkeld, die op een kosteneffectieve wijze kunnen worden ingezet in de (decentrale) waterketen. Daadwerkelijke duurzaamheid gaat verder dan het zoeken naar besparingen; het gaat om het her-ontwerpen van processen met de natuur als voorbeeld (Cradle to Cradle). DeSaH streeft naar een kringloopeconomie waar zowel economische winst, alsook winst op het terrein van welzijn van mensen en winst voor de natuur geboekt kan worden. Met de kringloopeconomie in gedachten spreekt men niet meer over afvalwater management, maar van een Grondstof Management Systeem. De core business van DeSaH is het ontwerpen en ontwikkelen van innovatieve duurzame sanitatie concepten.

Lean & Green Landustrie & Desah

Het volledige verhaal is alleen toegankelijk voor deelnemers.