Ynova Innovation Company BV

Ynova inspireert en organiseert innovatienetwerken en begeleidt organisaties op hun weg naar duurzaam succes

Excelleren in Innoveren

Het volledige verhaal is alleen toegankelijk voor deelnemers.

Bijeenkomsten bij Ynova Innovation Company BV

 • 19
  mei

  Moonshot Circular Delta - SDG 9

  De Europese en Nederlandse overheid heeft als doel in 2050 volledig circulair te zijn. In een circulaire economie staat het efficiënter benutten en het daardoor verminderen van het gebruik van grondstoffen centraal. Daarvoor is meer nodig dan alleen recycling van grondstoffen; producten moeten bijvoorbeeld zo worden ontworpen dat ze langer mee gaan.
  Naast het volledig circulair zijn in 2050 zijn het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit de andere twee grote uitdagingen in het vinden van een betere balans tussen mens en natuur. Deze drie uitdagingen hangen nauw met elkaar samen – net als de oplossingsrichtingen. Hoe minder nieuwe grondstoffen er nodig zijn, hoe minder de natuur, het klimaat en het milieu worden belast. De circulaire economie kan daarnaast bijdragen aan het verminderen van de leveringsrisico’s van steeds moeilijker te verkrijgen en duurder wordende grondstoffen. Ook biedt ze kansen voor Nederlandse bedrijven; zo zijn er concurrentievoordelen te behalen door grondstoffen in de productieketen aanzienlijk efficiënter in te zetten en milieusparend te produceren.

  Het concept 'Circular Delta' is ontstaan tijdens een online hacketon in mei 2020 in Noord Nederland, waarin 200 mensen samen een visie hebben ontwikkeld voor (Noord)-Nederland in 2030. Zie ook www.bluedelta.world

  Vanuit SDG 9 is een visie ontwikkeld voor de transitie naar circulaire bedrijventerreinen en communities van de toekomst. In onze verbeelding is er in de toekomst op bedrijventerreinen ruimte voor wonen, werken, leren, zorgen en vrije tijd, alles in balans met het landschap en de natuur. In woonwijken is er ook ruimte voor werk aan huis en in zogenaamde maak-/werkplaatsen. Deze visie sluit ook aan bij de visie van de rijksbouwmeester m.b.t. mogelijke locaties voor woningbouw.

  Uitgangspunten bij dit concept zijn:

  • We sluiten aan bij de Circulaire Economie, Brede Welvaart en de 17 SDGs
  • Volledig duurzame energie voorziening 
  • Schaalbaar en overal ter wereld toepasbaar
  • Modulair op te bouwen, af te breken, te verplaatsen en mogelijk ook drijvend
  • Toekomstbestendig met gebruik van nieuwe technologie (Industrie 4.0)
  • Gezonde circulaire businessmodellen
  • Ontwikkeling in een Quadruple Helix Innovatie Ecosysteem: Ondernemers, Omgeving (Burgers), Onderwijs en Onderzoek (nieuwe omgevingswet)
  • Het is geïnspireerd op ecosystemen in de natuur
  • Vanaf het begin zoeken we samenwerking in binnen- en buitenland.

  Wij gaan graag met jullie in gesprek over de doorontwikkeling van het concept binnen een nieuw te vormen consortium. Hiermee willen wij een 'Moonshot Circular Delta' creëren.
  Zie meer informatie over een 'Moonshot' via de link naar het Versnellingshuis Circulaire Economie.

   

  Lean Innovation Network
  Online