Avantor Performance Materials

Avantor Performance Materials produceert en levert wereldwijd hoogwaardige chemicaliën en materialen, die worden toegepast in diverse industrieën. Dit wordt gedaan vanuit 4 businessunits in Deventer:

1.    Analytische laboratoria
2.    Grondstoffen voor de farmaceutische industrie
3.    Hulpstoffen voor micro-electronics
4.    Reagentia voor ziekenhuis laboratoria.

Vanwege de toenemende mondiale concurrentie is er de afgelopen jaren een voortdurende focus op kostprijsverlaging en levertijdverkorting geweest. Bovendien stellen klanten steeds hogere eisen aan kwaliteit, veiligheid, orde en netheid (6S) en efficiënte Lean processen.

Een treffend voorbeeld van een klant uit de micro-electronics:
“Wij kunnen echt zien dat jullie voortdurend verbeteren en een snellere respons geven op problemen. Dit geeft ons vertrouwen en is voor ons belangrijk omdat ook wij onze performance in de gehele keten nog steeds willen vergroten”.

Kerncompetenties

Avantor Performance Materials produceert en levert wereldwijd hoogwaardige chemicaliën en ma-terialen, die worden toegepast in diverse industrieën.

Lean Transformation in een Low Volume High Variety omgeving

Vanaf het begin in 2006 hebben we de mensen sterk betrokken bij het Continu Verbeteren vanuit de teams. De eerste initiatieven vonden plaats vanuit de concepten “Total Productive Maintenance” TPM en 6-S. We hebben de kaders geschetst en de gereedschappen aangereikt door training en we hebben de mensen heel veel vertrouwen gegeven om zelf met verbetervoorstellen te komen. 

Het volledige verhaal is alleen toegankelijk voor deelnemers.