Lean, Smart, Circulair én Ethisch for the Common Good

Vanaf de start in 2002 is Ynova een Social Enterprise. Bij het ontstaan van Ynova en het Lean Innovation Network was een belangrijk uitgangspunt dat we niet gaan voor winstmaximalisatie, maar voor maximale maatschappelijke waarde en ethiek op de lange termijn.

Ethiek is vandaag de dag belangrijker dan ooit. We leven in een turbulente tijd met voor niemand te bevatten exponentiële technologische ontwikkelingen, zoals Artificial Intelligence, Augmented en Virtual Reality, Blockchain, 3 D printing, 5 G en Internet of Things. Daarnaast vragen klimaatontwrichting, economische en vluchtelingencrises om versterking van de verbinding tussen economy en ethiek.

Sinds 2013 werken we mee aan de Economy for the Common Good (ECG) in Nederland. ECG is een internationale beweging die de verbinding tussen ethisch handelen en economie versterkt. De Common Good Balans is een Duits en "gründliche" non-financial report, aanbevolen door commissie van EU. Het is een tool voor ethisch handelen voor ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Bovendien is de ECG ook een politieke beweging die via bestaande partijen een stem heeft in lokale, nationale en Europese politiek. Het feit dat ECG een burgerbeweging is, is ook een voordeel vergeleken bij andere ethisch meetsystemen, zoals B-Corps. ECG wordt niet gesponsord en is en blijft onafhankelijk.

Expeditie Ware Winst Noord

Ynova is gevestigd in Fryslân. Wij willen ook lokaal het goede nastreven door bijvoorbeeld aan te sluiten bij de analyse van De Friese Paradox van het Fries Sociaal Planbureau en samen te werken met de Vereniging Circulair Friesland en de Freonen Fan Fossyl Fryslân.

Wij nodigen mensen uit om mee te bouwen aan de nieuwe officiële ECG regio groep in het Noorden van Nederland "Expeditie Ware Winst Noord". Samen willen wij bouwen aan waardecreatie en het elimineren van (ook maatschappelijke) verspilling van tijd, geld, ruimte, grondstoffen én menselijk talent.

Neem voor meer informatie over de Expeditie Ware Winst Noord contact op met Jacqueline Hofstede 0651340737 of j.hofstede@ynova.nl
Of meld je aan bij de Linkedin groep Expeditie Ware Winst Noord