Expedition Sustainable Future

De Expedition Sustainable Future bestaat in 2 vormen:

1)

De stichting in oprichting die tot doel heeft initiatieven, netwerken en (maatschappelijke) organisaties met elkaar in contact te brengen om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en samen te excelleren in innoveren en versnellen richting circulaire economie.

2)

De denktank is een groep mensen die samen nadenken over de toekomst van de mensheid op de langere termijn. Ondernemers, wetenschappers, kunstenaars en ambtenaren inspireren elkaar en denken samen na over nieuwe kansrijke initiatieven.