Augmented Reality in Assemblage en Onderhoud

Lean Innovation Network in samenwerking met HAN Hogeschool Arnhem – Nijmegen, RTC Gelderland en Remeha

Special Interest Group: Leadership en Organisatie ontwikkeling
Apeldoorn

Wat is Augmented Reality (AR)?

De kracht van Augmented Reality (AR) is dat de werkelijkheid, interactief en in real time, aangevuld kan worden met waardevolle informatie. Sinds 2014 is AR is een stroomversnelling geraakt door de stap van maatwerkoplossingen, zoals het gebruik van AR door gevechtspiloten, naar technieken die breed beschikbaar zijn en snel in kosten dalen. AR kan op verschillende manieren van nut zijn in de industrie. Toepassingen zijn te vinden op het gebied van prototyping, assemblage, onderhoud en disassemblage van producten. 

Is AR ook iets voor uw organisatie ?

In het ochtendprogramma wordt kort een visueel overzicht gegeven van de ontwikkeling van AR in de industrie en daarbuiten. Naar voren komt wat de huidige status van technologische ontwikkelingen zijn en waar de uitdagingen liggen.  U zult uitgedaagd worden om na te denken over mogelijkheden van AR binnen uw organisatie.

De bruikbaarheid van AR in de assemblage van producten

Afgelopen half jaar is vanuit het lectoraat Lean/WCP en het lectoraat Lectoraat Networked Applications van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen een RAAK KIEM project uitgevoerd waarin exploratie plaats heeft gevonden m.b.t. de mogelijkheden van AR en het gebruik hiervan in de assemblage bij een aantal bedrijven in het MKB. Resultaten van dit project worden gedeeld.

Tevens worden de contouren geschetst van een omvangrijk, praktijkgericht, RAAK MKB onderzoeksvoorstel over het gebruik van AR in de assemblage van producten.  Reacties van aanwezigen worden zeer op prijs gesteld: ze kunnen nog verwerkt worden in het voorstel. MKB-Bedrijven kunnen zich ook aanmelden voor participatie in het project.

Programma

9:00
Ontvangst
9:15
Welkom en hernieuwde kennismaking
10:00
Inventarisatie van mogelijkheden, vragen en discussie over het gebruik van AR in hun praktijksituatie o.l.v. Jan-Willem Vos van RTC Gelderland
9:30
Ontwikkeling van AR in de industrie door Dr. Ir. Jannes Slomp (lector Lean/WCM)

Een schets van de ontwikkelingen van Augmented Reality in de industrie in combinatie met een demonstratie van Jille Treffers (HAN) van het gebruik van de Microsoft Hololens.

10:30
Resultaten RAAK Kiemproject over het gebruik van AR in de assemblage van producten

Jannes Slomp doet verslag van het RAAK Kiemproject:

  • Waarom zou je kiezen voor het gebruik van AR in de assemblage van producten?
  • Wat zijn de huidige mogelijkheden en onmogelijkheden van AR in de assemblage van producten?  Wat zijn ontwikkelingen?
  • Wat betekent het gebruik van AR voor assemblagemedewerkers?
  • Wat zijn organisatorische randvoorwaarden?
  • Welke ontwikkelingen vragen om nieuw praktijkgericht onderzoek?
11:00
Presentatie / demonstratie : 'Toepassing van Augmented Reality voor servicemonteurs bij services van Remeha producten'
11:30
Praktijkgericht onderzoeksvoorstel Augmented Reality in Assemblage

Presentatie en discussie over een ontwikkeld praktijkgericht RAAK MKB voorstel op het gebied van ‘AR in de assemblage’.  Dit voorstel zal ingediend worden SIA RAAK: een subsidiemogelijkheid voor praktijkgericht HBO-onderzoek. 

12:00
Eenvoudige lunch voor de mensen die blijven voor het middagprogramma

Locatie

Marchantstraat 55
7332 AZ Apeldoorn