Lean Transformation & Teaching Leadership bij Scania Production

Excelleren in Assembleren door Lean & Green Transformation

Scania is wereldwijd een van de koplopers in Lean & Green Transformation. Scania maakt sinds 1935 voortdurend winst, ook in tijden van crisis en heeft een jaarlijkse productiviteitsstijging van 5 tot 8% ! Dit bezoek aan Scania geeft u zicht op de grote kracht van de Lean principes die ook in uw organisatie kunnen worden toegepast.

Lean Transformation & Teaching Leadership

Sinds 1935 maakt Scania winst. Het geheim van dit succes zit in het modulaire productontwerp. Met relatief weinig onderdelen maakt Scania heel veel typen trucks, voor zeer uiteenlopende vormen van vervoer. Van heel licht tot zeer zwaar. Het slimme is dat alle trucks bijvoorbeeld dezelfde voorruit hebben. Als een chauffeur een kapotte voorruit heeft in Spanje en naar het dichtstbijzijnde Scania servicestation rijdt, dan staat daar altijd de juiste voorruit op voorraad. Er is maar 1 type, dus het is altijd de juiste !

Naast het modulaire productontwerp is er een tweede pijler onder het succes van Scania. Het Scania Production System, afgeleid van het Toyota Production System. Het fundament van dit systeem omvat de volgende waarden:
1.    De klant voorop
2.    Respect voor medewerkers 
3.    Het elimineren van verspilling
Andere belangrijke elementen van het Scania Production Systeem zijn: Teaching Leadership, con-tinu verbeteren met alle medewerkers en vanzelfsprekende aandacht voor veiligheid en milieu.
 
Steeds meer ambitieuze ondernemingen volgen het spoor van Toyota en Scania. Voorbeelden zijn Porsche, Bosch, Swedish Match Lighters, Philips, VMI Group, AWL Techniek, VDL Weweler, Villeroy & Boch, Weir Minerals, KMWE maar ook kleinere MKB bedrijven zoals de Meijer MSE Forks, Landustrie, Movacolor, MetaalPlus, Disselhorst Metaal, Haafkes Veldwachter, AP Nederland en Veenstra | Fritom. Ook in de zorg en bij de overheid worden de principes tegenwoordig toegepast, vaak onder het motto van “Slimmer Werken”.

Hieronder een greep uit de resultaten van Lean Transformation

“Met onze productie in Nederland kunnen wij dankzij Lean onze positie als marktleider handhaven, de prijzen verlagen en tegelijkertijd investeren in innovatie”

“Onze productiecapaciteit is verdubbeld, op de helft van het vloeroppervlak.”

“Door de implementatie van Lean konden we nieuwbouw achterwege laten.”

“De interne productiedoorlooptijd is teruggebracht van 3 weken naar 2 dagen.”

“Er is meer overzicht en rust ontstaan en het ziekteverzuim is vanzelf gedaald.”

“Mijn liquiditeit is sterk verbeterd.”

“Mijn klanten zijn enthousiast!”

Programma

12:45
Ontvangst bij Scania Production te Zwolle (Russenweg 5, 8041 AL Zwolle)
13:00
Woord van welkom en het laatste nieuws uit het Lean Innovation Network
13:10
Lean & Green Transformation en meebewegen met crisis en herstel bij Scania Production

Het eerste deel van de middag wordt er verteld over de missie en de visie van Scania en over de keuze voor Lean Transformation in navolging van Toyota. Bij Scania noemt men het systeem van continu verbeteren het Scania Productie Systeem (SPS).  Aan de orde komen de Scania waarden en het Scania huis. Het gele Scaniahuis is heel belangrijk in het veranderingsproces - Lean Transformation. Het is de metafoor die alle 40.000 Scania-medewerkers over de hele wereld een gemeenschappelijke taal geeft en zo de communicatie gemakkelijk maakt. 

Op basis van de waarden wordt er verteld over de ervaringen van Scania tijdens het begin van de crisis in 2009. In twee maanden tijd liep de productie terug van 142 naar 30 trucks per dag. Dankzij SPS kon er snel worden geschakeld. De flexibele schil van mensen werd naar huis gestuurd. Maar er bleef wel wekelijks contact met deze mensen vanwege het vertrouwen deze mensen weer hard nodig te hebben in de toekomst. Vaste medewerkers gingen “flexen” en er werd gebruik gemaakt van de deeltijd WW. In Zweden heeft iedereen 10% salaris ingeleverd om de personeelsbezetting op peil te kunnen houden. Na deze maatregelen is er zwaar geïnvesteerd in opleiding van het voltallige personeel volgens de “train de trainer” principes. Met als doel Scania klaar te maken voor een (forse) stijging van de vraag na de crisis die in 2010 inderdaad kwam. Inmiddels merkt Scania dat ze steeds beter kunnen meebewegen met crisis en herstel. Het verhaal wordt afgesloten met toekomstige ontwikkelingen zoals het grote belang van duurzame innovatie.

 

14:00
Rondleiding door de assemblagehal met aandacht voor:
 • De visuele inrichting van de fabriek
 • De Standaard (de gedefinieerde normale situatie)
 • Poka Yoke, KanBan, Flow en Pull
 • Takttijd en de visualisering hiervan op voor iedereen zichtbare beeldschermen
 • De verbetersystematiek op de werkvloer en dashboards met KPI’s
 • Het trainingscentrum waar alle medewerkers worden getraind door het foutloos leren bouwen van echte  “skelters”

 

15:50
Gelegenheid tot het stellen van vragen
15:45
Leiderschap en werken aan een cultuur van continu verbeteren

Scania is er van overtuigd geraakt dat de weg om werkelijke verandering teweeg te brengen via de leidinggevenden loopt. Vandaar dat alle groepsleiders bij toerbeurt 2 jaar in de SPS office werken om kaizen activiteiten te begeleiden en zelf mensen op te leiden. Men onderscheidt in het veranderingsproces bij Scania grofweg 3 fasen met de volgende dominante vragen:

 1. Hoe ontwikkelen wij vraaggestuurde stabiele processen ?
 2. Hoe ontwikkelen wij een cultuur van continu verbeteren ?
 3. Hoe ontwikkelen wij een leiderschapscultuur waarmee we de SPS/Lean wijze van denken en doen ondersteunen?

  De Scania leiderschapsprincipes maken leiders bewust van:

•    Wat je doet heeft effect op het werk van anderen
•    Wat je doet heeft effect op de lange termijn
•    Wat je doet past in het grotere geheel
•    Betrokkenheid van medewerkers
•    Continu blijven leren en innoveren

Bij voldoende tijd wordt afsluitend een korte film vertoond over “Teaching Leadership” van de vroegere CEO van Scania Leif Ostling. 

16:15
Een afsluitend drankje en gelegenheid tot netwerken
16:30
Einde

Locatie

Russenweg 5
8041 AL Zwolle