Strategisch HR beleid & Duurzame Inzetbaarheid bij koploper Achmea

Succesvolle in-, door- en uitstroom met kortdurende contracten en sterke persoonlijke ontwikkeling

Apeldoorn

Op 10 mei geeft ACHMEA een kijkje in de keuken hoe het strategische HR beleid van Duurzame Inzetbaarheid is vormgegeven.

ACHMEA is sinds 2008 bezig met Duurzame Inzetbaarheid toen duidelijk werd dat medewerkers langer door zouden moeten werken dan het 65e levensjaar. Daarnaast wist men toen al dat er na 2016 sprake zou zijn van toenemende vergrijzing en afnemende vergroening. 

Omdat ICT en automatisering binnen ACHMEA een steeds grote rol zijn gaan spelen stelt dit ook andere eisen aan de medewerkers en hun inzetbaarheid. Daarmee is het begrip “Duurzame Inzetbaarheid” in de opvatting van ACHMEA veel meer dan een sociaal plan in een nieuwe gedaante. Duurzame inzetbaarheid wordt door deze verzekeraar opgevat als een verandering van de arbeidsrelatie en het vinden van een nieuw psychologisch contract.

Lifelong Employment kan bij ACHMEA niet langer worden gegarandeerd, maar wat voor arbeidsrelatie komt daarvoor dan in de plaats?

Samen met de vakorganisaties is Achmea in 2010 begonnen met het inrichten van het HR-beleid op basis van de principes van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en bestrijkt de deelterreinen van gezondheid, vakkennis, betrokkenheid en werk-privé balans. Deze deelterreinen worden door ACHMEA gebruikt om te komen tot een "agile" en wendbare organisatie waarmee de medewerkers die ACHMEA (moeten) verlaten sterker staan dan toen ze bij ACHMEA gingen werken. M.a.w. je komt er beter uit dan dat je erin ging. Daarom heeft Achmea minder moeite met het vinden van nieuw talentvolle medewerkers.

ACHMEA maakt sinds kort inzichtelijk welke verspillingen rond Duurzame Inzetbaarheid er zijn. Sinds 2016  is het mogelijk de verspillingen in kaart te brengen die gepaard gaan met Duurzame Inzetbaarheid. Reeds langer bekend was dat bijvoorbeeld een verminderde gezondheid kan leiden tot productiviteitsverlies. Het is nu ook mogelijk productiviteits verlies om te rekenen naar kosten in procenten en euro's. Voor elke bedrijf kan per branche voor "gezondheid", "vakkennis", "motivatie" en "werk-privé balans in kaart gebracht worden en hoe groot de verspillingen zijn. Tevens kan berekend worden welke investeringen er nodig zijn  om te komen tot verspillingreductie. Dit wordt in deze bijeenkomst nader toegelicht.

En wat betekent dit voor de mensen in uw bedrijf? Hoe krijg ik die mee in de huidige veranderende tijd? Hoe is de rol van de medewerker die nog wel even door wil gaan waar de collega het wel even goed vindt? Om verandering en duurzame inzetbaarheid tot een succes te maken zijn er eisen aan effectief leiderschap? Welke zijn dat?

Programma

13:00
Inloop en ontvangst en (hernieuwde) kennismaking
13:15
Welkom
13:20
Achmea en Duurzame Inzetbaarheid, Robert Boulogne
14:45
Pauze
15:00
Duurzame Inzetbaarheid : het speelveld en wat doet de markt?
16:00
Gelegenheid tot vragen
16:30
Afsluiting

Locatie

Laan van Malkenschoten 20
2316 WZ Apeldoorn