Onze missie

Samen sneller naar duurzaam succes !

Duurzaam succes betekent voor iedereen iets anders. Samenwerken aan duurzaam succes betekent voor ons elkaar inspireren, samen leren, innoveren en realiseren steeds met het oog op duurzaam succes van mensen, organisaties en de wereld.
Duurzaam Succes wordt ook wel World Class Performance genoemd:

  • de klanten zijn vol bewondering;
  • de concurrenten zijn jaloers;
  • de medewerkers zijn trots op hun bedrage aan de organisatie.

Vanaf de start van het Lean Innovation Network in 2005 zien wij mensen in organisaties als de motoren van maatschappelijke vernieuwing. Wij willen samenwerken aan een gezonde duurzame toekomst voor onszelf en de generaties na ons. Samen met een aantal ondernemende mensen uit grote en kleine bedrijven heeft Jacqueline Hofstede (Directeur Ynova Innovation Company BV) in 2005 het initiatief genomen tot het Lean Innovation Network. Een ondernemend innovatienetwerk met de ambitie het beste innovatienetwerk ter wereld te worden. Een netwerk voor mensen in ambitieuze organisaties die met en van elkaars praktijkervaringen willen leren, innoveren en commercialiseren.

Veel organisaties zijn gestart met Lean & Green Transformatie, resulterend in o.a. verlaagde kosten, het vergroten van snelheid, Time-to-Market, korte responstijden, capaciteit en flexibiliteit. Deze aanpak van continu verbeteren en innoveren met alle medewerkers en partners, naar de voorbeelden van Toyota, Scania en Porsche, hebben organisaties al veel succes gebracht. Binnen het Lean Innovation Network bieden wij u toegang tot deze kennis, goede voorbeelden, inspiratie en vooral ook de doorleefde ervaring uit de praktijk. Hierbij gaat het niet alleen om Lean in de productieomgeving, maar ook om Lean Office, QRM (Quick Response Management) Leadership en persoonlijke ontwikkeling, Accounting & Performancemanagement, ICT, Innovation to Market / Lean Product/Technology Development, HRM, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, Logistics en Marketing. Zo leren grote en kleine ondernemingen, profit en non-profitorganisaties snel en relatief goedkoop hoe de Lean & Green filosofie in te zetten voor meer (maatschappelijke) waarde en duurzaam succes (Operational en Innovational Excellence).