Onze principes

In het continu samen werken aan duurzaam succes gebruiken wij onder meer de beproefde strategie van Lean & Green Thinking, een al 50 jaar oude, in Japan ontwikkelde strategie om te werken aan duurzaam succes. Lean & Green staat in essentie voor het creëren van waarde zonder (ook maatschappelijke) verspilling en het continu verbeteren en innoveren. Niet harder, maar slimmer werken.

Er zijn vele andere concepten die aansluiten bij Lean & Green zoals het sluiten van kringlopen in de Circulaire Economie, QRM (Quick Response Management), TPM (Total Productive Maintenance), Six Sigma, Cradle to Cradle, The Natural Step etc. Smart Technologies versnellen nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie en eliminering van verspilling.

De Lean & Green principes

Het creëren van het ideale proces voor de klant zonder (maatschappelijke) verspilling.

Het creëren van waarde voor de eindgebruiker (waar wenst deze voor te betalen).

Het benutten van de talenten en netwerken van medewerkers en partners.

Het elimineren van verspilling zoals alle niet-waarde toevoegende activiteiten, fouten, wachten, onnodige bewegingen, (tussen)voorraden en overproductie.

Het elimineren van energie- , water- en materiaalverspilling.

Pas iets doen als een klant erom vraagt (Pull principe).

Het werken in een doorlopend stromend proces (Flow).

Het continu verbeteren met alle medewerkers.

Het tonen van (ondersteunend) leiderschap op alle niveaus (teaching leadership) en het omkeren van de organisatie piramide

De 14 principes van Ynova en Lean Innovation Network

Geïnspireerd op de 14 principes van het Toyota Production System (TPS is de bron van Lean & Green Thinking).

 

1)   Wij baseren onze besluiten op een lange termijn filosofie (ook ten koste van het korte termijn resultaat);

2)   Wij creëren flow in onze processen en brengen alle problemen naar de oppervlakte (Love your deviations);

3)   Wij gebruiken pull-systemen om overproductie te voorkomen (“Work like a turtle”);

4)   Wij zorgen voor “levelling” van de werklast (zo weinig mogelijk pieken en dalen door het jaar heen);

5)   Wij zijn gestopt met het fixen van problemen. Creëer kwaliteit meteen de eerste keer;

6)   Standaard werk is ons fundament onder continu verbeteren en ontwikkeling van mensen;

7)   Wij brengen problemen in beeld door visueel management en open communicatie;

8)   Wij gebruiken alleen betrouwbare en door en door geteste technologie ten dienste van mensen en processen;

9)   Wij ontwikkelen leiders die het werk diepgaand begrijpen, wij leven de filosofie en leren het anderen;

10) Wij creëren samen met onze partners een gemeenschappelijke visie en ontwikkelen samen geweldige mensen en teams;

11)  Wij respecteren ons netwerk van partners, klanten, gebruikers en leveranciers, wij dagen ze uit en helpen ze steeds beter te worden;

12)  Wij doen zelf actief aan alles mee, wij zijn daar waar de Gemba is, om de situatie grondig te begrijpen;

13)  Wij nemen langzaam besluiten met consensus/consent (overweeg alle opties) en implementeren snel;

14)  Wij zijn een lerende organisatie door voortdurende reflectie en continu verbeteren.