Onze visie

De wereld verandert in rap tempo en biedt vele nieuwe kansen. De ontwikkeling naar een gezonde toekomst daagt ons uit om met een frisse blik naar organisaties te kijken. Snelle, flexibele wendbare organisaties en ecosystemen van mensen met de passie voortdurend te werken aan continu verbeteren en innoveren voor duurzaam succes. 

Bovendien staan we aan het begin van een nieuwe (industriële) revolutie met blockchain, 3D printing, re-shoring, robots, ultra gepersonaliseerde producten en diensten, sensoren, Physical Internet, nieuwe ICT-toepassingen en disruptieve businessmodellen. Ondernemingen moeten slimmer samenwerken om concurrerend te blijven. Zorginstellingen moeten door vergrijzing, ontgroening en bezuiniging meer en betere zorg leveren tegen veel lagere kosten. Ook overheden, woningcorporaties en onderwijsinstellingen moeten meer waarde leveren voor minder geld. Het is de kunst voor hedendaagse leiders om de veranderingen in een vroeg stadium te zien en daar snel en slim op in te spelen. Dit kan door het uitbannen van (ook maatschappelijke) verspilling en samen te werken aan nieuwe slimme en duurzame circulaire ketens en ecosystemen.

Door deelname aan Ynova Innovation Platform komt u versneld in contact met andere organisaties om samen mee te leren, te innoveren en soms ook te commercialiseren.