Onze visie

De wereld verandert in rap tempo en biedt vele nieuwe kansen. De ontwikkeling naar een Smart Sustainable Society daagt ons uit om met een frisse blik naar organisaties te kijken. Snelle, flexibele wendbare en soms virtuele organisaties van mensen met de passie voortdurend te werken aan continu verbeteren en innoveren voor duurzaam succes. 

Bovendien staan we aan het begin van een nieuwe (industriële) revolutie met 3D printing, re-shoring, robots, ultra gepersonaliseerde producten en diensten, sensoren, Physical Internet, nieuwe ICT-toepassingen en disruptieve businessmodellen. Ondernemingen moeten slimmer samenwerken om concurrerend te blijven. Zorginstellingen moeten door vergrijzing, ontgroening en bezuiniging meer en betere zorg leveren tegen veel lagere kosten. Ook overheden, woningcorporaties en onderwijsinstellingen moeten door de bezuinigingen meer waarde leveren voor minder geld. Het is de kunst voor hedendaagse leiders om de veranderingen in een vroeg stadium te zien en daar snel en slim op in te spelen. Dit kan door het uitbannen van (ook maatschappelijke) verspilling en samen te werken aan nieuwe slimme en duurzame waardeketens en -netwerken.

Door deelname aan het Lean Innovation Network en/of een van onze Special Interest Groups komt u versneld in contact met andere organisaties om samen mee te leren, te innoveren en soms ook te commercialiseren.