Kennisbank

 • Visual Management in R & D bij Philips Lighting

 • Innovatie Initiatief - Lean Bouwen Noord Nederland

  Een initiatief tot een nieuw netwerk Lean Bouwen
 • Lean & Quick Response Management bij Bosch Scharnieren

  Bosch Scharnieren is al meer dan 10 jaar bezig met Lean & QRM en gebruikt de basisprincipes voor: • Terugdringen van doorlooptijden • Flexibel en snel kunnen reageren bij wisselende klantbehoeften (lage volumes, hoge varieteit). Fried Kaanen "Wij doen aan elke dag aan filebestrijding" Onderwerpen die in deze presentatie aan de orde komen: - Job shop productie - Doorlooptijdverkorting - Lean - and Quick Response Manufacturing - Onze implementatie - Automatisering
 • Verslag Innovation Team Lean Accounting

  Verslag Innovation Team Lean Accounting (verkenning van het onderwerp) 9 juni 2009
 • Scenarioplanning; een kwestie van cultuur

  Om zich staande te kunnen houden in steeds veranderende omstandigheden en om nieuwe kansen te kunnen grijpen, zal een organisatie moeten leren; de bestaande kennis moet voortdurend worden aangevuld met nieuwe kennis en vaardigheden. Een manier van leren is het ‘leren van de toekomst’ door middel van Scenarioplanning. Scenario’s zijn beschrijvingen van alternatieve hypothetische toekomsten die verschillende perspectieven weergeven op ontwikkelingen uit het verleden, in het heden en voor de toekomst die kunnen dienen als een basis voor het nemen van actie.
 • Langer doorwerken - Mooie grappige prent

 • Kosten-Baten Tool Duurzame Inzetbaarheid TNO

  Handleiding voor gebruik
 • Hoe Brink Climate Systems met vallen en opstaan de flow vergroot

  Lean invoeren vergt een lange adem! Dit ondervond luchtventilatiespecialist Brink Climate Systems met vallen en opstaan. Soms werden te ambitieuze stappen gezet, zoals Automatisch Geleide Voertuigen of het ongefilterd vrijgeven van klantorders. Een andere keer werd er juist te weinig gedaan, en dat leidde dan tot lokale optimalisatie of onbegrip. Dat laatste bleek vooral te wijten aan gebrekkige communicatie over het belang van standaardisatie, discipline en visualisatie. Zonder dat kun je immers geen afwijkingen zien en dus ook geen verbeteropties.
 • Strategische Scan rapportage van Duurzame Inzetbaarheid TNO / NPDI

  Goed opgeleide, gezonde en gemotiveerde mensen dragen bij aan de bedrijfsopbrengsten. Bedrijven die investeren in hun medewerkers zien dit terug in lagere kosten, een beter lopend proces, een positief imago en meer innovatiekracht. Medewerkers kunnen natuurlijk zelf zorgen dat ze gezond blijven en dat ze bijblijven qua kennis. Bedrijven kunnen hun medewerkers hierbij ondersteunen door een goed arbobeleid te hebben en mogelijkheden te bieden voor scholing, groei en ontwikkeling.
 • BAT Niemeyer winnaar vierde innovatietrofee 2007

  Keiharde markt noopt tot constante verbetering