Kennisbank

 • Sustainability Cradle to Cradle: Why and What bij Philips

 • Lean Transformation, opleiding en training en verandermanagement bij Aldipress

  Een presentatie aan de SIG Lean Leadership & Transformation
 • Simply Philips, Lean operating system

  Simply Philips Operating System: een integrale aanpak voor een LEAN FABRIEK
 • Feedback op Initiatief Innovation 2 Market

  Feedback op Initiatief Innovation 2 Market (ontwikkelmiddag 24 april 2013 bij Philips)
 • Artikel over Leidinggeven aan Inzetbaarheid (TNO)

  Duurzame inzetbaarheid is ‘hot’. Om duurzame inzetbaarheid tot een succes te maken zijn bedrijven en instellingen afhankelijk van deskundig leiderschap op de werkvloer. Maar wat is ‘deskundig’? In onderzoek zijn zeven eigenschappen blootgelegd die een direct leidinggevende moet hebben om de inzetbaarheid van vooral laagopgeleide medewerkers te verduurzamen.
 • Verslag SIG Duurzame Inzetbaarheid

  Hoe krijg ik de medewerkers mee in de huidige tijd van onzekerheid, grote verandering en vernieuwing
 • Ondernemen in de circulaire economie

  Nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers. Een overgang naar een circulair model dient voor bedrijven een strategisch belang. McKinsey voorziet een wereld waarin onzekerheden rond levering en prijsvolatiliteit van grondstoffen bedrijven nopen om de inkoop van hun grondstoffen te reorganiseren. Door componenten en materialen te hergebruiken, door verwaarding van reststromen en door retourstromen onderdeel te maken van het business model kan een bedrijf deze risico’s beheersen.
 • Historie, spanningsvelden en strategieen m.b.t. traditionele en lean controlsystemen

  Voor de industriële revoluties waren organisaties kleinschalig met meester-gezel-leerling relaties. Er was weinig formele beheersing nodig, omdat de afstanden klein waren. In de periode van de industriële revolutie werd de welvaart van vele mensen vergroot en was men optimistisch over de superioriteit van massa productie. De M-form organisatie ontstond: groot, centraal geleid, functioneel ingericht en hiërarchisch met bijbehorende traditionele management accounting systemen. Deze traditionele management systemen voor beheersing leiden vandaag de dag tot spanningen binnen organisaties die met Lean aan de slag gaan en die denken en doen in value streams, verplatten, vernetwerken en de verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen (decentrale besluitvorming). De nieuwe metafoor van “value streams in flow” botst met de oude metafoor van het organogram of “de hark”. In de lean organisatie komt de focus veel meer te liggen op de toegevoegde waarde in het primaire proces en de ondersteuning van leidinggevende en support (de omgekeerde piramide). Bovendien gaat er in het traditionele management systeem veel informatie en kwaliteit van informatie verloren. De centrale vragen worden: Doen we de goede dingen, doen we de dingen goed, zijn we “in control?” en hoe weten we dat ?
 • Factsheet Leidinggevendenscan

 • Handout Lean ervaringen in de praktijk van AP Nederland

  Ronald Udo, Directeur van AP Nederland BV doet verslag van zijn positieve ervaringen met Lean Transformation in het MKB