Kennisbank

 • Scania Production System

  Leiderschap en Continu verbeteren bij Scania
 • Lean Transformatie bij Swedish Match Lighters

  Lean, de verandering. Vanuit productie perspectief
 • Statements Special Interest Group Bijeenkomst 13 september 2016

 • Workshop Duurzame Inzetbaarheid voor medewerkers

  Workshop Duurzaam Meedoen (voor medewerkers) Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip dat voor mensen en organisaties een heel diverse betekenis heeft. We zijn allemaal uniek, hebben onze persoonlijke voorkeuren en waarden, hebben verschillende functies, verschillende belangen en interesses. Dat betekent ongetwijfeld dat we allemaal een eigen bril op hebben van waaruit we kijken naar duurzaam meedoen.
 • Kernwaarden van A&R Carton - communicatiemiddel CALIPSO Waaier

  De CALIPSO waaier is een mooi voorbeeld van een communicatiemiddel waarmee A&R Carton haar kernwaarden heeft vertaald in competenties. Door het uitreiken van de competentie waaier aan ALLE medewerkers is het duidelijk wat er van de medewerkers wordt verwacht. De kernwaarden en competenties worden verder gecommuniceerd op de verbeterborden en op posters. Eveneens staat er iedere maand de "Competentie van de maand" in de spotlights.
 • CALIPSO Waaier (code of conduct)

  Dit bestand verwijst naar kernwaarden, competenties, en gedrag en kan een hulpmiddel (voorbeeld zijn) om voor uw eigen bedrijf een "code of conduct" te ontwikkelen
 • Fitte 50 plusser is te duur? NRC

  Werkgevers zeggen dat de productiviteit van 55 plussers afneemt en lager ligt dan hun loonkosten. Dat blijkt dus vaak helemaal niet het geval te zijn. Dit argument lijkt wel een excuus om duurdere senioren uit het bedrijf te werken.
 • Groepsrapportage Duurzame Inzetbaarheid (TNO-NPDI)

  Organisatie X heeft onder een groep medewerkers de persoonlijke inzetbaarheidscan uitgezet. Alle medewerkers konden de inzetbaarheidscan invullen en kregen daarvan persoonlijke terugkoppeling in de vorm van een online rapportage met inzicht in de eigen gezondheid, leefstijl, motivatie en werk/privé balans en werkvermogen. In deze rapportage zijn de resultaten op de inzetbaarheidscan weergegeven. De resultaten geven aangrijpingspunten ‘hoe nu verder’.
 • Slim Organiseren en QRM Quick Response Management

  Een presentatie over het nieuwe slimme organiseren, van hiërarchisch naar flow en verder. De presentatie gaat ook over resource efficiency in traditionele organisaties (met als onbedoeld gevolg kosten verhoging) versus flow efficiency in nieuwe organisaties met als gevolg kwaliteitsverhoging, doorlooptijd verkorting en kostenreductie.
 • Duurzame inzetbaarheid van laagopgeleiden

  Artikel_TNO_leidinggeven aan inzetbaarheid - zeven eisen voor effectief leiderschap