Kennisbank

 • Roadmap naar Duurzame Inzetbaarheid

  Belangrijke determinanten van de inzetbaarheid van werkenden zijn vanzelfsprekend hun werkvermogen en hun gezondheid, en de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden die organisaties bieden. Duurzame inzetbaarheid verwijst ook naar de toekomst. Daarom zullen we, als we de ‘duurzame inzetbaarheid’ van mensen willen bepalen, uiteindelijk de meetinstrumenten via onderzoek moeten valideren op de voorspellende waarde: Heeft iemand met een goede ‘inzetbaarheidscore’ inderdaad een grotere kans om ook na jaren een betere arbeidsmarktpositie te hebben dan iemand met een lage score? Dergelijk onderzoek is nog nauwelijks gedaan, al bestaat er voor de aspecten gezondheid en verzuim vooral ten aanzien van fysiek inspannende beroepen wel de nodige bewijskracht (zie o.m. Ilmarinen e.a. 1997).
 • Systematisch naar een passende productiebesturing

  Veelbedrijven worden geconfronteerd met stringentere markteisen ten aanzien van prijs, kwaliteit, variëteiten levertijden van hun producten. Zij zullen hun productie-organisatie zodanig moeten inrichten, dat aan deze eisen voldaan kan worden. Vaak betekent dit een herstructurering van productiemiddelen, ofwel een verandering van productiestructuur en productiesystemen. Er komen flexibele, geautomatiseerde productiemiddelen en de locatie van deze middelen in het bedrijf is zodanig, dat een efficiënte eneffectieve doorstroming van producten mogelijk wordt. Het is voor bedrijven echter niet voldoende om alleen de productiemiddelen en de productiestructuur aan de nieuwe markteisen aan te passen. Vaak zal ook de productiebesturing aangepast moeten worden.
 • Lean Leadership voor Duurzaam Succes

  Een artikel geschreven door de deelnemers van de Special Interest Group Lean Leadership & Verandering.
 • Uitwerking KPI oefening Philips

  Hoe meet je het succes van productontwikkeling en –innovatie? Bij een lean implementatie blijkt dat de prestatie-indicatoren of BBSC in het algemeen te lagging (achterblijven) zijn: ze geven geen informatie over hoe het NU gaat maar over hoe het een maand geleden ging. We willen de discussie richten op het effectief formuleren van prestatie indicatoren voor R & D.
 • Presentatie Interactieve Masterclass - Bosch Thermotechniek

  Workshop Interactieve Masterclass door dhr. G. Hoving (Bosch Thermotechniek)
 • Sociale Innovatie & Ondernemerschap

  Presentatie over Sociale Innovatie & Ondernemerschap bij Variass
 • Simply Philips Operating System een integrale aanpak voor een LEAN FABRIEK

  Een poster m.b.t. Leiderschap bij Philips
 • Klantwaarde in prachtige beelden (engelstalig)

  Er is een groot verschil in de beelden van de verschillende betrokkenen in een ontwerp- of ontwikkelproces. Goede en regelmatige communicatie over wat er werkelijk wordt gevraagd (klantwaarde) is van groot belang.
 • Factsheet over KPI's m.b.t. Leadership & Duurz/ Inzetbaarheid TNO / NPDI

  Screenshots van een onderzoek in een bedrijf en vergelijking / benchmark met referentiegroep t.a.v. van bovenvermelde competenties: Voorbeeld zijn / Feedback geven / Motiveren / Mee laten doen / Opvolging / Visie op personeel / Richting geven / Kennis over duurzame inzetbaarheid
 • Het veranderingsproces door TPM bij Heineken

  In deze presentatie wordt aan de hand van een aantal fasen het veranderingsproces TPM, Lean & Duurzaamheid getoond.