Interessante bijeenkomsten die zijn geweest

 • 05
  jun

  ECGIC24 Dag 3. Integratie Praktijk en Theorie

  09:00 tot 18:00 uur
  None
  Extern
  Leeuwarden
 • 04
  jun

  ECGIC24 Dag 2. Praktijk

  09:00 tot 18:00 uur
  None
  Extern
  Leeuwarden
 • 03
  jun

  ECGIC24 - Dag 1. Wetenschap

  09:00 tot 18:00 uur
  None
  Extern
  Leeuwarden
 • 14
  mei

  Zorg voor de Toekomst

  09:30 tot 17:00 uur

  Zorg voor de Toekomst

  Zorg voor de toekomst, dat is wat ons verbindt in het streven naar een goed leven voor iedereen; voor onze kinderen, de mensen elders en de generaties na ons.

  Maar hoe dan?

  Deze vraag stelt men zich overal ter wereld en staat centraal tijdens de Internationale Conferentie ECGIC’24 op 3, 4 en 5 juni 2024 in Leeuwarden. Hier gaan we samen met wetenschappers en mensen in de praktijk ontdekken, hoe wij vanuit verschillende ‘aanvliegroutes’ zoals bijvoorbeeld de Circulaire Economie, Economy for the Common Good, Doughnut Economy, Postgrowth, Commons, Care Economy, versneld toe kunnen werken naar een gezonde samenleving.
  https://www.wetsus.nl/ecgic-2024/.

  Maximale Impact

  Wij streven naar maximale impact van de ECGIC24. Daarom werken we samen met wetenschap en praktijk aan een Manifest met een Actie & Research Agenda. Hierin doen wij aanbevelingen voor overheden, kennisinstellingen, ondernemingen, maatschappelijke organisaties en investeerders.

  Preconferentie van de ECGIC24

  Aan de hand van het format van het Manifest gaan we op 14 mei 2024 aan de slag. Zo kunnen we ons goed voorbereiden op de conferentie en een start maken met de samenwerking tussen wetenschap en praktijk. We hebben de volgende doelen:

  • Hernieuwde kennismaking
  • Voorbereiding op de ECGIC24 d.m.v. het formuleren van vragen aan de wetenschap
  • Aan de slag met de voorbereiding van het Manifest, de Actie & Research Agenda.
  • Een vruchtbare regionale aanpak voor de ontwikkeling naar een gezonde samenleving.

  In het najaar van 2024 gaat onze gezamenlijke expeditie verder. We gebruiken de uitkomsten van de ECGIC24 als basis voor een Manifest met een Actie & Research Agenda en een aanpak voor de ontwikkeling van gezonde stedelijke en landelijke gebieden. Zo gaan we versnellen in de regio’s door ook (inter)nationaal samen te werken.

  Laat van je horen bij deze pre-conferentie.

  Samen kunnen we het systeem veranderen!

   

  Open
  Leeuwarden
 • 12
  apr

  Doorbraak Dialoog

  12:54 tot 12:54 uur
  None
  Extern
 • 15
  feb

  Mini Symposium Smart en Circulair in de Regio

  12:30 tot 18:00 uur

  Het Innovatiecluster Drachten en Ynova Innovation Partners nodigen u uit voor het Mini Symposium Smart & Circulair in de regio. We zijn trots u een reeks van inspirerende sprekers te kunnen presenteren. Zij delen hun inzichten over smart en circulair ondernemen.in de regio. Bovendien wordt de ECGIC24 Internationale Conferentie gepresenteerd en het daaraan verbonden Programma Future Regions.
  Naast de presentaties is er ruime gelegenheid voor discussie over ‘Smart Technologies’ en ‘Circulair Ondernemen’ en het vaststellen van nieuwe uitdagingen voor de toekomst. Deze inzichten zullen bijdragen aan de Internationale ECGIC24 Conferentie op 3, 4 en 5 juni 2024 in Leeuwarden en de follow-up daarvan de komende jaren.

  Ynova Innovation Partners
  Drachten
 • 21
  sep

  Lean & Circulair bij Lankhorst Engineered Products

  13:00 tot 17:00 uur

  Royal Lankhorst startte in 1803 met de productie van touwen en netten op de locatie in Sneek, onder de naam Lankhorst Touwfabrieken.

  Vandaag de dag verwerkt men kunststoffen en zijn er vijf divisies, te weten;

  • MORD (maritieme en offshore touwen)
  • Fishing (visserij netten)
  • Yarn (technische Garens)
  • Pure Composites (composiet garen)
  • Lankhorst Engineered Products (LEP: het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige dikwandige Kunststofproducten)

  Binnen de kunststof divisie produceert Lankhorst in Sneek op basis van gerecyclede kunststoffen een breed scala aan producten. Voor wat betreft de Grond-, Weg- en Waterbouw zijn dit o.a. walbeschoeiing systemen, aanlegsteigers, bruggen, gordingen, straatmeubilair, hekwerken, vlonders, funderingsbalken en een groot aanbod aan universeel toepasbare palen, planken en staal versterkte liggers.  

  In 2012 is Royal Lankhorst onderdeel van WIRECO geworden, een wereldwijd opererende partij die naast kunststof producten verschillende premium innovatieve touwen maakt.

  Vanaf 2011 werkt men aan de Lean transformatie, sinds 2020 is deze ondersteund door het WireCo Business System vanuit moederbedrijf WIRECO. Deze strategie is gericht op Operational Excellence en Continu Verbeteren met alle medewerkers.

  Circulair Ondernemen zit Lankhorst 'in het bloed'. Sinds 1975 levert Lankhorst recycling products innovatieve kunststof producten en diensten, die passen in een groene, duurzame leefomgeving. Men produceert circulaire kunststof palen, planken, damwanden, beschoeiingen, steigers, gevelpanelen, bruggen, vlonders en allerlei producten in de Offshore.

  In 2016 was Lankhorst (mede) initiatiefnemer van de Vereniging Circulair Friesland.

  Ynova Innovation Partners
  Sneek
 • 12
  apr

  Impact Compass (Online English)

  16:30 tot 17:30 uur

  Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een groot pakket aan maatregelen gepresenteerd onder de naam ‘Fit for 55’: een groot aantal wetten, die de Europese economie en samenleving diepgaand zullen gaan veranderen. Europa moet in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent terug gebracht hebben ten opzichte van 1990 en in 2050 moet Europa het eerste klimaat neutrale continent worden. 
  Deze ambitie vertaald zich naar bedrijven door de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Deze geldt voor beursgenoteerde bedrijven en daarnaast voor bedrijven die aan 2 van de volgende 3 criteria voldoen:
  • Meer dan 250 medewerkers.
  • Meer dan 40 miljoen omzet.
  • Meer dan 20 miljoen op de balans.
  Deze ondernemingen én investeerders (banken en beleggers) moeten rapporteren (getoetst door een accountant) over welke van hun economische activiteiten ecologisch duurzaam zijn in lijn met de EU taxonomie. De toepassing van de taxonomie voor bedrijven komt in de basis neer op het oormerken van activiteiten, die volgens de taxonomie bijdragen aan de volgende milieudoelstellingen:

  • Mitigatie (verzachten, beperken) van klimaatverandering (uitgesteld tot 1 juli 2022);

  • Adaptatie aan klimaatverandering (uitgesteld tot 1 juli 2022);

  • Duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen (1-1-2023);

  • Circulaire economie, UPV Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (1-1-2023);

  • Preventie en bestrijding van verontreiniging (per 1 januari 2023);

  • Bescherming en herstel van de biodiversiteit en ecosystemen (per 1 januari 2023).

  Om klaar te zijn voor deze toekomst moet er gekozen worden voor een wijze van ESC rapportage. GRI is bij grote bedrijven zeer bekend en ook de Sustainable Development Goals worden steeds bekender.

  Wij organiseren een introductie workshop over het Impact Compass in de Engelse taal met Dr. Angela Drosg - Plöckinger. Angela is expert in sustainable corporate development, met de focus op toekomstbestendig ondernemen, marketing en organisatie ontwikkeling. Zij werkt sinds 1994 vanuit haar bedrijf MehrWerte Corporate Development in Wenen, is gecertificeerd ECG auditor en consultant en co-developer van de ECG Matrix.

  Hoe maak je een ESG rapportage ?
  ESG staat voor Environment, Social, Governance. Het zijn milieu-, sociale en bestuurscriteria voor de activiteiten van een bedrijf, die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu nu, later en/of elders op de wereld, ook wel aangeduid als 'brede welvaart'. Deze criteria worden gebruikt om de duurzaamheid en de ethische impact van een investering in een bedrijf of in een economisch veld te meten. 

  Wilt u uw duurzaamheidsverslag en/of ESG rapportage op een slimme manier opstellen?
  Wilt u bedrijven effectief en efficient begeleiden op hun weg naar een ESG rapportage?

  Tijdens dit webinar zult leren hoe u met de Impact Compass gemakkelijker gegevens over ESG kunt verzamelen, beheren en rapporteren.
  Dit webinar is bedoeld voor duurzaamheids- en ESG functionarissen, voor directeuren en voor consultants.

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Voor- en nadelen van systemen zoals GRI (Global Reporting Initiative), EMAS (Eco Management and Audit Scheme), ECG (Economy for the Common Good) en de SDGs (de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties).
  • Eenvoudige berekening van kerncijfers, zonder excel-lijsten
  • Integratie van bestaande gegevens, feiten en inhoud in de ESG rapportage met behulp van GRI, EMAS, ECG en SDG's
  • Verslag uitbrengen over duurzaamheid van uw bedrijf in lijn met de Sustainable Development Goals van de VN
  • Management cockpit voor de planning van de duurzaamheidsstrategie van de onderneming
  • Vraag & Antwoord sessie

  Alle gegevens over indicatoren en rapportagevragen worden rechtstreeks in het instrument geregistreerd.
  De afzonderlijke indicatoren worden automatisch berekend. U voert de gegevens in waarover u in uw bedrijf al beschikt.

  De Impact Compass heeft als basis de uitgebreide vragenlijsten van de holistische benadering van de Economy for the Common Good, de balanscalculator en het rapportagesjabloon. De zelfbeoordeling rechtstreeks in de Impact Compass komt overeen met de beoordeling in de balanscalculator. De export van het rapport met een druk op de knop komt overeen met het rapportsjabloon (Word-bestand).

  Met individuele evaluaties kunt u gemakkelijk en duidelijk verschillende jaren, locaties en afdelingen met elkaar vergelijken.

  Een management cockpit biedt de belangrijkste kerncijfers in één oogopslag.

  De interface met de SDGs-, GRI- en EMAS-modules houdt in dat gegevens die eenmaal zijn ingevoerd, beschikbaar zijn in alle geselecteerde modules. Dit bespaart u meerdere malen invoeren van gegevens.

  Impactkompas
  Met het Impact Compass registreert u de gegevens die u gewoonlijk van uw bedrijf krijgt. Het systeem berekent de indicatoren automatisch op basis van de beschikbare gegevens. U bespaart zich vervelende secundaire berekeningen en gegevensinvoer in andere systemen.

  Impact Compass heeft veel functies en modules die afzonderlijk kunnen worden geconfigureerd. Dus u krijgt precies wat u nodig heeft voor uw bedrijf.

  U kunt uw gegevens over verschillende tijdshorizonten en voor verschillende locaties of bedrijfseenheden verzamelen, evalueren en vergelijken. U kunt doelen voor de toekomst verankeren. Op die manier documenteert u de prestaties en de ontwikkeling van uw duurzame maatregelen en stelt u zichzelf wenselijke doelen.

  In een management cockpit heeft u een constant overzicht van de belangrijkste indicatoren.

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 21
  feb

  Takomst !

  13:00 tot 17:00 uur
  None
  Open
  Leeuwarden
 • 24
  nov

  Baril Coatings - B Corp & Economy for the Common Good

  13:00 tot 17:00 uur

  .

  Ynova Innovation Partners
  's-Hertogenbosch
 • 15
  nov

  Leren en Werken in Europa

  13:00 tot 18:00 uur

  Over Externe Druk en Innerlijke Drive bij MKB en Overheid

  Het doel van onze presentatie is om ondernemers, ambtenaren, burgers, kunstenaars, wetenschappers te inspireren om te versnellen en mee te doen aan de versnelling door bundeling van krachten en concrete co-creatie in de regio’s.

  Door:

  Jacqueline Hofstede - YNOVA Innovation Company en Economy for the Common Good
  Joost Broeders - Baril Coatings

  In Europa wordt onder leiding van Frans Timmermans hard gewerkt aan Green Deal en het Fit for 55 pakket aan wet- en regelgeving zoals de CSRD, Corporate Sustainablility Reporting Directive en de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid UPV en meer. De wereld gaat hierdoor écht veranderen!

  Europe Direct Eindhoven organiseert een  interactieve, creatieve en leerzame conferentie over leren en werken met een Europese blik op de toekomst.
  De samenleving is sterk in beweging. Ook als het over leren en werken gaat. Zal de technologische ontwikkeling ons leren en werken geheel gaan veranderen? Sommige groepen in de samenleving hebben moeite om de aansluiting te vinden (afstand tot de arbeidsmarkt). Andere methoden en praktijk om onze samenleving anders in te richten, nieuwe organisatievormen/ hybride werken, maar ook hoe stemmen we in de EU expertiseniveaus en diploma’s af. Laat je in deze conferentie verrassen door de creatieve intermezzo’s en de visie van de jeugd over leren en werken. Over de grenzen heen. 
  Piet Kommers, professor of UNESCO of learning technologies, zal in de loop van de dag de inzichten samen met ons gaan bundelen. 
  Je gaat tijdens deze confertentie kennismaken met een breed scala aan experts: Menno van Doorn, directeur van Sogeti/ ViNT, Piet Kommers , professor of UNESCO of learning technologies, , Tijs Pijls Managing Consultant CINOP, Programmadirecteur NCP NLQF, Marlies Elderenbosch Senior adviseur basisvaardigheden/ volwasseneneducatie CINOP | Projectcoördinator EPALE NL, Mark Vlak vertegenwoordiger van Cities of Learning in Nederland, Jacqueline Hofstede , YNOVA Innovation Company en actief lid van Economy of the Common Goods en Joost Broeders (Baril Coatings) , Ger Essers (stichting Grenzeloos), Jean-Paul Close, o.a. sustainocratie en de stad van Morgen, Ralu E. Nistor-Lustermans, Jacques Giesbertz, o.a. manager van Europe Direct Eindhoven en een groep studenten van Hogeschool Zuyd Maastricht, European Studies. 

   
   
  CREDITS
  Organisatie Jacques Giesbertz in samenwerking met een groep gemotiveerde studenten van de Hogeschool Zuyd in Maastricht, opleiding European Studies.  Europa Direct Informatie Centrum Eindhoven (Voorlichting over de Europese Unie in de regio Oost- en Midden-Brabant)
  Menno van Doorn: “Het Europees klaslokaal in de Metaverse. Als Universiteiten transformeren in “Metaversities” zijn er geen grenzen meer waarbinnen dat leren plaats hoeft te vinden”
  Piet Kommers: “Waarin onderscheidt zich het onderwijs in de 21ste eeuw van dat in de 20ste?. De nieuwe werkelijkheid van levenslang leren staat centraal: Niet om diploma's te behalen; maar om je ambities te laten groeien. Het bouwen van je sociaal netwerk gaat samen met het opzoeken van wat je absoluut (nog) niet begrijpt.”
  Jacqueline Hofstede en Joost Broeders: “In Europa wordt onder leiding van Frans Timmermans hard gewerkt aan Green Deal en het Fit for 55 pakket aan wet- en regelgeving zoals de CSRD, Corporate Sustainablility Reporting Directive en de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid UPV en meer. De wereld gaat hierdoor écht veranderen, maar komt het op tijd?”
  Ger Essers: “Vrij verkeer van studenten, Vrij verkeer van leerlingen. Vrij verkeer van leraren.” Daar komt veel bij kijken. Een doorkijkje in de kansen en obstakels in de EU
  Tijs Pijls: “Het is niet altijd duidelijk wat de waarde of het niveau van het leren is, uitgedrukt in een certificaat of diploma. Op welke wijze kun je leren valideren en stimuleren? 
  Marlies Elderenbosch: Uitleg over EPALE (Electronic Platform of Adult Education in Europe) is een online platform voor én door professionals die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie en/of zich bezighouden met lerende volwassenen.
  Mark Vlak: “Het Cities of Learning-initiatief is inmiddels uitgegroeid naar diverse Cities of Learning en bijbehorende online platforms in Nederland en ruim 40 steden en regio’s wereldwijd.”
  Jean-Paul Close: “vanuit Sustainocratie ofwel de maatschappij op niveau 4, de cocreatie maatschappij, nieuwe voorwaarden te scheppen voor zowel leren als werken.”
  Ralu E. Nistor-Lustermans: Ralu gaat ons wegwijs maken in de wereld van de soft skills met name om samenwerking met anderen te verbeteren. 

   

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 07
  sep

  Beyond Zero Experience Noord Nederland

  14:00 tot 18:00 uur

  Aangescherpte klimaatdoelen, verlies biodiversiteit, de Green Deal, veranderende wetgeving, grondstoffenschaarste, talentschaarste en vragen van klanten, medewerkers en financiers naar duurzaamheidsbeleid. Een greep uit de uitdagingen waar bedrijven en overheden voor staan in deze dynamische tijd.

  Wil je zien en horen hoe pioniers hun weg vinden in deze uitdagingen en er ook nog een gezond businessmodel van maken?

  Kom dan naar de Beyond Zero Experience in Groningen.

  “Beyond Zero” is een inspirerende en bekroonde documentairefilm over de Amerikaanse multinational INTERFACE. Het biedt een ongekend ‘fly on the wall' inzicht in de onwaarschijnlijke en visionaire, moedige beslissing van oprichter en CEO Ray Anderson van de succesvolle (maar destijds nog vervuilende) beursgenoteerde vloeren fabrikant INTERFACE om zijn bedrijf compleet te transformeren naar een bedrijf zonder negatieve impact. De film volgt zeer realistisch het avontuur dat hij en mensen om hem heen aandurfden en dat inmiddels heeft geleid tot een ‘beyond zero emission’ bedrijf. 

  Maurits Groen:
  ‘Er ligt een enorme opgave. Deze film Beyond Zero moet nu de wereld in; het geeft leiders en professionals inspiratie en concrete handvatten hoe om te gaan met het urgente klimaatvraagstuk. Op 12 mei zijn er nog maar 92 maanden om de klimaatdoelen van 2030 te halen'

  Mede-initiatiefnemer van 100 Month to Change Charlotte Extercatte stelt: 
  ‘Er is veel aandacht voor wat je thuis kan doen om bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering. We vergeten soms dat impact van hetgeen je beslist op je werk vaak vele malen groter is. Dat geldt voor CEOs maar ook voor marketeers, inkopers en ambtenaren. Echt iedereen kan een flink tandje bijzetten en bijdragen aan de klimaatdoelen van 2030. Als iedereen dat doet met de lessen uit de film, dan zijn de doelen haalbaar. Een beter klimaat begint -wat ons betreft- op je werk! Daarmee wordt concreet handen en voeten gegeven aan de grote ‘we gaan net zero’ uitspraken die we rond Glasgow veel hoorden. 

  De film Beyond Zero heeft meerdere prijzen gewonnen, onder andere die van “Best Story” op het Boston Film Festival en van “Best Documentary Feature” op het Denver Film Festival. Deze film is onafhankelijk van het bedrijf INTERFACE geproduceerd.

  Ynova Innovation Partners
  Haren
 • 24
  jun

  Nieuwe wetgeving Energietransitie en Circulaire Economie

  10:00 tot 12:00 uur

  Dit webinar organiseren wij in samenwerking met twee lectoraten van de Hanzehogeschool Groningen:

  Lectoraat Juridische Vraagstukken in de Energietransitie
  Daisy G. Tempelman - Lector
  Marjolein den Uijl - Docent Onderzoeker

  Lectoraat Biobased Business Valorisation en Circulaire Economie
  Egbert Dommerholt - Lector
  Marloes Moed - Docent Onderzoeker Publiekrecht en Recht & ICT

  Het webinar gaat in op de volgende vraagstukken:

  • Wat verstaat men onder de Circulaire Economie?
  • Het 'Waarom' en 'Hoe' van de transitie naar de Circulaire Economie?
  • Welke juridische aandachtspunten en uitdagingen kleven er aan de Circulaire Economie?
  • Wanneer en welke EU wetgevingsvoorstellen komen er aan?
  • Wat betekent dit voor Nederlandse wetgeving en wanneer?
  • De Circulaire Economie in relatie tot de Energietransitie
  • Wat betekent de nieuwe Omgevingswet (en omgevingsvisie- en plan) voor organisaties?

  Heeft u andere vragen? Mail uw (juridische) vragen van te voren naar j.hofstede@ynova.nl

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 12
  mei

  Experience Beyond Zero - INTERFACE

  13:30 tot 18:00 uur

  “Beyond Zero” is een inspirerende en bekroonde documentairefilm over de Amerikaanse multinational INTERFACE. Het biedt een ongekend ‘fly on the wall' inzicht in de onwaarschijnlijke en visionaire, moedige beslissing van oprichter en CEO Ray Anderson van de succesvolle (maar destijds nog vervuilende) beursgenoteerde vloeren fabrikant INTERFACE om zijn bedrijf compleet te transformeren naar een bedrijf zonder negatieve impact. De film volgt zeer realistisch het avontuur dat hij en mensen om hem heen aandurfden en dat inmiddels heeft geleid tot een ‘beyond zero emission’ bedrijf. 

  Maurits Groen:
  ‘Er ligt een enorme opgave. Deze film Beyond Zero moet nu de wereld in; het geeft leiders en professionals inspiratie en concrete handvatten hoe om te gaan met het urgente klimaatvraagstuk. Op 12 mei zijn er nog maar 92 maanden om de klimaatdoelen van 2030 te halen'

  Mede-initiatiefnemer van 100 Month to Change Charlotte Extercatte stelt: 
  ‘Er is veel aandacht voor wat je thuis kan doen om bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering. We vergeten soms dat impact van hetgeen je beslist op je werk vaak vele malen groter is. Dat geldt voor CEOs maar ook voor marketeers, inkopers en ambtenaren. Echt iedereen kan een flink tandje bijzetten en bijdragen aan de klimaatdoelen van 2030. Als iedereen dat doet met de lessen uit de film, dan zijn de doelen haalbaar. Een beter klimaat begint -wat ons betreft- op je werk! Daarmee wordt concreet handen en voeten gegeven aan de grote ‘we gaan net zero’ uitspraken die we rond Glasgow veel hoorden. 

  De film Beyond Zero heeft meerdere prijzen gewonnen, onder andere die van “Best Story” op het Boston Film Festival en van “Best Documentary Feature” op het Denver Film Festival. Deze film is onafhankelijk van het bedrijf INTERFACE geproduceerd.

  Ynova Innovation Partners
  Hoogeveen
 • 30
  mrt

  Sustainability & CO 2 Reductie bij DYKA

  12:30 tot 17:00 uur

  DYKA is een onderdeel van de DYKA Group, een Business Unit van Tessenderlo Group. DYKA is veel meer dan alleen een producent of leverancier van kunststof leidingsystemen en fittingen. Door water, lucht en andere energiebronnen op een betrouwbare, efficiënte en duurzame manier te transporteren, draagt men bij aan een betere wereld. Bovendien doet men dit met gerecycleerde of recyclebare materialen. DYKA noemt zich  ‘Nature's Network’. Internationaal is de DYKA Group vertegenwoordigd in België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slovenië en Roemenië.
  DYKA Nederland is een toonaangevende producent en leverancier van kunststof leidingsystemen (PVC, PE en PP). Binnen DYKA Nederland zijn de afdelingen productie, administratie, centrale distributie en verkoop gevestigd op het hoofdkantoor in Steenwijk. Bovendien verzekeren 21 regionale vestigingen een service georiënteerde distributie en levering aan handelaren, aannemers, professionele installateurs, overheidsinstanties, nutsbedrijven en de industrie. DYKA Nederland heeft ongeveer 600 mensen in dienst.

  Wat betreft duurzaamheid heeft DYKA een duidelijke visie. Men is zich bewust van de invloed van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Daarom wil men hier zó mee omgaan dat toekomstige generaties ook in hun behoeften kunnen voorzien en dat de natuurlijke omgeving voor hen behouden blijft. Dit doet men door MVO, duurzaamheid en circulariteit te integreren in de bedrijfsprocessen, diensten en producten en te focussen op een duurzame, leefbare wereld waar sprake is van een optimale balans tussen sociale, ecologische en economische belangen (people, planet, profit). 
  DYKA ziet zichzelf graag als de ‘verduurzamer’ van de markt. Men is dag in dag uit bezig met het innoveren en verduurzamen van de productlijnen en productiewerkzaamheden. Men werkt bijvoorbeeld hard aan het recyclen van materialen en het reduceren van de CO2 uitstoot. Ook staan thema’s zoals veiligheid op de werkvloer, sociale werkvoorziening, transparantie en integriteit centraal in de bedrijfsvoering. 
  CO₂-uitstoot is een belangrijk aandachtspunt binnen het MVO beleid van DYKA. Hierbij zoekt men actief de samenwerking op met andere organisaties binnen en buiten de sector en in de keten. Daarom is Dyka dan ook deelnemer aan het Acceleratie Programma Sustainable & Circular Excellence.

  Ynova Innovation Partners
  Steenwijk
 • 30
  mrt

  Een duurzaam bedrijf, hoe komen we daar?

  09:00 tot 17:00 uur

  De Europese en Nederlandse overheid heeft als doel in 2050 volledig duurzaam en circulair te zijn. In een circulaire economie staat het efficiënter benutten en het daardoor verminderen van het gebruik van grondstoffen centraal. Daarvoor is meer nodig dan alleen recycling van grondstoffen; producten moeten bijvoorbeeld zo worden ontworpen dat ze langer mee gaan. Naast het volledig circulair zijn, zijn het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit de andere twee grote uitdagingen in het vinden van een betere balans tussen mens en natuur. Deze drie uitdagingen hangen nauw met elkaar samen – net als de oplossingsrichtingen. Hoe minder nieuwe grondstoffen er nodig zijn, hoe minder de natuur, het klimaat en het milieu worden belast. De circulaire economie kan daarnaast bijdragen aan het verminderen van de leveringsrisico’s van steeds moeilijker te verkrijgen en duurder wordende grondstoffen. Ook biedt ze kansen voor Nederlandse bedrijven; zo zijn er concurrentievoordelen te behalen door grondstoffen in de productieketen aanzienlijk efficiënter in te zetten en milieusparend te produceren.

  Deze middag helpen we u een stap verder door 3 workshops:

  1. Visie en route 2030 - 2050 'Moonshot Circular Delta' -Jacqueline Hofstede, Jacob Brobbel, Lisette Sant

  2. Aan de slag met Circulaire Business- en Verdienmodellen (Egbert Dommerholt)

  3. Circulaire Product Development: van Engineering to Order naar Configure to Order (Jannes Slomp)

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 23
  mrt

  Brede Welvaart 'In Bedrijf'

  09:30 tot 11:00 uur

  Gemeente Amsterdam en lokale ondernemers werken concreet samen in het   ‘Building Better Business’ Programma. Bedrijven spelen namelijk een cruciale rol in de transitie naar de nieuwe economie. Een economie van Brede Welvaart, met positieve sociale en duurzame impact.

  In deze webinar geven Ellen Oetelmans, manager Amsterdam Impact, Joost Broeders, technisch directeur bij Baril Coatings en Eric Danse, Hoofd Operations bij SNEW, ieder hun visie over het belang van samenwerken van overheid en bedrijfsleven in het mogelijk maken van een transitie naar de nieuwe economie van Brede Welvaart. Ook vertellen zij over hun ervaringen en visie over het concreet maken van Brede Welvaart door middel van de Economy for the Common Good en B Corp.

  De inhoud van het webinar:

  Wat de rol is van de lokale overheid in het stimuleren van bedrijven en het mogelijke maken van de transitie naar de nieuwe economie van Brede Welvaart?

  Bedrijven vertellen hoe zij concreet handen en voeten geven aan Brede welvaart?

  De Economy for the Common Good en de Common Good Balans als model om Brede Welvaart concreet te maken voor zowel overheid als organisaties/bedrijven?

  Tijdens de webinar is er voldoende ruimte voor vragen, dialoog en samen wijzer worden.

  Wil je alvast meer lezen over de rol van de gemeente en bedrijven in het concreet maken van Brede Welvaart?  Lees dan het interview van Marten Klein (directeur Ingenieursbureau Amsterdam) over waarom maatschappelijke impact in de bouw een belangrijk onderwerp is en waarom er gekozen is voor de Economy for the Common Good. Sociale impact in de bouw (readymag.com) 

  En lees het interview met Ellen Oetelmans (manager Amsterdam Impact) over ECG en de waarde van certificeren voor de gemeente Amsterdam  https://readymag.com/ontwerpwerk/3276885/economy-for-the-common-good/ 

  Bekijk het filmpje over bedrijven die meedoen aan het Building Better Business programme:  Building Better Business - YouTube

  Meer lezen over Economy for the Common Good - ECG: https://web.ecogood.org/nl/visie/

  Ynova Innovation Partners
  online
 • 09
  feb

  Succesvol Circulair Ondernemen

  15:00 tot 17:00 uur

  Waarom Duurzaam  Circulair Ondernemen ?
  Omdat er steeds meer mensen bewust worden van ‘grenzen aan groei’
  Omdat onze economie fundamenteel aan het veranderen is
  Omdat zich dit vertaald naar nieuwe wetgeving zoals de ‘Green Deal’ CSRD, Taxonomie, UPV
  Omdat overheden steeds serieuzer werk maken van Circulair Inkopen
  Omdat grote bedrijven verplicht worden te rapporteren over hun duurzaamheidacties (CSRD)
  Omdat er ook aan kleine bedrijven steeds meer vragen gesteld worden over hun duurzaamheidsbeleid
  Omdat CO2 uitstoot steeds duurder wordt
  Omdat (schaarse) jongeren vooral graag willen werken bij oplopers in de Circulaire Economie

  Welke toekomstgerichte ondernemer wil hier niet in investeren?

   

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 19
  jan

  Acceleratie Programma Sustainable & Circulair (herhaling online)

  15:00 tot 17:00 uur

  We zitten anno 2021 in een systeemverandering
  Nog niet zo lang geleden kondigde Engeland aan de verkoop van benzine en dieselauto’s in 2030 te gaan verbieden. Volkswagen heeft een strategisch doel geformuleerd om vanaf 2026 geen brandstofmotoren meer te ontwikkelen. Deze baanbrekende strategieën zijn voor de gehele productieketen in de auto industrie een wake-up call dat er een omslag aankomt: die van de elektrificatie van één van de grootste globale industrieketens. Deze omslag staat niet op zichzelf. Je zou kunnen spreken van een systeemverandering. Een systeemverandering waarbij de markt en de economie vrij abrupt fundamenteel andere karakteristieken krijgen. Een systeemverandering die wordt aangejaagd door wereldwijde fundamentele vraagstukken rond klimaatmitigatie en adaptatie, water, biodiversiteit, globalisering en gezondheid (Covid). Een grote diversiteit aan bedrijven vormt een cruciale schakel van zo’n grote keten; in de auto-industrie zijn die schakels talrijk, zoals de onderdelenleverancier, de dealer, de benzinepomphouder tot en met de laadpalen-producenten.

  Herman Wijffels:
  Anno 2021 leven we aan het einde van de industriële revolutie en naderen een nieuw tijdperk waar we nog geen naam voor hebben. Ieder individu moet nu de verantwoordelijkheid nemen voor het geheel.

  Veel mensen en organisaties zijn bezig met een strategische heroriëntatie. Dat is niet eenvoudig vanwege VUCA, een metafoor van het Amerikaanse leger, de wereld is als een slagveld in oorlogsgebied: Volatile (snel veranderend), Uncertain (onzeker), Complex en Ambigious (vaag/dubbelzinnig).

  Samen weten we meer!

  Daarom starten we een Acceleratie Programma rondom Sustainable & Circular Excellence

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 09
  dec

  Meet & Greet met studenten RUG / ATMOS

  13:00 tot 16:30 uur

  .

  Ynova Innovation Partners
  Groningen
 • 02
  dec

  De weg Towards the Digital Factory

  15:30 tot 17:00 uur

  In 2019 startte men bij het Lean QRM centrum van de HAN - Hogeschool Arnhem Nijmegen met het onderzoeksproject ‘Towards the digital factory’. Men wilde inzicht krijgen in de manier waarop digitale simulatiemodellen de keuzes in planning en besturing kunnen verbeteren. Hiervoor ontwikkelden de onderzoekers een eerste versie van een Digital Twin. Ook deden ze de eerste praktijkervaringen op met het gebruik hiervan.

  Tijdens dit webinar leert u van de ervaringen van alle onderzochte mkb maakbedrijven. U krijgt handvatten om te komen tot een effectieve digital shadow voor het optimaliseren van uw eigen productiebesturing.  Vragen die we behandelen zijn:

  • Welke technische aanpassingen zijn nodig?

  • Welke kennis is nodig?

  • Welke stappen moeten gedaan zijn vóórdat een digital shadow ingezet kan worden.

  • Hoe moet ik beginnen met de digitalisering?

  Wilt u meer informatie over het onderzoeksproject “Towards the digital factory” neem dan contact op met gerlinde.oversluizen@han.nl 06 - 55 20 88 04

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 17
  nov

  Impact Compass (Online English)

  16:00 tot 17:00 uur

  Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een groot pakket aan maatregelen gepresenteerd onder de naam ‘Fit for 55’: een groot aantal wetten, die de Europese economie en samenleving diepgaand zullen gaan veranderen. Europa moet in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent terug gebracht hebben ten opzichte van 1990 en in 2050 moet Europa het eerste klimaat neutrale continent worden. 
  Deze ambitie vertaald zich naar bedrijven door de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Deze geldt voor beursgenoteerde bedrijven en daarnaast voor bedrijven die aan 2 van de volgende 3 criteria voldoen:
  • Meer dan 250 medewerkers.
  • Meer dan 40 miljoen omzet.
  • Meer dan 20 miljoen op de balans.
  Deze ondernemingen én investeerders (banken en beleggers) moeten rapporteren (getoetst door een accountant) over welke van hun economische activiteiten ecologisch duurzaam zijn in lijn met de EU taxonomie. De toepassing van de taxonomie voor bedrijven komt in de basis neer op het oormerken van activiteiten, die volgens de taxonomie bijdragen aan de volgende milieudoelstellingen:

  • Mitigatie (verzachten, beperken) van klimaatverandering (uitgesteld tot 1 juli 2022);

  • Adaptatie aan klimaatverandering (uitgesteld tot 1 juli 2022);

  • Duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen (1-1-2023);

  • Circulaire economie, UPV Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (1-1-2023);

  • Preventie en bestrijding van verontreiniging (per 1 januari 2023);

  • Bescherming en herstel van de biodiversiteit en ecosystemen (per 1 januari 2023).

  Om klaar te zijn voor deze toekomst moet er gekozen worden voor een wijze van ESC rapportage. GRI is bij grote bedrijven zeer bekend en ook de Sustainable Development Goals worden steeds bekender.

  Wij organiseren een introductie workshop over het Impact Compass in de Engelse taal met Dr. Angela Drosg - Plöckinger. Angela is expert in sustainable corporate development, met de focus op toekomstbestendig ondernemen, marketing en organisatie ontwikkeling. Zij werkt sinds 1994 vanuit haar bedrijf MehrWerte Corporate Development in Wenen, is gecertificeerd ECG auditor en consultant en co-developer van de ECG Matrix.

  Hoe maak je een ESG rapportage ?
  ESG staat voor Environment, Social, Governance. Het zijn milieu-, sociale en bestuurscriteria voor de activiteiten van een bedrijf, die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu nu, later en/of elders op de wereld, ook wel aangeduid als 'brede welvaart'. Deze criteria worden gebruikt om de duurzaamheid en de ethische impact van een investering in een bedrijf of in een economisch veld te meten. 

  Wilt u uw duurzaamheidsverslag en/of ESG rapportage op een slimme manier opstellen?
  Wilt u bedrijven effectief en efficient begeleiden op hun weg naar een ESG rapportage?

  Tijdens dit webinar zult leren hoe u met de Impact Compass gemakkelijker gegevens over ESG kunt verzamelen, beheren en rapporteren.
  Dit webinar is bedoeld voor duurzaamheids- en ESG functionarissen, voor directeuren en voor consultants.

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Voor- en nadelen van systemen zoals GRI (Global Reporting Initiative), EMAS (Eco Management and Audit Scheme), ECG (Economy for the Common Good) en de SDGs (de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties).
  • Eenvoudige berekening van kerncijfers, zonder excel-lijsten
  • Integratie van bestaande gegevens, feiten en inhoud in de ESG rapportage met behulp van GRI, EMAS, ECG en SDG's
  • Verslag uitbrengen over duurzaamheid van uw bedrijf in lijn met de Sustainable Development Goals van de VN
  • Management cockpit voor de planning van de duurzaamheidsstrategie van de onderneming
  • Vraag & Antwoord sessie

  Alle gegevens over indicatoren en rapportagevragen worden rechtstreeks in het instrument geregistreerd.
  De afzonderlijke indicatoren worden automatisch berekend. U voert de gegevens in waarover u in uw bedrijf al beschikt.

  De Impact Compass heeft als basis de uitgebreide vragenlijsten van de holistische benadering van de Economy for the Common Good, de balanscalculator en het rapportagesjabloon. De zelfbeoordeling rechtstreeks in de Impact Compass komt overeen met de beoordeling in de balanscalculator. De export van het rapport met een druk op de knop komt overeen met het rapportsjabloon (Word-bestand).

  Met individuele evaluaties kunt u gemakkelijk en duidelijk verschillende jaren, locaties en afdelingen met elkaar vergelijken.

  Een management cockpit biedt de belangrijkste kerncijfers in één oogopslag.

  De interface met de SDGs-, GRI- en EMAS-modules houdt in dat gegevens die eenmaal zijn ingevoerd, beschikbaar zijn in alle geselecteerde modules. Dit bespaart u meerdere malen invoeren van gegevens.

  Impactkompas
  Met het Impact Compass registreert u de gegevens die u gewoonlijk van uw bedrijf krijgt. Het systeem berekent de indicatoren automatisch op basis van de beschikbare gegevens. U bespaart zich vervelende secundaire berekeningen en gegevensinvoer in andere systemen.

  Impact Compass heeft veel functies en modules die afzonderlijk kunnen worden geconfigureerd. Dus u krijgt precies wat u nodig heeft voor uw bedrijf.

  U kunt uw gegevens over verschillende tijdshorizonten en voor verschillende locaties of bedrijfseenheden verzamelen, evalueren en vergelijken. U kunt doelen voor de toekomst verankeren. Op die manier documenteert u de prestaties en de ontwikkeling van uw duurzame maatregelen en stelt u zichzelf wenselijke doelen.

  In een management cockpit heeft u een constant overzicht van de belangrijkste indicatoren.

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 10
  nov

  Start Acceleratie Programma Sustainable & Circulair (online)

  15:00 tot 17:00 uur

  We zitten anno 2021 in een systeemverandering
  Nog niet zo lang geleden kondigde Engeland aan de verkoop van benzine en dieselauto’s in 2030 te gaan verbieden. Volkswagen heeft een strategisch doel geformuleerd om vanaf 2026 geen brandstofmotoren meer te ontwikkelen. Deze baanbrekende strategieën zijn voor de gehele productieketen in de auto industrie een wake-up call dat er een omslag aankomt: die van de elektrificatie van één van de grootste globale industrieketens. Deze omslag staat niet op zichzelf. Je zou kunnen spreken van een systeemverandering. Een systeemverandering waarbij de markt en de economie vrij abrupt fundamenteel andere karakteristieken krijgen. Een systeemverandering die wordt aangejaagd door wereldwijde fundamentele vraagstukken rond klimaatmitigatie en adaptatie, water, biodiversiteit, globalisering en gezondheid (Covid). Een grote diversiteit aan bedrijven vormt een cruciale schakel van zo’n grote keten; in de auto-industrie zijn die schakels talrijk, zoals de onderdelenleverancier, de dealer, de benzinepomphouder tot en met de laadpalen-producenten.

  Herman Wijffels:
  Anno 2021 leven we aan het einde van de industriële revolutie en naderen een nieuw tijdperk waar we nog geen naam voor hebben. Ieder individu moet nu de verantwoordelijkheid nemen voor het geheel.

  Veel mensen en organisaties zijn bezig met een strategische heroriëntatie. Dat is niet eenvoudig vanwege VUCA, een metafoor van het Amerikaanse leger, de wereld is als een slagveld in oorlogsgebied: Volatile (snel veranderend), Uncertain (onzeker), Complex en Ambigious (vaag/dubbelzinnig).

  Samen weten we meer!

  Daarom starten we een Acceleratie Programma rondom Sustainable & Circular Excellence

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 27
  okt

  Fryslân versneld met de Sustainable Development Goals van de VN

  18:30 tot 21:15 uur

  Dit avond symposium wordt georganiseerd door SDG Netwurk Fryslân. Jacqueline Hofstede van Ynova Innovation Company  is mede initiatiefnemer van dit symposium.
  De centrale vraag is:
  Hoe kunnen wij de transitie versnellen naar een eerlijke en duurzame samenleving aan de hand van de Sustainable Development Goals van de VN – de SDGs

  Ynova Innovation Partners
  Leeuwarden
 • 30
  sep

  Meer Winst met Duurzaamheid bij Sparck Technologies

  13:00 tot 17:00 uur

  Sparck Technologies is de nieuwe naam van Quadient.
  Quadient (voorheen Neopost) is een Frans bedrijf en wereldleider in oplossingen voor post- en pakketverwerking, verzenddiensten en digitale communicatie. Quadient is genoteerd op de Euronext-aandelenbeurs in Parijs en het hoofdkantoor is gevestigd in Bagneux.
  De geschiedenis van Neopost gaat terug tot 1924. Met producten en diensten die in 90 landen vermarkt worden en vestigingen in 29 landen, is Quadient nummer 1 in Europa en nummer 2 in de wereld op het gebied van postkamer oplossingen om zowel fysieke als digitale poststromen te optimaliseren. Quadient heeft 5900 medewerkers wereldwijd, waarvan 1200 verkoopmedewerkers en 500 R&D medewerkers.
  Quadient Technologies BV in Drachten is binnen de Quadient-groep het 'Centre of Competence' voor de ontwikkeling en de productie van producten zoals de Folder/Inserter (vouwen van documenten en deze automatisch in enveloppen stoppen) en verpakkingsmachines voor het creëren van dozen op maat en het automatisch verpakken van goederen met variabele afmetingen. Sinds 2010 werkt men naast Lean en Smart ook aan Re-manufacturing en aan Circulaire Businessmodellen.

  "Eco-design is a mutually profitable approach. The aim is to provide our customers with equipment that helps them reduce the impact of their own activities on the environment. This is why we are continually working to improve the energy efficiency and recyclability of our products"

  Guillaume Moenne-Loccoz, Quadient Sustainable Development Specialist

  Ynova Innovation Partners
  Drachten
 • 17
  jun

  CoP Sustainable Excellence

  15:00 tot 17:00 uur

  We zitten anno 2021 in een systeemverandering
  Nog niet zo lang geleden kondigde Engeland aan de verkoop van benzine en dieselauto’s in 2030 te gaan verbieden. Volkswagen heeft een strategisch doel geformuleerd om vanaf 2026 geen brandstofmotoren meer te ontwikkelen. Deze baanbrekende strategieën zijn voor de gehele productieketen in de auto industrie een wake-up call dat er een omslag aankomt: die van de elektrificatie van één van de grootste globale industrieketens. Deze omslag staat niet op zichzelf. Je zou kunnen spreken van een systeemverandering. Een systeemverandering waarbij de markt en de economie vrij abrupt fundamenteel andere karakteristieken krijgen. Een systeemverandering die wordt aangejaagd door wereldwijde fundamentele vraagstukken rond klimaatmitigatie en adaptatie, water, biodiversiteit, globalisering en gezondheid (Covid). Een grote diversiteit aan bedrijven vormt een cruciale schakel van zo’n grote keten; in de auto-industrie zijn die schakels talrijk, zoals de onderdelenleverancier, de dealer, de benzinepomphouder tot en met de laadpalen-producenten.

  Herman Wijffels:
  Anno 2021 leven we aan het einde van de industriële revolutie en naderen een nieuw tijdperk waar we nog geen naam voor hebben. Ieder individu moet nu de verantwoordelijkheid nemen voor het geheel.

  Veel mensen en organisaties zijn bezig met een strategische heroriëntatie. Dat is niet eenvoudig vanwege VUCA, een metafoor van het Amerikaanse leger, de wereld is als een slagveld in oorlogsgebied: Volatile (snel veranderend), Uncertain (onzeker), Complex en Ambigious (vaag/dubbelzinnig).

  Samen weten we meer!

  Daarom starten we een Community of Practice rondom het onderwerp Sustainable Excellence

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 26
  mei

  Smart Assembly Factory

  15:30 tot 17:00 uur

  Hoe organiseer je de assemblage in je bedrijf op een slimme manier zodat je gemakkelijk kunt inspringen op veranderingen in volumes en producten. Hoe kun je hierin lean werken en daarbij Industry 4.0 technologieën inzetten?   
  In deze masterclass staat de ontwikkeling van een “Smart U-shape Assemblage Cell” centraal. In deze cell, die ontwikkeld wordt op de HAN, wordt gebruik gemaakt van diverse Industry 4.0 technologieën. 
  De U-shape assemblage cell biedt de mogelijkheid om, afhankelijk van het assemblage werk, de taken op verschillende manieren te verdelen over een aantal medewerkers. Ook het aantal medewerkers dat ingezet wordt, kan eenvoudig aangepast worden in de U-shape assemblage cell. Op een lean manier kan in one-piece flow gewerkt worden.

  HAN Lean-QRM Centrum | Hogeschool Arnhem - Nijmegen
  Enkele jaren terug is vanuit het Lectoraat Lean / World Class Performance het HAN Lean-QRM Centrum opgericht (HLQC). Het HLQC is hét kenniscentrum op het gebied van Lean en QRM. HLQC voert samen met het bedrijfsleven en door middel van de inzet van studenten praktijkgericht onderzoek uit. De opgedane kennis wordt direct toegepast in het onderwijs en gedeeld met het (regionale) bedrijfsleven. HLQC en Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network zijn al jaren expertise- en valorisatie partners op het terrein van Lean, Smart, Circulair en Ethisch ondernemen.

  Bezoek voor meer informatie de website van het HAN Lean-QRM Centrum. ​

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 19
  mei

  Moonshot Circular Delta - SDG 9

  15:00 tot 17:00 uur

  De Europese en Nederlandse overheid heeft als doel in 2050 volledig circulair te zijn. In een circulaire economie staat het efficiënter benutten en het daardoor verminderen van het gebruik van grondstoffen centraal. Daarvoor is meer nodig dan alleen recycling van grondstoffen; producten moeten bijvoorbeeld zo worden ontworpen dat ze langer mee gaan.
  Naast het volledig circulair zijn in 2050 zijn het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit de andere twee grote uitdagingen in het vinden van een betere balans tussen mens en natuur. Deze drie uitdagingen hangen nauw met elkaar samen – net als de oplossingsrichtingen. Hoe minder nieuwe grondstoffen er nodig zijn, hoe minder de natuur, het klimaat en het milieu worden belast. De circulaire economie kan daarnaast bijdragen aan het verminderen van de leveringsrisico’s van steeds moeilijker te verkrijgen en duurder wordende grondstoffen. Ook biedt ze kansen voor Nederlandse bedrijven; zo zijn er concurrentievoordelen te behalen door grondstoffen in de productieketen aanzienlijk efficiënter in te zetten en milieusparend te produceren.

  Het concept 'Circular Delta' is ontstaan tijdens een online hacketon in mei 2020 in Noord Nederland, waarin 200 mensen samen een visie hebben ontwikkeld voor (Noord)-Nederland in 2030. Zie ook www.bluedelta.world

  Vanuit SDG 9 is een visie ontwikkeld voor de transitie naar circulaire bedrijventerreinen en communities van de toekomst. In onze verbeelding is er in de toekomst op bedrijventerreinen ruimte voor wonen, werken, leren, zorgen en vrije tijd, alles in balans met het landschap en de natuur. In woonwijken is er ook ruimte voor werk aan huis en in zogenaamde maak-/werkplaatsen. Deze visie sluit ook aan bij de visie van de rijksbouwmeester m.b.t. mogelijke locaties voor woningbouw.

  Uitgangspunten bij dit concept zijn:

  • We sluiten aan bij de Circulaire Economie, Brede Welvaart en de 17 SDGs
  • Volledig duurzame energie voorziening 
  • Schaalbaar en overal ter wereld toepasbaar
  • Modulair op te bouwen, af te breken, te verplaatsen en mogelijk ook drijvend
  • Toekomstbestendig met gebruik van nieuwe technologie (Industrie 4.0)
  • Gezonde circulaire businessmodellen
  • Ontwikkeling in een Quadruple Helix Innovatie Ecosysteem: Ondernemers, Omgeving (Burgers), Onderwijs en Onderzoek (nieuwe omgevingswet)
  • Het is geïnspireerd op ecosystemen in de natuur
  • Vanaf het begin zoeken we samenwerking in binnen- en buitenland.

  Wij gaan graag met jullie in gesprek over de doorontwikkeling van het concept binnen een nieuw te vormen consortium. Hiermee willen wij een 'Moonshot Circular Delta' creëren.
  Zie meer informatie over een 'Moonshot' via de link naar het Versnellingshuis Circulaire Economie.

   

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 08
  apr

  Succesvol Robotiseren

  15:30 tot 17:00 uur

  Een krappe arbeidsmarkt en steeds meer variatie in de vraag. Dit zijn dé uitdagingen van bedrijven in de industrie. De inzet van robots biedt kansen. Om succes te hebben moet je wel op een aantal zaken letten. In deze masterclass bespreken onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Windesheim de uitkomsten van een onderzoek naar uitdagingen en succesfactoren bij robotiseren. We bespreken onder andere de inzet van cobots, de kennis van het product en het belang van aan- en afvoer naar de robot cell.

  Robotisering van de productie heeft veel potentiële voordelen: 24/7 produceren, een hoge constante kwaliteit en minder afhankelijkheid van een krappe arbeidsmarkt. Ondanks deze voordelen ligt de robotiseringsgraad in de maakindustrie in Nederland relatief laag in vergelijking met andere industriële landen zoals Duitsland, Italië, Korea, Denemarken. Er is dus nog wel wat te winnen. Maar Robotiseren doe je niet zomaar. Er komt veel bij kijken zoals:

  De robot inpassen in het productieproces
  Automatisering: aansluiten op ERP/MRP/CAD/… programma’s
  Nieuwe kennis en vaardigheden van de medewerkers

  OVER HET ONDERZOEK
  Robotiseren biedt volop kansen voor bedrijven in de industrie. De markt vraagt meer en meer klantspecifieke versies van producten, die snel en in kleine oplages kunnen worden geleverd. Productieprocessen waar robots worden ingezet kunnen daar beter op inzetten. Dat vraagt wel een andere benadering van de instelling en omstelling van robots en machines. Een Lean proces biedt daar een goed startpunt.

  In het project Succesvol Robotiseren onderzoeken we hoe bedrijven robots effectief kunnen inzetten. We bekijken de informatie- en materiaalstromen en richten die zonder verspilling en flexibel in met de inzet van Robots: wat vraagt dit van bedrijven voor de inzet van medewerkers, de ontwikkeling van kennis over robots en de integratie met de IT-systemen?

  Voor bedrijven speelt ook de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke rol. Door de inzet van robots kunnen tekorten aan arbeidskrachten worden opgevangen. Dit kan niet zomaar 1-op-1 maar vraagt een andere verdeling van werk en proces. Opnieuw bekijkt het project 'Succesvol robotiseren' wat er nodig om robots en mensen te laten samenwerken in de productieprocessen. En vooral: hoe te zorgen we ervoor dat er onder aan de streep impact is.

  OVER DE WEBINAR
  Het HAN Lean-QRM Centrum/Lectoraat Lean heeft samen met Hogeschool Windesheim, Saxion en FIR een onderzoeksproject uitgevoerd. Hierbij werd gekeken naar de potentiële hobbels die het mkb ervaart bij robotisering. Bij het onderzoek waren 4 maakbedrijven betrokken. In deze masterclass bespreken onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Saxion de uitkomsten van een onderzoek naar uitdagingen en succesfactoren bij robotiseren. We bespreken onder andere de inzet van cobots, de kennis van het product en het belang van aan- en afvoer naar de robot cell.

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 17
  feb

  Teamleiders Lean & Smart Online

  14:00 tot 16:00 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 02
  feb

  Smart Start - Sneller, beter én efficiënter

  15:00 tot 17:30 uur

  Een belangrijk onderdeel van de maakindustrie in Nederland wordt gevormd door zogenaamde ‘Engineer-to-order’ (ETO)-bedrijven. Dit zijn bedrijven die klant specifieke producten leveren van hoge kwaliteit met een korte levertijd en hoge leverbetrouwbaarheid. Door deze combinatie van flexibele specialisatie en korte levertijden zijn ze in staat de concurrentie met lagelonenlanden aan te gaan en werkgelegenheid in Nederland te behouden of zelfs te vergroten door weer productie naar Nederland te halen (reshoring).

  Om hun concurrentiepositie te verbeteren hebben deze ETO-bedrijven hun aandacht in het verleden vooral gericht op het verbeteren van de prestaties van de fabriek. Door een andere inrichting van
  de fabricage (de toepassing van de principes van flow productie) en door de toepassing van andere planningssystemen (varianten van pull planning) hebben ze hun doorlooptijden weten te verkorten
  en de variatie in doorlooptijden weten te verkleinen. Daardoor kunnen ze kortere en nauwkeurigere levertijden aan de klant beloven, bijvoorbeeld van 15 dagen plus of min 6, naar 8 dagen plus of min 1.

  Aan de fabricage gaat een traject vooraf waarin verkoop, engineering en planning met de klant overeenstemming moeten zien te krijgen over maakbaarheid, prijs en levertijd van de klantorder.
  Uit zowel de bedrijfspraktijk als onderzoek blijkt dat veel van de problemen die de fabricage heeft met leverbetrouwbaarheid veroorzaakt worden door problemen in dit voortraject. Daartoe behoren niet- realistische beloften van verkoop en onverwachte vertragingen in het voortraject. Land en Gaalman (2009) komen dan ook tot de conclusie dat het weinig zin heeft de inrichting en planning van de fabricage verder te verbeteren als niet eerst de problemen in het voortraject aangepakt worden.

  Om hun prestaties op het gebied van doorlooptijden en levertijden te verbeteren dienen ETO-bedrijven nu dus hun aandacht te richten op het voortraject. De urgentie hiervan (zelfs tien jaar na publicatie van dit artikel) wordt breed gedragen door de mkb-bedrijven uit ons netwerk. Zij geven aan dat het hierbij niet alleen gaat om het gebruik van slimme technologieën, maar ook om een betere organisatie van de samenwerking tussen de betrokken partijen in het voortraject: verkoop, engineering, inkoop, planning en werkvoorbereiding.

  Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen procesoplossingen binnen bestaande structuren
  en structuuroplossingen. In het laatste geval worden de principes van flowproductie en pull planning toegepast op de nu nog veelal functionele organisatie van het voortraject. Het instrument wordt verwerkt als lesmodule in de minor Slim Produceren van de opleiding Technische Bedrijfskunde
  van de Hanzehogeschool Groningen.

  Namens de Minor Slim Produceren van de opleiding Technische Bedrijfskunde en het Lectoraat Organisatieontwerp en Verandering nodigen wij u van harte uit. Lector Cees Reezigt zal zich presenteren en we gaan u een inkijk geven in het lopende SIA-RAAK-onderzoek ‘Een Smart Start’ waarin 5 studentprojecten deelnemen. Verder presenteren de deelnemende studenten de resultaten van hun verbeterprojecten bij bedrijven in takttijd aan de hand van de A3-methode.

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 28
  jan

  Hoe relevant is LEAN anno 2021?

  15:30 tot 17:30 uur

  De technologische ontwikkelingen gaan snel: augmented reality voor onderhoudswerk op afstand, neurale netwerken die de kwaliteit voorspellen, flexibele robotcellen die ieder type product kunnen maken, enzovoort. Ze hebben grote impact. Misschien wel meer dan Lean?! Waarom zou je nog met Lean aan de slag gaan als je een robot-cell 24/7 kunt laten draaien?

  Daarnaast heeft de Covid-crisis laten zien dat onze supply chains zo Lean zijn dat het verkeerd afloopt met de levering van beschermende kleding, en de productieketens vastlopen omdat onderdelen ontbreken. Kortom, Lean processen zijn niet robuust.

  Is er nog een rol weggelegd voor Lean?
  Of is de inmiddels 80-jaar oude managementfilosofie inmiddels niet meer relevant?

  Het HAN Lean Event is de jaarlijkse afronding van de Minor Lean / World Class Performance. Het event zal dit jaar geheel online plaatsvinden. Op maandag, dinsdag en woensdag presenteren de studenten van de HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen in voorrondes hun verbeterprojecten. Op donderdag ronden we af met de verkiezing van het beste verbeterproject van 2020/2021 live vanuit de studio. 

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 09
  dec

  Masterclass Lean & Circulariteit

  15:30 tot 17:00 uur

  Steeds meer bedrijven merken dat duurzaamheid een belangrijk thema wordt voor hun bedrijf: klanten vragen het en de overheid dwingt het af (CO2 tax). Hoe kan lean hierbij helpen?
  Jacqueline Hofstede, directeur van Ynova Innovation Platform en Jannes Slomp, lector World Class Performance nemen u deze middag mee in de wereld van Lean en Circulair Ondernemen. Welke tools uit de Lean Toolbox kunnen u helpen om World Class te worden en blijven?

  Over de sprekers

  Jannes Slomp, Lector World Class Performance aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen zal in een interactieve presentatie laten zien hoe Lean zich in de loop van al de jaren heeft ontwikkeld. HIj gaat ook in op de laatste toevoeging C-Lean = Circulair Lean. Hij legt uit wat dit betekent en hoe deze principes en tools uw organisatie kan helpen om World Class te worden en te blijven.

  Jacqueline Hofstede, directeur van Ynova Innovation Platform, zal aansluitend ingaan op de 8 global risks van World Economic Forum, de Sustainable Development Goals en de Economy for the Common Good en de Common Good Balans als management systeem waarmee organisaties zich kunnen profileren naar alle stakeholders toe. Principes van C-Lean sluiten aan bij deze ontwikkelingen.

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 02
  dec

  Teamleiders Lean & Smart Online: Uitdagingen én Oplossingen

  14:00 tot 16:00 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 13
  nov

  High Tech Industrie (o.a. Philips) & de Sustainable Development Goals

  14:00 tot 17:00 uur

  Deze workshop is een samenwerking van Philips, Ynova Innovation Platform en Innovatiecluster Drachten.

  Philips heeft al jaren het Lean Excellence Programma. De laatste jaren wordt 'Lean' steeds vaker gecombineerd met 'Green'. In Drachten door de ambitie 'Greensite Drachten' en (inter)nationaal de toenemende focus op Circulair Ondernemen en de Sustainable Development Goals.

  De 17 Sustainable Development Goals zijn de 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030, ze zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN) en zijn er voor en door iedereen. In Nederland zitten achter de 17 doelen 169 targets. Zie voor meer informatie www.sdgnederland.nl

  Ook de Nederlandse Industrie is direct verbonden met deze SDGs: vaak onbewust maar ook steeds meer bewust. Zie de mooie voorbeelden van nieuwe productie in Nederland: Mondkapjes (Auping), Gezichtsschermen (Wavin) en de duurzame verpakkingsmachines van Quadient (voorheen Neopost). Juist in deze tijd moeten we met elkaar blijven vernieuwen en innoveren in de juiste richting en een klimaatneutrale en circulaire economie realiseren. 

  Verbeteren in kleine stappen is vaak niet meer voldoende. Wij nodigen u uit om te leren van anderen en samen aan de slag te gaan met de grote sprong voorwaarts !

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 05
  nov

  Data-driven decision making bij Weir Minerals

  15:00 tot 17:00 uur

  Weir Minerals Netherlands is een Nederlandse onderneming (opgericht in 1916) en onderdeel van het Schotse bedrijf Weir Group PLC. We ontwerpen en produceren technologisch hoogwaardige industriële kapitaalgoederen voor onder meer de mijnbouw, mineraal verwerkende industrie en energiewinning. Weir Minerals biedt een breed pakket pompen voor transport van ertsen en mineralen als zink, koper, zilver, ijzer, bauxiet en kolen. Daarnaast ontwikkelen en produceren we ook innovatieve machines voor erts-vergruizing. Weir Minerals in Venlo heeft alle disciplines in eigen hand: van ontwikkeling en verkoop tot productie en service.

  Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor de producten, die worden geproduceerd in kleine series, maar meestal als maatwerk tot machines met een stuks gewicht van meer dan 120 ton. Om dit allemaal te kunnen realiseren, hebben we veel aandacht voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze 350 medewerkers.

  Lean heeft een rol gespeeld bij alle belangrijke ontwikkelingen bij Weir sinds 2003. Inmiddels is Lean hierdoor ook bij alle disciplines geland en geaccepteerd als richtinggevende filosofie. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en inmiddels zijn ook de eerste stappen gezet richting duurzaamheid en circulaire economie. Wij deden mee met het DoSym project (over duurzame productontwikkeling) van Rijksuniversiteit Groningen.

  Jan-Piet Janssen

  “Onder druk van de beurzen en onze klanten moeten we nu werk maken van duurzaamheid en circulair ondernemen. We moeten met onze klanten meedenken over vernieuwing en vergroening van de mijnbouw-industrie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan energie efficiëntie, minder transport en mensen, minimale impact op de omgeving, deep sea mining en urban mining.  We moeten onze rol vinden in de circulaire economie en eveneens kijken naar onze verdienmodellen en ons financiële systeem”.

  Vele onderwerpen die onze aandacht hebben, maar vanmiddag nodigen wij sparringpartners uit om met ons mee te denken over Data-driven Decision Making.


   

   

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 08
  okt

  The Day After Tomorrow & Future Search Workshop

  15:00 tot 17:00 uur

  We leven in onzekere tijden. De Corona Pandemie maakt de wereld anno 2020 nog meer VUCA. VUCA is een acroniem dat door Amerikaanse militairen is bedacht voor het beschrijven van het slagveld:

  V = Volatility (onvoorspelbaarheid en snelheid van veranderingen)
  U = Uncertainty (onzekerheid over wat er staat te gebeuren)
  C = Complexity (een veelheid aan krachten, chaos en verwarring rondom ons)
  A = Ambiguity (oorzaak en gevolg zijn onduidelijk en moeilijk verklaarbaar)

  Ondanks VUCA is het wel degelijk mogelijk om vooruit te kijken en nieuwe kansen te vinden. Peter Hinssen heeft hier een boek over geschreven 'The Day After Tomorrow'
  Ynova heeft een workshop ontwikkeld 'Future Search' waarmee we grote ontwikkelingen in kaart kunnen brengen en met elkaar nieuwe kansen kunnen grijpen.

  The Day After Tomorrow & de Future Search Workshop

  (Hernieuwde) Kennismaking
  Introductie Future Search Workshop met daarin:
  De grote transformaties in de wereld (MegaTrends)
  De kracht van de 'Eigen Kracht' van de organisatie
  Hoe kan de organisatie zich aanpassen?

  We sluiten af met de vragen:
  Hoe kunnen we elkaar helpen?
  Welke vormen kan dit aan nemen ?
  Dialoog over de toekomst en het voorgestelde Ynova Innovatie Programma 2020-2021

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 30
  sep

  Circular Finance & Control

  13:45 tot 17:00 uur

  CIRCULAIR FRIESLAND
  De Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere organisaties die zich actief willen inzetten om een circulaire economie te realiseren. Een circulaire economie houdt de grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop en zet ze zodanig in dat er een zo groot mogelijke toegevoegde waarde wordt gerealiseerd, zonder schade aan te richten aan ecosystemen of aan mens of dier. Een circulaire economie draait op duurzame energie en heeft ook oog voor het behoud van biodiversiteit en het welzijn van alle levende wezens.

  De leden van de Vereniging zijn gelijk en hebben alle één stem. De Vereniging breidt zich snel uit en werkt parallel aan verschillende projecten en trajecten om kringlopen te sluiten en sectoren anders te laten samenwerken. Vereniging Circulair Friesland wil de overgang naar een nieuwe economie versnellen en daarmee ook nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren.

  Veel Friese bedrijven zien de kansen en zijn bereid om samen te werken om een circulaire economie vorm te geven. Ze willen daarmee voorop lopen en meebouwen aan een nieuwe economie. Gemeenten zien kansen voor nieuw elan en nieuwe banen in Friesland. Zij nemen ook hun verantwoordelijkheid door deze beweging te steunen en ook zelf actief circulaire producten en diensten te gaan afnemen (zogenaamde launching customers). De provincie denkt al langer na over het in de kringloop houden van grondstoffen en het verduurzamen van de energievoorziening. Circulair Friesland past daar goed bij.

  “Circulair Friesland gaat partijen bij elkaar brengen, ondersteunen met kennis en kunde (juridisch, financieel, wetenschappelijk) en helpen bij het realiseren van concrete projecten die banen en economische groei opleveren”, vertelt Anja Kanters, bestuurslid Circulair Friesland en directeur Donkergroen.

  Samen versnellen
  Het oprichten van een vereniging is bedoeld om te versnellen. Partijen drukken daarmee uit dat ze actief aan de slag gaan om gezamenlijk de circulaire economie van concept naar concrete producten en diensten te brengen. Het is belangrijk om dit samen te doen, omdat in een circulaire economie ketens worden gesloten en over sectoren heen gebruik wordt gemaakt van elkaars grondstoffen, kennis en kunde. Geen enkele partij kan dit alleen. Circulair Friesland kent een aanjaagteam dat die beweging ondersteunt. Er is een concreet actieplan en een lijst met eerste (icoon)projecten, die worden geholpen sneller tot wasdom te komen. Circulair Friesland staat echter open voor nieuwe partners en nieuwe projecten.

  “Samen realiseren we een circulaire economie, die toekomstbestendig is, banen creëert en innovatie aanwakkert. Samenwerking is cruciaal. De Rabobank ondersteunt dat met een nieuw fonds, het Rabobank Circulair Fonds“, aldus Rients Schuddebeurs, bestuurslid Circulair Friesland en directeur Rabobank Heerenveen-Zuid Oost Friesland.

  "Het is uniek dat zoveel partijen in één provincie met elkaar samenwerken en zich inzetten voor een circulaire economie. Met een reeks icoonprojecten, een incubator, en lectoraat circular plastics en een aanjaagteam wordt meteen concreet actie ondernomen en de daad bij het woord gevoegd", aldus John Vernooij, bestuurslid Circulair Friesland en directeur van Omrin.

  "Friesland anticipeert slim op wat gaat komen en maakt straks producten van groene grondstoffen, haalt meer uit water en slib, verbouwt heerlijke producten op zilte grond en verrast iedereen op tientallen manieren met creatieve oplossingen die passen bij de economie van de toekomst", aldus Isabelle Diks, Wethouder Gemeente Leeuwarden.

  Ynova Innovation Partners
  Sneek
 • 22
  sep

  Ynova Inno Café (Try-out)

  15:30 tot 17:00 uur

  Sinds 2005 organiseert Ynova het Lean Innovation Network en het Ynova Innovation Platform. Begin 2020 hadden we weer een mooi programma staan met mooie bedrijfsbezoeken en andere activiteiten, met als doel te leren van elkaars (praktijk) ervaringen. Covid-19 gooide ook bij ons roet in het eten.

  We hadden gehoopt na de zomer 2020 weer door te kunnen gaan met het programma, maar waarschijnlijk moeten we vele activiteiten doorschuiven naar 2021. Door de Covid-19 maatregelen kunnen we in 2020 geen bedrijfsbezoeken meer organiseren. Dat is heel jammer want wij denken, en velen met ons, dat juist nu we samen visies kunnen delen en elkaar kunnen inspireren tot heroriëntatie en aanpassing aan de nieuwe situatie. Een hoopvol nieuw initiatief waar we aan werken is het initiatief 'Circular Valley in the Blue Delta' - aanpak transitie naar Circulaire bedrijventerreinen en Woonwijken.

  Graag gaan we met jullie in gesprek in het eerste Online Ynova Innovatie Café.

  Wij verheugen ons op je komst !

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 25
  jun

  WEBINAR - Succesvol Netwerkorganiseren en Ondernemerschap bij Hollander Techniek

  13:00 tot 14:00 uur

  Eén van de lessen van de corona-crisis is dat de samenleving in Nederland veel te kwetsbaar is geworden door sterke afhankelijkheid van producten uit lage lonen landen. We moeten in Nederland veel slimmer met elkaar samenwerken én innoveren in lean & smart en circulaire ketens, netwerken én ecosystemen. Hiervoor moeten we transformeren naar intelligente netwerkorganisaties. Hollander Techniek heeft dit al in 2017 in gang gezet en CEO Erik Hollander wil tijdens het webinar graag zijn ervaringen met jullie delen.

  Dit webinar met Erik Hollander is een eerste aftrap van een reeks webinars, bedrijfsbezoeken en een deels online innovatieprogramma m.b.t. Lean, Smart, Duurzaam, Circulair én Ethisch Ondernemen.
  Na afloop van het webinar organiseren wij aansluitend een ontmoeting met de denktank in Apeldoorn om met jullie te sparren over jullie én onze ideeën over de toekomst.

  Ynova Innovation Partners
  Webinar (link volgt een dag van te voren)
 • 25
  jun

  Denktank Smart Sustainable Society & Industry 4.0.

  12:30 tot 16:00 uur

  Eén van de lessen van de corona-crisis is dat de samenleving in Nederland veel te kwetsbaar is geworden door sterke afhankelijkheid van producten uit lage lonen landen. Het gebrek aan mondkapjes is daar een sprekend voorbeeld van. Om de volledige impact van de Coronacrisis goed in te kunnen schatten, moeten we een aantal trends in ogenschouw nemen zoals de ‘Vierde Industriële revolutie' en de Europese en Nederlandse ambities voor de Circulaire Economie en de Sustainable Development Goals van de VN.

  Na het webinar met Erik Hollander gaan wij met elkaar in gesprek over Smart Industry & Society 4.0. en ontwikkelen wij ideeën over samen leren, innoveren en commercialiseren.

  Ynova Innovation Partners
  Apeldoorn
 • 17
  jun

  Circular Finance in samenwerking met RUG en Circulair Friesland

  13:45 tot 16:00 uur

  CIRCULAIR FRIESLAND
  De Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere organisaties die zich actief willen inzetten om een circulaire economie te realiseren. Een circulaire economie houdt de grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop en zet ze zodanig in dat er een zo groot mogelijke toegevoegde waarde wordt gerealiseerd, zonder schade aan te richten aan ecosystemen of aan mens of dier. Een circulaire economie draait op duurzame energie en heeft ook oog voor het behoud van biodiversiteit en het welzijn van alle levende wezens.

  De leden van de Vereniging zijn gelijk en hebben alle één stem. De Vereniging breidt zich snel uit en werkt parallel aan verschillende projecten en trajecten om kringlopen te sluiten en sectoren anders te laten samenwerken. Vereniging Circulair Friesland wil de overgang naar een nieuwe economie versnellen en daarmee ook nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren.

  Veel Friese bedrijven zien de kansen en zijn bereid om samen te werken om een circulaire economie vorm te geven. Ze willen daarmee voorop lopen en meebouwen aan een nieuwe economie. Gemeenten zien kansen voor nieuw elan en nieuwe banen in Friesland. Zij nemen ook hun verantwoordelijkheid door deze beweging te steunen en ook zelf actief circulaire producten en diensten te gaan afnemen (zogenaamde launching customers). De provincie denkt al langer na over het in de kringloop houden van grondstoffen en het verduurzamen van de energievoorziening. Circulair Friesland past daar goed bij.

  “Circulair Friesland gaat partijen bij elkaar brengen, ondersteunen met kennis en kunde (juridisch, financieel, wetenschappelijk) en helpen bij het realiseren van concrete projecten die banen en economische groei opleveren”, vertelt Anja Kanters, bestuurslid Circulair Friesland en directeur Donkergroen.

  Samen versnellen
  Het oprichten van een vereniging is bedoeld om te versnellen. Partijen drukken daarmee uit dat ze actief aan de slag gaan om gezamenlijk de circulaire economie van concept naar concrete producten en diensten te brengen. Het is belangrijk om dit samen te doen, omdat in een circulaire economie ketens worden gesloten en over sectoren heen gebruik wordt gemaakt van elkaars grondstoffen, kennis en kunde. Geen enkele partij kan dit alleen. Circulair Friesland kent een aanjaagteam dat die beweging ondersteunt. Er is een concreet actieplan en een lijst met eerste (icoon)projecten, die worden geholpen sneller tot wasdom te komen. Circulair Friesland staat echter open voor nieuwe partners en nieuwe projecten.

  “Samen realiseren we een circulaire economie, die toekomstbestendig is, banen creëert en innovatie aanwakkert. Samenwerking is cruciaal. De Rabobank ondersteunt dat met een nieuw fonds, het Rabobank Circulair Fonds“, aldus Rients Schuddebeurs, bestuurslid Circulair Friesland en directeur Rabobank Heerenveen-Zuid Oost Friesland.

  "Het is uniek dat zoveel partijen in één provincie met elkaar samenwerken en zich inzetten voor een circulaire economie. Met een reeks icoonprojecten, een incubator, en lectoraat circular plastics en een aanjaagteam wordt meteen concreet actie ondernomen en de daad bij het woord gevoegd", aldus John Vernooij, bestuurslid Circulair Friesland en, directeur Omrin.

  "Friesland anticipeert slim op wat gaat komen en maakt straks producten van groene grondstoffen, haalt meer uit water en slib, verbouwt heerlijke producten op zilte grond en verrast iedereen op tientallen manieren met creatieve oplossingen die passen bij de economie van de toekomst", aldus Isabelle Diks, Wethouder Gemeente Leeuwarden.

  Ynova Innovation Partners
  Leeuwarden
 • 11
  jun

  Teamleiders Lean & Smart in tijden van Corona: Uitdagingen, Vragen én Oplossingen

  14:00 tot 16:00 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 14
  mei

  Teamleiders | Middelmanagement Lean & Smart bij Bosch Thermo Techniek

  12:45 tot 17:00 uur

  De Lean Transformation binnen het Bosch concern

  Nefit bracht als eerste ter wereld de succesvolle Hoog Rendement-ketel op de markt. Daarmee begon de opmars van milieuvriendelijk en energiezuinig verwarmen. Het bedrijf Nefit is opgegaan in Bosch Thermotechniek BV en is onderdeel van het internationale Robert Bosch-concern. In het Bosch Kenniscentrum in Deventer wordt gewerkt aan duurzame oplossingen voor heel Europa. Meer dan140 specialisten ontwikkelen hier de warmtetechnologie van de toekomst: HR-technologie gecombineerd met energie uit zonnewarmte, warmte-terug-winning en warmtepompen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met universiteiten, onderzoeksinstituten en gespecialiseerde industrieën. Bosch heeft Lean Transformation hoog in het vaandel en werkt hier al meer dan 20 jaar aan. Duurzaamheid staat bij Bosch hoog in het vaandel - men is bezig alle Bosch plants CO2 neutraal te hebben in 2020. Bovendien maakt men zich klaar voor Industrie 4.0 (de inzet van nieuwe technologiën zoals bijvoorbeeld the Internet of Things en Kunstmatige Intelligentie)

  Systematisch, met een heldere focus en een lange termijn visie.
  Tijdens de crisis heeft Bosch Thermotechniek zware jaren gekend. Er is veel van de recessie geleerd, vooral het grote belang van flexibiliteit en wendbaarheid. In 2013 is met hulp van Adviesbureau McKinsey een nieuwe Lean aanpak geïntroduceerd en is met z.g. waves in projectvorm gewerkt aan drastische verbeteringen met vooral de focus op de indirecte omgevingen. Het lukt steeds beter om ook daar flexibel en wendbaar te zijn en dit is hard nodig gezien de Smart & Sustainable transitie waar we ons nu in bevinden.

  Ynova Innovation Partners
  Deventer
 • 25
  mrt

  Koplopersgroep en evaluatie Lean & Smart Teamleiders (uitstel i.v.m. Corona Virus)

  15:00 tot 18:00 uur

  In 2018 heeft Martijn van Haaf, plantmanager van Auping, het initiatief genomen voor een nieuwe groep Teamleiders Lean & Smart met het doel om binnen het Lean Innovation Network ook op middle management niveau het leren en innoveren te faciliteren. We hebben in april 2018 een eerste "design bijeenkomst" gehouden. Hieronder een deel uit het verslag.

  Opzet inspiratiebijeenkomsten teamleiders
  (Maak)bedrijven, zeker de grotere, nemen veelvuldig deel in netwerken met andere bedrijven en organisaties. Een nadere beschouwing van deze netwerken leert dat het toch vooral het management is dat participeert in deze netwerken. Als we vanuit de lean principes naar organisaties kijken, dan is de cruciale vraag toch meestal welke medewerker en welke activiteiten voegen nu daadwerkelijk waarde toe aan de productie. Dit zijn in de praktijk in veel gevallen de operators, medewerkers aan de lijn en teamleiders. Toch zijn er voor deze mensen weinig netwerken waaraan ze op hun niveau en belevingswereld kunnen deelnemen. Terwijl het ‘leren van elkaar’ ook op productieniveau waardevol is. Om deze reden heeft Martijn van Haaf van Koninklijke Auping het initiatief genomen om in de regio een netwerk op te zetten dat specifiek is gericht op teamleiders. Inmiddels heeft er een ontwerpbijeenkomst plaatsgevonden, waarin Auping samen met enkele andere bedrijven uit de regio een voorlopige opzet heeft gemaakt voor dit netwerk. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden hieronder weergegeven.

  Doelstellingen Teamleiders netwerk:

  1. De deelnemers verlaten elke bijeenkomst geïnspireerd, ze ervaren het toch een beetje als een leerzaam ‘uitje’ en komen met nieuwe praktische ideeën terug, die ze in hun praktijk kunnen toepassen.

  2. Het gaat tijdens de bijeenkomsten om ‘halen en brengen’. Het is wel nodig om het qua inhoud klein en dichtbij de werkvloer te houden, daardoor is de kans het grootst dat er praktische ideeën mee naar ‘huis’ genomen kunnen worden.

  3. Als leidinggevenden faciliteren we de deelnemers om na afloop van de bijeenkomsten met de ideeën ook, zo nodig, aan de slag te kunnen.

  Doelgroepen/deelnemers netwerk:
  We kiezen er nadrukkelijk voor om (maak)bedrijven die al een aantal jaren aan de slag zijn met de LEAN transformatie. Bovendien komen deze bedrijven uit de omgeving van initiatiefnemer Auping. We denken dat er voldoende kennis binnen de bedrijven aanwezig is om van elkaar te kunnen leren.

  Doelgroep(en):
  De doelgroep waarvoor dit netwerk bedoeld is zijn teamleiders of groepsleiders (Middelmanagement). Medewerkers die andere medewerkers aansturen, soms ook meewerkend voorman zijn en qua opleiding op een mbo-4 niveau acteren. We gaan ervan uit dat er tijdens elke bijeenkomst twee vertegenwoordigers per bedrijf zijn, die overigens per bijeenkomst kunnen wisselen. Op de ene bijeenkomst kom je van hetzelfde bedrijf dus andere deelnemers tegen dan de daar opvolgende sessie.

  Ontwerp(eisen) netwerk:

  Ontwerpeisen:

  • Het is van belang dat de productieleiders bij de opzet van het netwerk de ‘lead’

   nemen. Zij moeten uitstralen dat ze het belangrijk vinden, de mensen selecteren die

   deelnemen en na afloop ook de ruimte geven om met ideeën aan de slag te gaan.

  • Het is nodig dat alle bijeenkomsten goed gemodereerd worden door een facilitator,

   dat zorgt er mede voor dat we de geformuleerde doelen ook kunnen halen.

   Ontwerp:

  • De bijeenkomsten dienen interactief te zijn, afwisseling met verschillende

   werkvormen is nodig.

  • Bij de keuze van de thema’s neemt het organiserend bedrijf het voortouw, zij komen

   met de issues waar ze tegenaan lopen en met hun collega’s over willen spreken.

   Deze thema’s inventariseren we voorafgaand aan elke bijeenkomst.

  • In alle gevallen gaat het om thema’s uit de productie, waarbij het inhoudelijk om een

   verbinding tussen theorie en praktijk gaat.

  • Probeer aan het einde van elke bijeenkomst ook een aantal tips mee te geven

   (mogelijk op papier – iets om te gebruiken)

  • Tijdens de eerste bijeenkomst spreken we als eerste met de deelnemers over dit

   ontwerp. Een mogelijk thema voor de eerste bijeenkomst is het opleiden van nieuwe medewerkers.

  • Organisatie:

   • Binnen elke deelnemende organisatie is er een aanspreekpunt voor dit netwerk.

   • Aan de bijeenkomsten nemen steeds minimaal zes en maximaal twintig mensen deel.

   • Na een jaar (3) bijeenkomsten evalueren we het verloop en de opbrengsten.

   • De bijeenkomsten wisselen per bedrijf. Het bedrijf waar de bijeenkomst plaats

    vindt is de organisator en zorgt voor de facilitator, neemt het voortouw in de

    themabepaling en organiseert het geheel.

   • Ynova coördineert de data en de inhoud op hoofdlijnen en plaatst deze op de

    website.

   • De interne organisator bepaalt samen met de teamleiders de inhoud van de middag. Ynova krijgt van de organisator een mail en plaatst de inhoud daarvan op de website, daar kan iedereen zich aanmelden en voor de bijeenkomst mailt Ynova de deelnemers naar de organisator. De eerste bijeenkomst vindt plaats bij Auping (voorstel mei – juni 2018)

    Tijd en locatie:

    Het netwerk komt driemaal per jaar bijeen, bij voorkeur op een donderdag- of een woensdagmiddag. De eerste bijeenkomst vindt plaats in de tweede helft van mei. De bijeenkomsten duren ongeveer vier uur en vinden plaats in de productie omgeving.

    Ten slotte:

    De bijeenkomsten kunnen leiden tot onderlinge follow up activiteiten. Genoemd wordt het bij elkaar stage lopen, dit zijn opbrengsten die worden toegejuicht, omdat het de blik van de teamleiders verbreedt.

    Ynova zal waar nodig het initiatief ondersteunen en de verbindingen en continuïteit bewaken. Na een jaar (3 bijeenkomsten) plannen we een evaluatie bijeenkomst.

  Ynova Innovation Partners
  Deventer
 • 04
  feb

  Minicongres Slim Produceren- Hanze Hogeschool Groningen

  15:00 tot 18:00 uur

  Het lectoraat zal ons meenemen in het onderzoek “een Smart Start”: sneller, beter en efficiënter de productie voorbereiden. Het onderzoek is opgezet naar aanleiding van de praktijkvraag naar een methodiek waarmee problemen en oorzaken in het voortraject van productie in kaart kunnen worden gebracht. Verder willen we graag praktijkresultaten uit een case van het Region of Smart Factories project met u delen. Studenten presenteren de resultaten van hun Lean/QRM verbeter- en verandertrajecten bij industriële bedrijven.

  Een traject naar Smart Industry ingezet? De Muelink&Grol (M&G) Group heeft de start gemaakt en werkt aan het ontwerp en de implementatie van een 4.0 fabriek waarin twee bestaande fabrieken geïntegreerd worden. David Brouwer Business Excellence Manager bij M&G belicht de niet harde aspecten die energie vragen in het ontwikkel- en realisatietraject.

  Op onderzoeksgebied vanuit het lectoraat Organisatie Ontwerp en Verandering zijn tussenresultaten te melden. Jac Christis zal ons o.a. meenemen in het ‘Smart Start’-onderzoek naar doorlooptijdverkorting in Engineering to Order (ETO) bedrijven en dan specifiek onderzoek gericht op de productievoorbereiding.
  Voor een indruk van een voorgaande congres klikt u op: Slim en Duurzaam Produceren
   
  Datum: dinsdag 4 februari 2020
  15:30 uur Opening
  15:40 uur 4.0 en Energievreters?
  16:15 uur Het ‘Smart Start’-onderzoek en het Industriële Mkb
  16:35 uur Korte Pauze Wisseling ruimte en tijd voor een frisje
  16:50 uur Studentpresentaties Slim Produceren
  17:30 uur borrel, napraten en afspraken maken

  Locatie: Van Doorenveste, Zernikeplein 11, 9747 AS Groningen
  Parkeren op parkeerplaats P3 of P4, een uitrijdkaart is beschikbaar.

  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  Aanmelden kan via deze link:  AANMELDEN

  Voor vragen en afmelden voor toekomstige mailing over de minor Slim Produceren kunt u contact opnemen met Gejo Nanninga: slimproduceren@org.hanze.nl

  Ynova Innovation Partners
  Groningen
 • 30
  jan

  HAN Lean Event 2020

  14:00 tot 19:00 uur

  Het HAN Lean Event is de feestelijke afronding van de Minor Lean / World Class Performance. Tijdens deze middag presenteren studenten van de Minor verbeterprojecten die zij in de voorgaande maanden hebben uitgevoerd en afgerond. Deze middag nodigen wij ook twee Lean-experts uit om hun kennis en ervaringen met het publiek te delen. Het centrale thema is dit jaar Lean leren.

  Op 30 januari 2020  staat het 12e HAN Lean Event gepland.

  Inschrijving en nadere informatie via website van HAN Arnhem en Nijmegen

   

   

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 27
  nov

  Lean & Smart voor teamleiders/middlemanagement MIDDEN - bij VMI Group

  12:30 tot 17:00 uur
  Ynova Innovation Partners
  Epe
 • 02
  okt

  Lean & Smart voor teamleiders/middlemanagement NOORD - bij Brink Climate Systems

  12:30 tot 17:00 uur
  Ynova Innovation Partners
  Staphorst
 • 19
  sep

  Lean Excellence bij koploper Philips Drachten

  12:45 tot 17:00 uur

  Philips Drachten maakt deel uit van Royal Philips Nederland. Het is een gediversifieerd technologiebedrijf dat het leven van mensen wil verbeteren door zinvolle innovaties op het gebied van gezondheidszorg en consumentenlevensstijl. Het bedrijf is marktleider op het gebied van cardiologische zorg, acute zorg en zorg voor thuis, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen en bovendien op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten.
  Drachten is één van de grootste vestigingen van Royal Philips. In Drachten worden Philips Shavers (scheerapparaten) en scheerhoofden geproduceerd. Daarnaast zijn de bedrijfsfuncties technologie-, product-, procesontwikkeling en industrialisatie op de site gevestigd. Deze ontwikkelen tal van Consumer Lifestyle-producten, zoals de Wake-up Light, diverse stofzuigers, de Senseo-koffiezetters, waterkokers en de Airfryer. De vestiging in Drachten vormt één groot bedrijventerrein waar multidisciplinaire teams met elkaar samenwerken. Zij vormen een soepele, geïntegreerde productie- en ontwikkelketen. Samen zorgen zij ervoor dat alle bedrijfsprocessen goed verlopen. Van bevoorrading tot aflevering, van idee tot uitvoering. 

  Lean Excellence in office en productie als route naar de Smart Advanced Factory

  Binnen Operations (productie) worden de shavers geproduceerd met behulp van de modernste productiemethoden, zodat er efficiënt en met grote leverbetrouwbaarheid gewerkt kan worden. Er worden jaarlijks miljoenen hoogwaardige shavers en scheerhoofden geproduceerd. R&D, Office en Operations vullen elkaar daarbij op alle fronten aan. Vanaf 1995 werkt men aan World Class Manufacturing, vanaf 2009 is men gestart met Lean Excellence en heeft men de fabriek ingericht van functiegerichte afdelingen naar productfamiliegerichte value streams. Door slimme product- en productiearchitectuur, verregaande robotisering en creatieve en continu verbeterende medewerkers kan Philips Drachten de concurrentie met het verre oosten tegenwoordig goed aan. Ook in het onderhoud en de office omgevingen zijn de principes van Lean Excellence ingevoerd.

  Bovendien is Philips een van de partners die meedenkt over een nieuw industrie beleid "Smart Industry" en initiatiefnemer van Innovatiecluster Drachten (High Tech Systems and Materials).

  Ynova Innovation Partners
  Drachten
 • 13
  sep

  Zonder Cybersecurity geen Smart Factory

  09:00 tot 17:00 uur

  Zonder Cybersecurity geen Smart Factory!

  Daarom organiseren wij, in samenwerking met het landelijke Smart Factory-programma een praktische workshop voor het industriële MKB.

  Tijdens de workshop gaan de deelnemers concreet aan de slag om met sensoren en een PLC productiedate te verzamelen met open source systemen en standaards als OPC-UA. Terwijl de deelnemers daarmee bezig zijn, ervaren ze wat het is om gehackt te worden en leren ze steeds beter om hun werkvloer equipment tegen cyberaanvallen in te richten. Doel van de cursus is om de deelnemers kennis te laten nemen en zelfs aan de slag te laten gaan met nieuwe ontwikkelingen zoals open source PLC/IoT-systemen, krachtige software tools en de Industrie 4.0 OPC-UA standaard. Tevens worden deelnemers geïntroduceerd bij de diverse industriële cyberweerbaarheidskringen zoals die in de regio’s momenteel worden gevormd.​
   

  • De workshop staat open voor Industriële MKB-bedrijven met een maximum van 25 deelnemers
  • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. We hanteren wel een no-show fee van €100 ex BTW
  • De workshop wordt uitgevoerd in samenwerking met het InnovatieCluster Drachten, het Lean Innovation Netwerk (Ynova), de FME en de Koninklijke Metaalunie

  Aanmelding kan via link

  Ynova Innovation Partners
  Groningen (Zernike campus)
 • 20
  jun

  Fabriek van de toekomst bij Neways

  12:45 tot 17:00 uur

  Neways Electronics

  Neways Electronics is opgericht in 1969 in Nederland. Momenteel werken er bijna 3000 medewerkers. De activiteiten van Neways beslaan de volledige levenscyclus van professionele elektronica in het business-to-businesssegment, vanaf het allereerste idee tot ontwikkeling en productie, reparatie en service. Als internationale one-stop-provider in de Electronic Manufacturing Services-markt (EMS-markt) ondersteunt men wereldwijd spelers in de productie-industrie, Original Equipment Manufacturers (OEM’s) en hun rechtstreekse leveranciers met maatwerkoplossingen voor product lifecycle management van geavanceerde elektronische toepassingen. Men doet dat voor elektronische componenten, assemblages en voor volledig geïntegreerde (box-build) besturingssystemen.

  Neways richt zich op vijf marktsectoren: de automobiel-industriemedische industriedefensie-industrieindustriële markt en halfgeleiderindustrie.
  Neways heeft werkmaatschappijen in West-Europa (Nederland en Duitsland). Oost-Europa (Tsjechië en Slowakije) en Azië (China). Het hoofdkantoor bevindt zich op Science Park Eindhoven (Nederland). Neways is lid van Brainport, een coöperatie van toeleveranciers van toptechnologie in en rond Eindhoven, waar ook toonaangevende wereldwijde productiebedrijven als ASML, NXP, VDL, FEI en Philips lid van zijn. Bedrijven binnen Brainport werken nauw samen met lokale autoriteiten, technische universiteiten en hogescholen om de internationale topconcurrentiepositie van de regio op het gebied van hightech en innovatie te behouden en te verbeteren.

  Neways Industrial Systems

  We zijn te gast bij Neways Industrial Systems, onderdeel van Neways Electronics International NV en ook gevestigd op het Science Park Eindhoven te Son. Neways Industrial Systems (NIS) is met ongeveer 100 medewerkers gespecialiseerd in ontwikkeling, engineering, productie en distributie van elektronische maatproducten. Alle klanten van Neways Industrial Systems krijgen een accountteam toegewezen. Deze accountteams, bestaand uit accountmanagers, planners, inkopers en technici, garanderen een snelle en efficiënte dienstverlening:

  • Dichtbij de klant
  • Hoge toegevoegde waarde/expertise en service
  • Lage productiekosten
  • Low-volume/high-mix
  • Productie van elektronische componenten tot box build systemen
  • Hulp bij gezamenlijke ontwikkeling
  • Productie: SMT, THT, selectief en handmatig solderen
  • SPI, AXI, AOI, ICT, FP, functioneel testen, dedicated customer test
  Ynova Innovation Partners
  Son en Breugel
 • 06
  jun

  Augmented Reality & Cobots in Assemblage bij Amfors

  11:45 tot 16:30 uur

  HAN Lean QRM Centrum | Hogeschool Arnhem Nijmegen
  &
  Fieldlab Inclusive Innovation

  bij Amfors | Metafors te Amersfoort

  Amfors 

  Amfors is de sociale werkvoorziening voor de regio Amersfoort. Amfors biedt werk aan ruim 1150 SW-medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij stimuleren en ondersteunen de arbeidsontwikkeling van deze medewerkers zo, dat zij op de reguliere arbeidsmarkt of bij één van de businessunits (groen, schoonmaak, inpakken, metaalbewerking en assemblage) kunnen werken naar het beste van hun vermogen.

  Metafors

  Metafors is expert in metaalbewerking en elektromontage: van tekening tot verzending.

  Wie zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

  ​Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben één of een combinatie van de volgende beperkingen:

   -  Psychisch, bijv. autisme, gedragsstoornis, PTSS

  -  Cognitief, bijv. laagbegaafd, analfabeet, geheugenproblemen

   -       Fysiek, bijv. spierziekte, blind, doof

  Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben hiervoor een officiële indicatie gekregen van de overheid, zoals WsW, Wajong, Participatiewet, etc.

  Zij werken o.a. in productie, assemblage, verpakken, logistiek, groenvoorziening, schoonmaak of metaal.

  Robotisering, digitale technologie en sociale innovaties veranderen ons werklandschap.

  ​Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betekent dit veel. Robots kunnen hun (productie)werk overnemen. Nieuwe technologie biedt echter vooral ook kansen. Door ‘Inclusieve innovatie’ gaan hun zelfstandigheid, flexibiliteit en leerpotentieel omhoog: ze kunnen sneller en slimmer werken. Hierdoor halen zij meer voldoening uit hun werk. Dit is het doel van het Inclusive Fieldlab: Hèt onderzoeks- en innovatieplatform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Doelstellingen van het Inclusive Fieldlab: 

  • Snelle implementatie inclusieve innovaties binnen Amfors 
  • Kennis valideren in samenwerking met de wetenschap 
  • Kennis delen met reguliere werkgevers en SW-bedrijven 

   

  HAN Lean-QRM Centrum | Hogeschool Arnhem - Nijmegen

  Enkele jaren terug is vanuit het Lectoraat Lean / World Class Performance het HAN Lean-QRM Centrum opgericht (HLQC). Het HLQC is hét kenniscentrum op het gebied van Lean en QRM. HLQC voert samen met het bedrijfsleven en door middel van de inzet van studenten praktijkgericht onderzoek uit. De opgedane kennis wordt direct toegepast in het onderwijs en gedeeld met het (regionale) bedrijfsleven. HLQC en Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network zijn al jaren expertise- en valorisatiepartners op het terrein van Lean, Smart, Circulair en Ethisch ondernemen.

  Bezoek voor meer informatie de website van het HAN Lean-QRM Centrum. ​

  Ynova Innovation Partners
  Amersfoort
 • 29
  mei

  Innovatie & Kennismanagement en Beloning van ideeën bij Photonis (Roden)

  13:00 tot 17:00 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Roden
 • 16
  mei

  Lean & Smart voor Middle Management bij Remeha

  12:30 tot 17:00 uur

  Remeha is opgericht in de jaren '20 van de vorige eeuw. In die roerige tijd begon Gerard van Reekum zijn eigen bedrijf: Van Reekum's Metaal Handel. Aanvankelijk is hij gestart met een fietsenwinkel en vervolgens verkocht hij stalen buizen en fittingen aan de verwarmingsindustrie, zo'n dertien jaar later startte hij met de ontwikkeling van een gietijzeren cv-ketel voor antracietkolen.
  Remeha is onderdeel van BDR Thermea Group (nummer 3 in de wereld) en produceert en distribueert internationaal verwarmings- en warmwatersystemen en daaraan gerelateerde diensten. De missie van BDR Thermea Group is om klanten een nog betere service te verlenen en op basis van nieuwe technologieën energiezuinigere producten te ontwikkelen die een nog hoger comfort bieden.
  In tachtig jaar is Remeha uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met ruim 500 werknemers en een uitgebreid distributie- en servicenetwerk. Het hoofdkantoor is gevestigd in Apeldoorn. De productie voor de nationale en internationale markt vindt plaats in Apeldoorn.

  Ynova Innovation Partners
  Apeldoorn
 • 11
  apr

  Bosch & Deventer Ziekenhuis klaar voor de toekomst !

  12:45 tot 17:00 uur

  Met een bijdrage van het Deventer Ziekenhuis   
  Machteld Brilleman (Patient Logistics en Lean Six Sigma procesmanagement)

  Sylvia Korthuis (Zorg verbeteraar, Lean Six Sigma, Trainer, Innovator)

  De historie van Nefit en Lean Transformation binnen het Bosch concern

  Nefit bracht als eerste ter wereld de succesvolle Hoog Rendement-ketel op de markt. Daarmee begon de opmars van milieuvriendelijk en energiezuinig verwarmen. Het bedrijf Nefit is opgegaan in Bosch Thermotechniek BV en is onderdeel van het internationale Robert Bosch-concern. In het Bosch Kenniscentrum in Deventer wordt gewerkt aan duurzame oplossingen voor heel Europa. Meer dan140 specialisten ontwikkelen hier de warmtetechnologie van de toekomst: HR-technologie gecombineerd met energie uit zonnewarmte, warmte-terug-winning en warmtepompen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met universiteiten, onderzoeksinstituten en gespecialiseerde industrieën. Bosch heeft Lean Transformation hoog in het vaandel en werkt hier al meer dan 18 jaar aan.

  Systematisch, met een heldere focus en een lange termijn visie.

  Tijdens de crisis heeft Bosch Thermotechniek zware jaren gekend. Er is veel van de recessie geleerd, vooral het grote belang van flexibiliteit en wendbaarheid. In 2013 is het roer omgegaan. Met hulp van Adviesbureau McKinsey is er een nieuwe aanpak geïntroduceerd en is met z.g. waves in projectvorm gewerkt aan drastische verbeteringen met vooral de focus op de indirecte omgevingen. Het lukt steeds beter om ook daar flexibel en wendbaar te zijn en dit is hard nodig gezien de energie transitie waar we ons nu in bevinden.

  Richard Demeijer
  “Het verschil tussen vroeger en nu? Vroeger werkten we aan continu verbeteren omdat dit reeds in het proces ingebed was, en eigenlijk alleen in productie. Nu verbeteren we met een focus op de markt en profitability. De balangrijkste pijlers hierbij zijn continuous improvement mindset, leiderschap en efficiënte processen. Grote verandering hierbij is dat tegenwoordig ook alle indirecte afdelingen betrokken zijn, zoals bv. Marketing, HR en Finance.

  Ynova Innovation Partners
  Deventer
 • 07
  mrt

  Lean & Smart voor teamleiders - Startbijeenkomst NOORD bij Landustrie

  13:00 tot 17:00 uur

  Landustie
  Water is overal en allesomvattend en zo is het eigenlijk ook met de activiteiten en producten. Voor elk segment in de waterketen beschikt Landustrie over de nodige kennis en reikt men oplossingen aan. Zij  zijn dan ook al meer dan 100 jaar actief op het gebied van watertechnologie! Zie voor meer informatie de website van Landustrie

  Productiefaciliteiten
  Landustrie heeft haar eigen machinefabriek. De productieafdelingen worden bemand door gemotiveerde en ervaren werknemers met grote kennis op het gebied van het fabriceren, samenbouwen en installeren van producten en apparaten in diverse materiaalsoorten. Er wordt gewerkt met staal, roestvaststaal, aluminium, duplex, dillidur, hardox, weldox en armox. De faciliteiten zijn niet alleen geschikt voor de fabricage van eigen producten, maar ook voor het onder keur realiseren van werk voor derden. Eindproducten voldoen aan de normen zoals gesteld door Lloyd's Register, Germanischer Lloyd, DNV etc. 

  Ynova Innovation Partners
  Sneek
 • 05
  feb

  Minicongres Slim Produceren- Hanze Hogeschool Groningen

  15:00 tot 18:00 uur

  Wij nodigen u graag uit op dinsdag 5 februari vanaf 15:00 uur voor het 11e minicongres Slim Produceren. Ook dit keer presenteren de studenten de resultaten van hun Lean/QRM verandertrajecten bij industriële bedrijven en bij instellingen in de zorg.

  Hiernaast willen wij u op 5 februari graag laten zien hoe we naar de toekomst kunnen kijken. Jacqueline Hofstede van het Lean Innovation Network en Jac Christis, lectorArbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit vertellen u graag hun visie op de toekomst.

  Jacqueline richt zich op basis van haar beroepservaring en haar maatschappelijk bewustzijn op de waarde(volle) combinatie van Lean, Smart Industry, Circulair produceren en Ethiek. Haar inzichten in het toekomstige organiseren kunnen onze ogen openen m.b.t. Future Companies.

  Jac zal ons meenemen in vanuit het lectoraat voorgenomen ‘RAAK-mkb’-onderzoek naar doorlooptijdverkorting in Engineering to Order (ETO) bedrijven en dan specifiek onderzoek gericht op de productievoorbereiding.

  Voor een indruk van een voorgaande congres klikt u op: Slim en Duurzaam Produceren. Laat u inspireren op 5 februari en noteer in uw agenda:
   
  Datum: dinsdag 5 februari 2019
  Tijd: Inloop vanaf 15.00 uur, start programma 15.30 uur
  15:30 uur Opening
  15:40 uur Hoe zien we het bedrijf van de toekomst?
  16:15 uur Sneller, beter en goedkoper de productie voorbereiden: een Smart Start
  16:35 uur Korte Pauze Wisseling ruimte en tijd voor een frisje
  16:50 uur Studentpresentaties Slim Produceren
  17:30 uur borrel, napraten en afspraken maken

  Locatie: Van Doorenveste, Zernikeplein 11, 9747 AS Groningen
  Parkeren op parkeerplaats P3 of P4, een uitrijdkaart is beschikbaar.

  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  Aanmelden kan via deze link:  AANMELDEN
   
  Voor vragen en afmelden voor toekomstige mailing over de minor Slim Produceren kunt u contact opnemen met Gejo Nanninga: slimproduceren@org.hanze.nl

  Ynova Innovation Partners
  Groningen
 • 31
  jan

  HAN Lean Event 2019

  14:00 tot 19:00 uur

  Op 31 januari 2019  staat het 11e HAN Lean Event gepland.

  Inschrijving en nadere informatie via website van HAN Arnhem en Nijmegen

   

   

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 30
  jan

  Lean & Smart voor teamleiders bij Smurfit Kappa Zedek

  12:30 tot 17:00 uur
  Ynova Innovation Partners
  Deventer
 • 29
  nov

  Lean, QRM en werken in (zelfsturende) teams bij Meijer Group

  13:00 tot 17:00 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Sint Jacobiparochi
 • 11
  okt

  Zonder NTS NORMA geen iPhone !

  12:30 tot 17:30 uur

  NTS Norma is een hightech eerstelijns toeleverancier, die complete mechatronische systemen ontwerpt, produceert en samenstelt. De kernkracht van NTS Norma zit in de ruime ervaring op het gebied van ultraprecisie activiteiten. Met voortdurend oog voor innovatie en no-nonsense ondernemerschap heeft het bedrijf wereldwijd een unieke positie als het gaat om precisiebewerking en ultra precisie modules. De onderneming is één van de weinige bedrijven in de wereld die een nauwkeurigheid van één duizendste millimeter kan garanderen.

  NTS Norma biedt triple A-producten aan triple A-klanten en staat bekend als een bedrijf dat verder gaat waar anderen zouden stoppen. Belangrijke klanten van NTS Norma zijn OEM-ers in Aerospace, Defense, Semi-conductors en Optica zoals ASML, Philips en Thales.

  ‘Inspired by Challenge’, oftewel het onmogelijke mogelijk maken, dat is wat medewerkers van het bedrijf en haar cultuur typeert. Dit heeft geresulteerd in unieke dienstverlening. De engineers verdiepen zich in de producten van klanten en geven advies om de producten slimmer te ontwerpen. Dit leidt soms wel tot een kostenreductie van 30 – 40 %.

  De Lean / QRM transformatie van NTS Norma sinds 2016

  Sinds 2008 is NTS Norma bezig met continu verbeteren. Het bedrijf heeft in de crisisjaren de nodige tegenslagen gehad wat heeft geleid tot wantrouwen bij klanten en angst bij medewerkers. Gelukkig hebben we sinds 2016 de positieve lijn weer gevonden en hebben een groot aantal verbeterprojecten uitgevoerd:

  • Doorlooptijd verkorting
  • Reductie kosten van gereedschappen
  • Slim Produceren – besparing op materiaal en bewerkingstijden
  • We hebben goederenstromen gericht verlegd naar 1 van de 3 locaties (Drachten, Hengelo, Eindhoven)
  • We hebben de totale logistieke organisatie op de schop genomen
  • Een aantal jaren geleden is er de strategische keuze gemaakt om de focus te richten op ultra precisie activiteiten.

  We hebben sinds 2016 de nodige positieve resultaten behaald:

  1. Van verliesgevend naar winstgevend

  2. Wij zoeken naar klanten die passen bij onze ambitie en competenties (innovatief, high-tech)

  3. Er is meer plezier en minder verzuim bij de medewerkers

  4. We hebben eigenlijk geen verloop meer

  5. We leiden veel mensen zelf op in samenwerking met het Regionaal Opleidings Centrum ROC

  Frank Biemans

  “Maar we kunnen niet achterover leunen want de uitdagingen voor de toekomst zijn enorm. De veranderingen zijn groot en gaan heel snel. Onze klanten spelen in de champions league en wij willen mee !”

  http://www.norma-groep.nl/

  Ynova Innovation Partners
  Hengelo
 • 26
  sep

  Lean voor teamleiders - 6 S & Creativiteit bij snelle technologische verandering

  13:00 tot 17:00 uur
  Ynova Innovation Partners
  Apeldoorn
 • 20
  sep

  De Lean reis van Gasunie

  12:30 tot 16:45 uur
  Ynova Innovation Partners
  Veendam
 • 18
  jun

  IPIC 2018 - 5th International Physical Internet Conference Groningen

  09:00 tot 17:00 uur

  - Our IPIC leaflet: https://www.pi.events/sites/default/files/International%20Physical%20Internet%20Conference.pdf

  - IPIC website: https://www.pi.events/

  - IPIC call for papers: https://www.pi.events/call-for-contributions

  - IPIC sponsorship opportunities: https://www.pi.events/sponsoring

  - IPIC contact : ipic2018@rug.nl

   

  Registration will open in March 2018: https://www.pi.events/registration

  IPIC 2018, University of Groningen, Broerstraat 5, 9712 CP  Groningen, The Netherlands

  Ynova Innovation Partners
  groningen
 • 14
  jun

  Blockchain, LEAN en de Circulaire Economie

  13:00 tot 17:00 uur

  In samenwerking met Joost Krebbekx van Berenschot en Innovatiecluster Drachten en Wouter Verbeek van Berenschot organiseren we deze inspiratie bijeenkomst voor deelnemers aan het Innovatiecluster Drachten en het Ynova Lean & Innovation Network.

  Nu de economie aantrekt en de maakindustrie op volle toeren draait, worden steeds meer bedrijven geconfronteerd met een sterk groeiende vraag. Fabrieken worden uitgebreid of vernieuwd, maar het besturen van de supply chain gebeurt nog op dezelfde oude manier. Blockchaintechnologie biedt volop kansen binnen de maakindustrie, juist op het gebied van supply chain management. Toch komt het nog amper van de grond en daarmee loopt de maakindustrie ver achter ten opzichte van bijvoorbeeld de publieke sector. Wouter Verbeek heeft veel ervaring binnen de maakindustrie en beschouwd drie problemen binnen de supply chain waarvoor blockchaintechnologie een oplossing kan bieden. 

  Probleem 1: 
  Discussie over tijdige levering
  In drukke tijden willen levertijden nog wel eens oplopen. Dan ontstaat al snel discussie of een bepaalde order wel of niet op tijd is geleverd. Hoewel een klant en leverancier allebei dezelfde definitie van de Confirmed Line Item Performance (CLIP) hanteren, verschilt de leverbetrouwbaarheid toch vaak vanwege onduidelijkheid over de gemaakte afspraken, in het bijzonder vanwege wijzingen via telefoon of email.

  Bij het gebruik van blockchaintechnologie is er geen discussie over de gemaakte afspraken, omdat deze zijn vastgelegd in een niet wijzigbare keten die gelijk is voor alle partijen. Mutaties worden in zo’n register ook daadwerkelijk als mutatie geboekt. Met behulp van smart contracts is het ook mogelijk de Confirmed Line Item Performance te laten uitrekenen (met één set definities) en automatisch papieren contracten tot uitvoer te brengen, zoals het opleggen van boetes of het uitvoeren van betalingen.

  Probleem 2: 
  Dual sourcen, maar toch een groot risico lopen
  Grote OEM’ers proberen hun inkooprisico te verminderen door voor  inkoopdelen minimaal twee  producenten te hebben. Hierdoor is de betrouwbaarheid van leveringen hoger en wordt stagnatie voorkomen. Dat klinkt simpel, maar is het niet: Het gebeurt maar al te vaak dat één partij de toeleverancier is van deze producenten:

  Door de lengte van de keten is het voor OEM’ers onduidelijk wie precies de toeleveranciers zijn , zeker als de keten complex is (kasten, die bestaan uit modules, die bestaan uit assembly’s, die weer bestaan uit componenten). Waar in de keten zit het risico? Met behulp van blockchaintechnologie is het mogelijk eenduidig de hele productstructuur vast te leggen zodat relevante partijen weten wie wat aan wie levert en het daadwerkelijke inkooprisico direct in kaart te hebben. Dat kan, zonder dat concurrenten informatie over elkaars leveranciers zien. Een iets verdergaande toepassing is het automatisch afstemmen van de productie op basis van de ingelegde hoofdorders (of forecastorders).

  Probleem 3: 
  Discussie over wie kwaliteit- of leveringsproblemen veroorzaakt
  Bij een complexe keten met veel schakels, ontstaat er discussie waar bepaalde problemen zijn veroorzaakt. In het geval van vertraging van bijvoorbeeld een dag bij een toeleverancier, kan dat zorgen voor een vertraging bij een producent van een week. Ook als het gaat om kwaliteit ontstaat er vaak vingerwijzen. Denk daarbij aan componenten die in cleanroomcondities moeten worden aangeleverd, maar na assemblage niet schoon (genoeg) bleken te zijn. Of schade ontstaan voor, gedurende of na transport.

  Met behulp van blockchaintechnologie is het mogelijk direct inzichtelijk te maken waar vertraging in het proces ontstaan is en wat het gevolg hier van is. Verdergaand is het ook mogelijk bij vertraging automatisch de productieplanning aan te passen (‘als de onderdelen pas volgende week binnenkomen, hoeven we hier nu niet aan te beginnen en is er nu ruimte voor een nieuwe order’). Ook de kwaliteit van uitgaande en binnenkomende onderdelen kan worden geregistreerd, zodat bij het ontstaan van kwaliteitsproblemen direct zichtbaar is, bij wie de kwaliteitsproblemen zijn ontstaan.

  Waar staan we nu?
  Dit zijn slechts enkele toepassingen van blockchaintechnologie die van toegevoegde waarde zijn binnen, met name complexe, supply chains. Toch zien we blockchaintechnologie nog vrijwel niet terug: waar applicaties bij sommige gemeenten al operationeel zijn, is er (vrijwel) geen geavanceerde toepassing binnen de maakindustrie operationeel. Er zijn een paar kleinere projecten met tracking en tracing met behulp van blockchaintechnologie (o.a. Kobalt tracking door BMW en Circulor en het inzichtelijk maken van MVO-informatie voor consumenten door Provenance), maar de geavanceerde applicaties blijven uit. De pilot van Maersk en IBM toont het beste aan wat er allemaal mogelijk is binnen de supply chain en is het bestuderen waard.

  Mogelijkheden genoeg!

  Deze middag verkennen we de kansen en bedreigingen van Blockchaintechnologie en ontwikkelen we ideeen voor de toekomst.

  Ynova Innovation Partners
  Drachten
 • 24
  mei

  Circulair Ondernemen in de praktijk van Noord Nederland

  13:00 tot 17:00 uur

  Tijdens deze bijeenkomst nemen wij u mee, in samenwerking met VNO NCW MKB NOORD én met Circulair Friesland in de toekomst van de Circulaire Economie.
  Deze themabijeenkomst sluit qua thematiek aan bij het gedachtengoed van Thomas Rau, bekend van de documentaire ‘Het einde van bezit’, waarin hij pleit voor circulaire ketens en verdienmodellen.

  U maakt kennis met de basisprincipes van de Circulaire Economie, met de voorlopers van Circulair Ondernemen in Noord-Nederland en wordt geïnspireerd met ideeën voor uw eigen onderneming.

   

  Ynova Innovation Partners
  Roden
 • 23
  mei

  LEAN Lokaal in de Stedendriehoek - voor teamleiders

  13:00 tot 16:15 uur

  Auping
  De vakmensen van Koninklijke Auping BV staan garant voor een goede nachtrust. Met veel kennis en ervaring ontwikkelen en maken zij bedden en matrassen met een kwaliteit en comfort op hoog niveau, met goede ventilatie, ondersteuning, drukverlaging en verstelbaarheid. Elke spiraalbodem, bed en matras wordt in Deventer met kennis en oog voor detail vormgegeven en geproduceerd. Alle producten worden op duurzame wijze gemaakt, veilig voor mens en milieu. Koninklijke Auping bv is dé beddenspecialist en marktleider in de Benelux, heeft meerdere verkoopvestigingen in Europa en een distributie over een groot deel van de wereld. In het dynamische en innovatieve A-merk-, productie- en retailbedrijf in Deventer werken ca. 350 zeer betrokken mensen elke dag weer met passie en nieuwsgierigheid aan het ultieme slaapcomfort van morgen.

  Meer dan 125 jaar expertise, in combinatie met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van techniek, ergonomie en design maken dat Auping staat voor hoge kwaliteit, ultiem comfort en mooie, hedendaagse ontwerpen. Auping streeft naar gezonde en ambitieuze groei en heeft een groen DNA. Het bedrijf investeert fundamenteel in duurzaamheid en heeft daarbij de ongekende ambitie om in 2020 alle bedrijfsprocessen, producten en diensten, circulair en volgens de Cradle to Cradle (C2C) filosofie te hebben ingericht.

  Ynova Innovation Partners
  Deventer
 • 16
  mei

  Excelleren in Innoveren: onderweg naar de Circulaire Economie

  13:45 tot 20:00 uur

  We leven is een turbulente tijd met zeer veel en snelle ontwikkelingen. Economische en vluchtelingencrises, de energietransitie, zeer snelle technologische ontwikkelingen zoals 3 D printing, Internet of Things, Blockchain, Fotonica, 5G, physical internet, de circulaire economie en meer. Op 8 maart 2018 hebben we tijdens een bedrijfsbezoek bij Brink Climate Systems geleerd over de wet van Martec in relatie tot de wet van Moore. 

  Matthijs Hess – Spoelstra (Innovation Manager bij Brink Climate System) eindigde met de indringende vraag:

  Hoe bereiden jullie je voor op die onvoorspelbare toekomst ?

  Samen met de deelnemers aan de denktank willen wij onze missie, visie en nieuwe ideeën voor dienstverlening met bespreken. Het Lean Innovation Network bestaat al sinds 2005 en heeft zich ontwikkeld van een industrieel Lean Innovation Network in Noord-Nederland tot een landelijk netwerk met meer diversiteit en aanvullende thema’s als Smart Technologies & Circulaire Economie.
  Omdat de wereld snel verandert hebben wij al het nodige voorwerk gedaan. Ben Knapen heeft een klantwaarde onderzoek gedaan en we hebben tijdens het Winterlab van de Artez Hogeschool van de Kunsten in Zwolle samen met studenten nagedacht over de vraag:

  Wat betekent Excelleren in Innoveren ?

  Ynova Innovation Partners
  Zwolle
 • 19
  apr

  Lean, Accounting & Industrie 4.0 in Actie bij Weir Minerals te Venlo

  12:30 tot 17:00 uur

  Quote van Jan Piet Janssen:

  “Sinds 2003 zijn we bezig met Lean, maar sinds commercie is aangehaakt bij Lean is er echt sprake van een revolutie: The voice of the customer is nu overal in het bedrijf hoorbaar ! En dat leidt tot versnelling en veel enthousiasme voor lean, ook in the office, bij marketing en sales en zelfs finance!”

  Dit was mijn quote in 2015 – de zaken staan er nu echt anders voor. We moeten nu écht aan de slag samen met onze klanten en toeleveranciers. We moeten dienstbaar zijn aan onze klanten en onze goede leveranciers koesteren, we moeten flexibeler worden en inzetten op leiderschap. Eveneens moeten we kijken naar de houdbaarheid van ons succes op de lange termijn. We moeten onze rol vinden in de circulaire economie en eveneens kijken naar onze verdienmodellen en ons financiële systeem. Ook moeten we met onze klanten meedenken over vernieuwing en vergroening van de mijnbouw-industrie.

  Wij nodigen jullie uit om met ons in gesprek te gaan over 3 actuele thema’s:

  1. Local Sourcing (Eugen Kembel – Logistics Manager)
  2. Zin en onzin van Industrie 4.0 (Jan-Piet Janssen – ICT Manager)
  3. De organisatiestructuur in relatie tot Accounting 4 Lean & kostprijsopbouw (Roger Janssen – Business Controller)

  Op 4500 meter hoogte in het Peruaanse Andesgebergte, diep in de regenwouden van Papua Nieuw Guinea, in het ijskoude Siberië en Alaska, in de barre woestijn van Australië, honderden meters diep onder de grond in Zuid Afrika……. De producten van Weir Minerals Netherlands worden onder vaak extreme omstandigheden toegepast in alle uithoeken van de wereld. In technologisch toonaangevende projecten: zoals de langste ijzerertspijpleiding ter wereld in Brazilië of één van ’s werelds grootste nikkelprojecten op Madagaskar. Weir is marktleider met een focus die onze landsgrenzen ver overstijgt. Meer dan 90% van de omzet wordt geëxporteerd naar landen buiten de EU.

  Weir Minerals Netherlands is een Nederlandse onderneming (opgericht in 1916) en onderdeel van het Schotse bedrijf Weir Group PLC. We ontwerpen en produceren technologisch hoogwaardige industriële kapitaalgoederen voor onder meer de mijnbouw, mineraal verwerkende industrie en energiewinning. Weir biedt een breed pakket pompen voor transport van ertsen en mineralen als zink, koper, zilver, ijzer, bauxiet en kolen. Daarnaast ontwikkelen en produceren we ook innovatieve machines voor erts-vergruizing.

  Weir in Venlo heeft alle disciplines in eigen hand: van ontwikkeling en verkoop tot productie en service.

  Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze producten, die worden geproduceerd in kleine series, maar meestal als maatwerk tot machines met een stuks gewicht van meer dan 120 ton. Om dit allemaal te kunnen realiseren, hebben we veel aandacht voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze 350 medewerkers.

  Lean heeft een rol gespeeld bij alle belangrijke ontwikkelingen bij Weir sinds 2003. Inmiddels is Lean hierdoor ook bij alle disciplines geland en geaccepteerd als richtinggevende filosofie. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en inmiddels zijn ook de eerste stappen gezet richting duurzaamheid en circulaire economie. Wij deden mee met het DoSym project (over duurzame productontwikkeling) van Rijksuniversiteit Groningen.

  Ynova Innovation Partners
  Venlo
 • 05
  apr

  Inspiratie voor middelmanagement & werkvloer

  10:00 tot 13:00 uur

  Auping
  De vakmensen van Koninklijke Auping BV staan garant voor een goede nachtrust. Met veel kennis en ervaring ontwikkelen en maken zij bedden en matrassen met een kwaliteit en comfort op hoog niveau, met goede ventilatie, ondersteuning, drukverlaging en verstelbaarheid. Elke spiraalbodem, bed en matras wordt in Deventer met kennis en oog voor detail vormgegeven en geproduceerd. Alle producten worden op duurzame wijze gemaakt, veilig voor mens en milieu. Koninklijke Auping bv is dé beddenspecialist en marktleider in de Benelux, heeft meerdere verkoopvestigingen in Europa en een distributie over een groot deel van de wereld. In het dynamische en innovatieve A-merk-, productie- en retailbedrijf in Deventer werken ca. 350 zeer betrokken mensen elke dag weer met passie en nieuwsgierigheid aan het ultieme slaapcomfort van morgen.

  Meer dan 125 jaar expertise, in combinatie met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van techniek, ergonomie en design maken dat Auping staat voor hoge kwaliteit, ultiem comfort en mooie, hedendaagse ontwerpen. Auping streeft naar gezonde en ambitieuze groei en heeft een groen DNA. Het bedrijf investeert fundamenteel in duurzaamheid en heeft daarbij de ongekende ambitie om in 2020 alle bedrijfsprocessen, producten en diensten, circulair en volgens de Cradle to Cradle (C2C) filosofie te hebben ingericht.

  Initiatief: 
  Martijn van Haaf (Plantmanager Koninklijke Auping)
  Jan-Willem Vos & Jacqueline Hofstede (Ynova | Lean Innovation Network)

  Why ?
  Binnen het Lean Innovation Network organiseert Ynova met de aangesloten organisaties sinds 2005 het samen leren, verbeteren en innoveren onderweg naar duurzaam succes. Hierbij gaat het om Lean Transformation in brede zin. De focus ligt op waard creatie en het verspilling elimineren van verspillingen in alle geledingen van de organisatie: Marketing, R & D, HR, Operations, Supply Chain, Finance ….alle thema’s komen aan bod. In de meeste gevallen zijn het de managers die betrokken zijn. Soms komen ook een paar teamleiders mee (middle management), maar daar zijn de programma’s niet primair op gericht. 
  Martijn van Haaf van Auping heeft de behoefte (vraag) uitgesproken om ook tot uitwisseling van kennis en inspiratie te komen op teamleider- en operatorniveau en mogelijk later ook op het werkvloer uitvoerende niveau. Het idee is om dit dichtbij huis te organiseren met vergelijkbare productiebedrijven.

  How ?
  Een ontwikkelingsproces starten met 5 -7 productiebedrijven gericht op een lokaal kennisnetwerk.

  Doel: 
  Lokaal uitwisseling van kennis en ervaring tussen productiebedrijven op midden- en werkvloerniveau

  What?
  De eerste stap is deze ontmoeting met een aantal geselecteerde bedrijven uit de nabije omgeving van Auping.

  Ynova Innovation Partners
  Deventer
 • 15
  mrt

  "Lean loves Agile" bij Woningcorporatie Eigen Haard

  12:30 tot 17:30 uur

  Eigen Haard is in 2015 gestart met haar Lean transformatie. Wij nemen de deelnemers graag mee in wat we tot nu toe gedaan hebben en de lessen die we tijdens onze reis geleerd hebben.

  Een grote uitdaging waar Eigen Haard sinds jaar en dag voor staat: Focus in de doelen van de organisatie en focus in de projecten die wij opstarten om deze doelen te bereiken. We laten zien hoe Lean policy deployment en een agile aanpak bij het prioriteren van de (bedrijfsbrede) verbeterprojecten ons helpen om focus aan te brengen. Voor dit gedeelte nemen wij de deelnemers mee de werkvloer op om te laten zien hoe dit werkt bij Eigen Haard.

  Het laatste deel van de bijeenkomst is een workshop waarin deelnemers ervaren hoe Lean en Agile samenhangen en elkaar versterken. Dit is voor Eigen Haard een volgende stap in het continu verbeteren.

  Wij geloven dat Agile en Lean elkaar versterken. Door deze twee filosofieën te combineren ontstaat er een totaalaanpak om organisaties klaar te maken voor de uitdagingen van nu en de toekomst. Zowel Agile als Lean helpt organisaties meer klantgericht en doelgericht te worden, continu te verbeteren en talenten nog beter te benutten. Agile werken helpt in het vergroten van de innovatiekracht, het sneller inspelen op externe ontwikkelingen. En het biedt concrete handvatten voor meer zelforganisatie. Lean geeft juist invulling aan samenwerking over afdelingen heen. Voor beide geldt dat het proces zo goed functioneert als de mensen die het uitvoeren. Aandacht voor de menselijke ontwikkeling zit dan ook bij beiden ingebakken. Oftewel, de combinatie van Agile en Lean zorgt voor een totaaloplossing .

   

  Na een kennismaking met Agile onderzoeken deelnemers hoe Agile hun eigen organisatie kan helpen bij het bereiken van doelen.

  Ynova Innovation Partners
  Amsterdam
 • 08
  mrt

  Lean Transformatie, vertrouwen en cultuurverandering bij Brink Climate Systems

  12:45 tot 17:30 uur

  Brink Climate Systems B.V. is een Nederlandse fabrikant en leverancier van klimaatoplossingen voor het binnenklimaat van woningen en kleine utiliteitsgebouwen. Het is een zusterbedrijf van het Duitse Wolf Heiztechniek (Fabrik des Jahres, 2011 en 2013). De toepassingen van Brink komt u tegen in woningen, kantoren, gezondheidscentra, sporthallen, scholen en showrooms. Brink Climate Systems BV heeft in Nederland als eerste fabrikant zelf ontwikkelde luchtverwarmingssystemen op de markt gebracht. Onze geavanceerde technieken zijn zelfs vooruitstrevend voor Canada en de Verenigde Staten. Deze twee landen stonden aan de wieg van luchtverwarming. De laatste jaren is Brink uitgegroeid tot een marktleider op het gebied van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en internationaal erkende trendsetter op het gebied van woonhuisventilatie. Daarnaast is Brink leverancier van kwalitatief hoogwaardige systeemoplossingen voor het woonhuisklimaat en levert systemen waarbij zonnewarmte wordt gebruikt voor warm tapwater en verwarming van woonhuizen. Tot slot is Brink Climate Systems een erkend internationaal specialist op het gebied van klimaatoplossingen voor de zeer energiezuinige zogenaamde passief huizen.

  LEF = Lean + Flexibel

  Tot 2014 is Brink Climate Systems een aantal jaren bezig geweest met losse Lean projecten. Deze projecten hadden geen samenhang en hebben dus ook geen blijvend gunstig resultaat gegenereerd. In 2014 is men verhuisd naar een nieuw mooi en duurzaam pand. Sindsdien leren we met vallen en opstaan en hebben we positieve resultaten geboekt. Onze pijnpunten waren onder andere te veel voorraad op de vloer, push, onvoldoende kwaliteit en een cultuur van elkaar niet-aanspreken.

  Tegenwoordig ligt er bij Brink ook meer focus op innovatie, dit is dat ook noodzakelijk doordat de ontwikkelingen razendsnel gaan, denk hierbij aan: Energietransitie, robots, chatbots, 3D printing, digitalisering en tegelijkertijd de uitdaging om van lineaire voortbrengingsketens te transformeren tot circulaire waardeketens met nieuwe verdienmodellen.

  Om er voor te zorgen dat veranderingen worden gedragen door de medewerkers heeft men binnen uit het verleden geleerd dat onderling vertrouwen een noodzakelijke voorwaarde is om Lean te kunnen implementeren en continu te kunnen verbeteren en innoveren.

  Leadership en Organisatie ontwikkeling
  Staphorst
 • 06
  feb

  Minicongres Slim Produceren- Hanze Hogeschool Groningen

  15:00 tot 18:00 uur

  Graag willen we nu al uw aandacht vestigen op ons Slim Produceren minicongres van 6 februari 2018. Dit minicongres is een samenwerking tussen de minor Slim Produceren van de opleiding Technische Bedrijfskunde en het lectoraat Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit. Het is de afsluiting van de minor Slim Produceren 2017-2018.

  Dit jaar besteden we aandacht aan de uitdagingen die RoSF brengt. RoSF wat is het en hoe kan het een rol spelen als kiem voor een vernieuwingsgolf binnen de Noordelijke maakindustrie en mogelijk binnen andere ondernemingen. Ook de 16 LEAN/QRM –verbeteropdrachten van de studenten in de mkb-praktijk, de bouw en de zorg, komen uitgebreid aan de orde. Studenten presenteren tijdens dit congres hun uitkomsten natuurlijk ook op een Lean gestoelde wijze.
   

  Gastspreker Wilbert van den Eijnde projectleider binnen het fieldlab RoSF, neemt ons mee naar zijn speelveld.

  Voor een indruk van een voorgaande congres klikt u op: Slim en Duurzaam Produceren. Laat u inspireren tijdens het Slim Produceren minicongres 2018 en noteer alvast in uw agenda:
   
  Datum: dinsdag 6 februari 2018
  Tijd: Inloop vanaf 15.00 uur, start programma 15.30 uur
  Locatie: Van Doorenveste, Zernikeplein 11, Groningen

  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  Aanmelden kan nu al via deze link: AANMELDEN
   
  Voor vragen kunt u contact opnemen met Gejo Nanninga, slimproduceren@org.hanze.nl 

  Ynova Innovation Partners
  Groningen
 • 05
  feb

  Jaarevent 2018 Smart Industry

  13:00 tot 17:00 uur

  Het Nederlandse Smart Industry programma heeft al veel bereikt, waaronder de realisatie van 31 Fieldlabs. Een succes dat is bereikt door een goede samenwerking met alle partijen. Om succesvol te blijven en internationaal voorop te blijven lopen, moeten we samenwerken en investeren in een ambitieus, internationaal toonaangevend programma. Met als focus: realisatie. Daarom staat het Jaarevent 2018 in het teken van de “Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021” die deze dag gelanceerd wordt. Wij nodigen u van harte uit voor het Smart Industry Jaarevent 2018 om kennis op te halen en te delen en te netwerken met collega ondernemers.

  Inspiratie en actie
  Het Smart Industry Jaarevent bestaat uit een dynamisch plenair programma en inspirerende parallelsessies. Enkele sessies waar u aan kunt deelnemen zijn Robots & Drones, de Digitale Fabriek, Duurzame Productie en Smart Production Systems. Daarnaast organiseren we sessies over leren en werken met robots en over de versnellingsprojecten die in de Implementatieagenda 2018-2021 zijn opgenomen. Ook lanceren we de “Smart Industry Cybersecurity Tool”. Een digitale tool die in kaart brengt hoe cybersecure uw onderneming is en die een handreiking biedt voor het verbeteren van de veiligheid in uw onderneming.

  Waar en wanneer?
  Het Smart Industry Jaarevent wordt georganiseerd in congrescentrum ’t Spant in Bussum op maandagmiddag 5 februari 2018. Het programma start om 13.00 uur en we sluiten
  om 17.00 uur af met een borrel. 

  Stuur voor meer informatie een mail naar jaarevent@smartindustry.nl

  Ynova Innovation Partners
 • 01
  feb

  HAN Lean Event 2018

  14:00 tot 19:00 uur

  Op 1 februari 2018  staat het 10e HAN Lean Event gepland.

  Inschrijving en nadere informatie via website van HAN Arnhem en Nijmegen

   

   

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 23
  nov

  Lean Transformation & Ketenintegratie bij Remeha

  12:30 tot 17:00 uur

  Remeha is opgericht in de jaren '20 van de vorige eeuw. In die roerige tijd begon Gerard van Reekum zijn eigen bedrijf: Van Reekum's Metaal Handel. Aanvankelijk gestart als fietsenwinkel en vervolgens verkocht hij stalen buizen en fittingen aan de verwarmingsindustrie, zo'n dertien jaar later startte hij met de ontwikkeling van een gietijzeren cv-ketel voor antracietkolen.

  Momenteel heeft Remeha het grootste CV-laboratorium van Nederland, waar technische grenzen worden verlegd. Waar meer dan zeventig engineers werken aan de producten van morgen. Duurzame oplossingen waarmee de prestaties van de producten verder kunnen verbeteren. "De comfortbehoeften van klanten vervullen met innovatieve, duurzame en slimme klimaat- en warmwateroplossingen met de beste services. Dat is de missie.”

  Bij Remeha doet men er alles aan om de klanten optimaal comfort te bieden. De innovatieve en energiezuinige ketels verwarmen heel wat huizen, hotels, scholen, zorginstellingen, sportclubs, kantoren en andere gebouwen. Zo wordt bijvoorbeeld de Amsterdam Arena verwarmd met ketels van Remeha.

  In tachtig jaar is Remeha uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met ruim 500 werknemers en een uitgebreid distributie- en servicenetwerk. Het hoofdkantoor is gevestigd in Apeldoorn. De productie vindt plaats in Nederland voor de nationale en internationale markt. Remeha is onderdeel van BDR Thermea, nummer drie in de wereld!

  BDR Thermea Group produceert en distribueert internationaal verwarmings- en warmwatersystemen en daaraan gerelateerde diensten. De missie van BDR Thermea Group is om klanten een nog betere service te verlenen en op basis van nieuwe technologieën energiezuinigere producten te ontwikkelen die een nog hoger comfort bieden.

  Ynova Innovation Partners
  Apeldoorn
 • 23
  nov

  Augmented Reality in Assemblage en Onderhoud

  09:00 tot 12:00 uur

  Wat is Augmented Reality (AR)?

  De kracht van Augmented Reality (AR) is dat de werkelijkheid, interactief en in real time, aangevuld kan worden met waardevolle informatie. Sinds 2014 is AR is een stroomversnelling geraakt door de stap van maatwerkoplossingen, zoals het gebruik van AR door gevechtspiloten, naar technieken die breed beschikbaar zijn en snel in kosten dalen. AR kan op verschillende manieren van nut zijn in de industrie. Toepassingen zijn te vinden op het gebied van prototyping, assemblage, onderhoud en disassemblage van producten. 

  Is AR ook iets voor uw organisatie ?

  In het ochtendprogramma wordt kort een visueel overzicht gegeven van de ontwikkeling van AR in de industrie en daarbuiten. Naar voren komt wat de huidige status van technologische ontwikkelingen zijn en waar de uitdagingen liggen.  U zult uitgedaagd worden om na te denken over mogelijkheden van AR binnen uw organisatie.

  De bruikbaarheid van AR in de assemblage van producten

  Afgelopen half jaar is vanuit het lectoraat Lean/WCP en het lectoraat Lectoraat Networked Applications van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen een RAAK KIEM project uitgevoerd waarin exploratie plaats heeft gevonden m.b.t. de mogelijkheden van AR en het gebruik hiervan in de assemblage bij een aantal bedrijven in het MKB. Resultaten van dit project worden gedeeld.

  Tevens worden de contouren geschetst van een omvangrijk, praktijkgericht, RAAK MKB onderzoeksvoorstel over het gebruik van AR in de assemblage van producten.  Reacties van aanwezigen worden zeer op prijs gesteld: ze kunnen nog verwerkt worden in het voorstel. MKB-Bedrijven kunnen zich ook aanmelden voor participatie in het project.

  Leadership en Organisatie ontwikkeling
  Apeldoorn
 • 28
  sep

  Lean Excellence & Lean Maintenance (TPM) bij Philips Drachten

  12:45 tot 17:00 uur

                                          ER ZIJN NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR

  Philips Drachten maakt deel uit van Royal Philips Nederland. Het is een gediversifieerd technologiebedrijf dat het leven van mensen wil verbeteren door zinvolle innovaties op het gebied van gezondheidszorg en consumentenlevensstijl. Het bedrijf is marktleider op het gebied van cardiologische zorg, acute zorg en zorg voor thuis, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen en bovendien op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten.

  Drachten is één van de grootste vestigingen van Royal Philips. In Drachten worden Philips Shavers (scheerapparaten) en scheerhoofden geproduceerd. Daarnaast zijn de bedrijfsfuncties technologie-, product-, procesontwikkeling en industrialisatie op de site gevestigd. Deze ontwikkelen tal van Consumer Lifestyle-producten, zoals de Wake-up Light, diverse stofzuigers, de Senseo-koffiezetters, waterkokers en de Airfryer. De vestiging in Drachten vormt één groot bedrijventerrein waar multidisciplinaire teams met elkaar samenwerken. Zij vormen een soepele, geïntegreerde productie- en ontwikkelketen. Samen zorgen zij ervoor dat alle bedrijfsprocessen goed verlopen. Van bevoorrading tot aflevering, van idee tot uitvoering. 

  Lean Excellence in office en productie als route naar de Smart Advanced Factory

  Binnen Operations (productie) worden de shavers geproduceerd met behulp van de modernste productiemethoden, zodat er efficiënt en met grote leverbetrouwbaarheid gewerkt kan worden. Er worden jaarlijks miljoenen hoogwaardige shavers en scheerhoofden geproduceerd. R&D, Office en Operations vullen elkaar daarbij op alle fronten aan. Vanaf 1995 werkt men aan World Class Manufacturing, vanaf 2009 is men gestart met Lean Excellence en heeft men de fabriek ingericht van functiegerichte afdelingen naar productfamiliegerichte value streams. Door slimme product- en productiearchitectuur, verregaande robotisering en creatieve en continu verbeterende medewerkers kan Philips Drachten de concurrentie met het verre oosten tegenwoordig goed aan. Ook in het onderhoud en de office omgevingen zijn de principes van Lean Excellence ingevoerd.

  Bovendien is Philips een van de partners die meedenkt over een nieuw industrie beleid "Smart Industry" en initiatiefnemer van Innovatiecluster Drachten (High Tech Systems and Materials)

  Ynova Innovation Partners
  Drachten
 • 22
  jun

  Lean, Sustainable Supply Chains & de toekomst met Drones en Physical Internet

  12:45 tot 17:00 uur

  Oldenburger | Fritom viert dit jaar haar 100-jarig jubileum als innovatieve, betrouwbare partner in logistieke dienstverlening. Waarbij de beste logistieke oplossing “Logistic Solutions” voor de klant centraal staat. Oldenburger | Fritom is onderdeel van de Fritom Group, waartoe 7 logistieke werkmaatschappijen behoren.  Als Fritom Group behoort Oldenburger | Fritom tot de top 30 van logistieke dienstverleners in Nederland.
  Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel en Oldenburger | Fritom beweegt proactief mee. Sinds 2008 is men bezig met Lean Transformation. Anno 2017 ziet men de principes van Lean Transformation als van essentieel belang voor klantontwikkeling. Er zijn 6 Green belts, 4 Black belts en een Master Black Belt actief en zij werken samen aan steeds meer waarde voor de klanten (Customer Value). Regelmatig gaan zij met de klanten om tafel om te bekijken welke verbeteringen er in de Supplychains mogelijk zijn. Dit biedt vele nieuwe inzichten m.b.t. waarde toevoeging voor de klant en leidt tot commercieel succes waarbij alles is gebaseerd op continuïteit op de lange termijn. 

  De mensen van Oldenburger | Fritom delen hun kennis en ervaringen graag met jullie en gaan eveneens graag in gesprek over toekomstige ontwikkelingen zoals het gebruik van Drones en het Physical Internet.

  Ynova Innovation Partners
  Veendam
 • 11
  mei

  Klaar voor de toekomst ! bij Mitsubishi Elevator Europe

  12:30 tot 17:30 uur

  Mitsubishi Elevator Europe is leverancier van verticale transportoplossingen. Het liftenaanbod van Mitsubishi Elevator Europe bestaat uit vijf gestandaardiseerde liftinstallaties met ieder hun eigen kenmerken en toepassingen. Daarnaast bieden zij ook liften compleet op maat aan en kunnen zij personenliften naar wens geschikt maken als bijvoorbeeld rolstoellift of brandweerlift. Wat al de liften kenmerkt is de hoogwaardige kwaliteit, betrouwbaarheid en levensduur. Zowel het moederbedrijf in Japan als de eigen engineering- en productieafdeling in Veenendaal zijn voortdurend bezig met het testen – tot wel 2.000.000 ritten achter elkaar – en doorontwikkelen van de liften. In Inazawa (Japan) gebeurt dit in de 173 meter hoge testtoren de “Solaé” en in Veenendaal (Nederland) in de eigen Mitsubishi Elevator Europe trainings- en testtoren.
  Door de klant centraal te stellen bij de innovaties heeft men recent ook een nieuwe innovatie in de liftenbranche kunnen introduceren.  De hoge kwaliteit van de liften leidt tot relatief weinig storing en is erg geschikt voor een nieuw verdienmodel waarbij de klant niet langer betaalt voor het bezit, maar op basis van het gebruik van de lift. Men stapt bij M-Use® af van het verkopen van de liften en levert in plaats daarvan de dienstverlening genaamd ‘Verticale Mobiliteit’. Dit kan men beschouwen als een circulaire Product - Service - Systemen met een geheel nieuw businessmodel zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Product-dienstcombinatie

  Onze gastheren zijn:

  Evert Visser (Senior Managing Director)
  Aart van Ginkel (Production Manager)

  Voor meer informatie - www.mitsubishi-liften.nl

  Ynova Innovation Partners
  Veenendaal
 • 10
  mei

  Strategisch HR beleid & Duurzame Inzetbaarheid bij koploper Achmea

  13:00 tot 17:00 uur

  Op 10 mei geeft ACHMEA een kijkje in de keuken hoe het strategische HR beleid van Duurzame Inzetbaarheid is vormgegeven.

  ACHMEA is sinds 2008 bezig met Duurzame Inzetbaarheid toen duidelijk werd dat medewerkers langer door zouden moeten werken dan het 65e levensjaar. Daarnaast wist men toen al dat er na 2016 sprake zou zijn van toenemende vergrijzing en afnemende vergroening. 

  Omdat ICT en automatisering binnen ACHMEA een steeds grote rol zijn gaan spelen stelt dit ook andere eisen aan de medewerkers en hun inzetbaarheid. Daarmee is het begrip “Duurzame Inzetbaarheid” in de opvatting van ACHMEA veel meer dan een sociaal plan in een nieuwe gedaante. Duurzame inzetbaarheid wordt door deze verzekeraar opgevat als een verandering van de arbeidsrelatie en het vinden van een nieuw psychologisch contract.

  Lifelong Employment kan bij ACHMEA niet langer worden gegarandeerd, maar wat voor arbeidsrelatie komt daarvoor dan in de plaats?

  Samen met de vakorganisaties is Achmea in 2010 begonnen met het inrichten van het HR-beleid op basis van de principes van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en bestrijkt de deelterreinen van gezondheid, vakkennis, betrokkenheid en werk-privé balans. Deze deelterreinen worden door ACHMEA gebruikt om te komen tot een "agile" en wendbare organisatie waarmee de medewerkers die ACHMEA (moeten) verlaten sterker staan dan toen ze bij ACHMEA gingen werken. M.a.w. je komt er beter uit dan dat je erin ging. Daarom heeft Achmea minder moeite met het vinden van nieuw talentvolle medewerkers.

  ACHMEA maakt sinds kort inzichtelijk welke verspillingen rond Duurzame Inzetbaarheid er zijn. Sinds 2016  is het mogelijk de verspillingen in kaart te brengen die gepaard gaan met Duurzame Inzetbaarheid. Reeds langer bekend was dat bijvoorbeeld een verminderde gezondheid kan leiden tot productiviteitsverlies. Het is nu ook mogelijk productiviteits verlies om te rekenen naar kosten in procenten en euro's. Voor elke bedrijf kan per branche voor "gezondheid", "vakkennis", "motivatie" en "werk-privé balans in kaart gebracht worden en hoe groot de verspillingen zijn. Tevens kan berekend worden welke investeringen er nodig zijn  om te komen tot verspillingreductie. Dit wordt in deze bijeenkomst nader toegelicht.

  En wat betekent dit voor de mensen in uw bedrijf? Hoe krijg ik die mee in de huidige veranderende tijd? Hoe is de rol van de medewerker die nog wel even door wil gaan waar de collega het wel even goed vindt? Om verandering en duurzame inzetbaarheid tot een succes te maken zijn er eisen aan effectief leiderschap? Welke zijn dat?

  Leadership en Organisatie ontwikkeling
  Apeldoorn
 • 06
  apr

  The Voice of The Customer & Re-Invent Everything !

  15:30 tot 20:30 uur
  Ynova Innovation Partners
  Leeuwarden
 • 30
  mrt

  Leadership en Lean in the Office bij VMI Group

  11:45 tot 17:00 uur

  De VMI Group is jaren geleden met de Lean Transformatie gestart in de productie omgeving. 

  Anthonie Meijerink (Lean Coördinator):

  “Anno 2017 noemen we dat ‘De Klassieke Fout’. Al jaren leefde er bij mij de gedachte dat er in de kantooromgeving veel verspilling zat. Ik heb veel gezocht op internet en bij andere bedrijven, maar kon moeilijk een goede aanpak vinden om Lean in de Office omgeving te introduceren.
  Jaren geleden zijn we gestart met 5 S op kantoor maar dat werkte niet echt goed. Toen heb ik mij verdiept in de methode van Getting Things Done van David Allen. Dit vond ik te Amerikaans en niet goed aansluitend bij de taal en de filosofie van Lean bij VMI Group. Gelukkig hebben we toch een goede partij gevonden om de eerste stappen mee te zetten. Hiervan doen we jullie vanmiddag graag verslag. Bovendien willen met jullie nadenken over de vraag: Wat is de beste aanvliegroute voor Lean in the Office ?”

  Leadership en Organisatie ontwikkeling
  Epe
 • 09
  feb

  Lean Transformation en TPM bij Saint Gobain Abrasives

  12:45 tot 17:00 uur
  Prijs € 250.00
  None
  Ynova Innovation Partners
  Eibergen
 • 26
  jan

  HAN Lean Event 2017

  14:00 tot 19:00 uur

  Op 26 januari 2017 vindt het 9de HAN Lean Event plaats rond het thema 'Met Lean naar duurzaamheid.' Wij verwelkomen u dan graag bij onze expertise partner de Hogeschool Arnhem Nijmegen op de HAN campus in Arnhem.

  Met Lean naar duurzaamheid

  Met een verwacht aantal van circa 400 deelnemers, een aansprekend thema, diverse gastsprekers en maar liefst 35 projectpresentaties door studenten van de minor World Class Performance / Lean Management, belooft het event ook komend jaar veel inspiratie en nieuwe inzichten voor de deelnemers uit het bedrijfsleven en de aanwezige studenten.

  Voor aanvang is er voor deelnemers met geringe lean kennis de mogelijkheid een introductieworkshop te volgen. Deze workshop werd voorgaande jaren door deelnemers bijzonder goed gewaardeerd.

  Meer informatie rond sprekers en studentpresentaties volgt spoedig.

   

  Ynova Innovation Partners
  Online
 • 19
  jan

  Accounting 4 Lean en de nieuwe rol van de controller in de Lean organisatie

  13:00 tot 17:00 uur
  Prijs € 195.00

  Lean Transformation is een succesvolle strategie om bedrijven meer winstgevend te maken. Deze winstgevendheid wordt gerealiseerd door een focus op toegevoegde waarde voor de klant, het uitbannen van verspilling en het optimaal gebruik maken van kennis en creativiteit van medewerkers. Helaas blijkt het vaak lastig om de resultaten van Lean ook zichtbaar te maken in de cijfers. Bovendien leven er binnen het Lean Innovation Network diverse vragen rondom de relatie tussen Lean Transformation enerzijds en de financiële processen en afdelingen anderzijds. Ook leven er vragen met betrekking tot de toekomstige rol van de controller. Deze vragen zijn aanleiding geweest voor het starten van een onderzoeksproject van de RUG waarvan we de resultaten met u zullen delen.

  Op deze middag bieden we u inspiratie en inzicht vanuit praktijk en theorie om de spanningsvelden bespreekbaar de maken en de samenwerking tussen de verschillende partijen te verbeteren.

   

  Ynova Innovation Partners
  Groningen
 • 22
  nov

  Smart, Lean & Circulair in Future Companies

  14:00 tot 20:00 uur

  Hierbij nodigen wij, Prof. Kees Jan Roodbergen (Directeur van het COPE - Center of Operational Excellence van de Rijksuniversiteit Groningen) en ik, je persoonlijk uit voor de bijeenkomst van de denktank van het Lean Innovation Network.

  Graag gaan wij op 22 november 2016 in Groningen in kleine kring in gesprek over de toekomst van het Lean Innovation Network.

  We leven is een turbulente tijd met zeer veel en snelle ontwikkelingen. Economische en vluchtelingencrises, klimaat ontwrichting, zeer snelle technologische ontwikkelingen zoals 3 D printing, The Internet of Things, The Fysical Internet, de circulaire economie. Samen met jullie willen wij een visie creeren rondom de thema's Smart Industry & Society  en de circulaire economie en de contouren van het vervolg binnen de samenwerking van het Lean Innovation Network  en het COPE (Center for Operational Excellence - Faculteit Economie & Bedrijfskunde van de RUG) in de periode 2017 - 2025. Wij willen hiervoor ook subsidie aanvragen.

   

  Als voorbereiding zou ik je willen vragen na te denken over de volgende vragen (zie ook ter inspiratie de bijlage Verslag Bedrijfsbezoek VDL Weweler - Februari 2016)

  1. Wat stelt u zich voor bij de 'Smart Society'

  2. Wat zou dit kunnen betekenen voor uw organisatie ?

  3. Welke thema's worden belangrijk en zouden we de komende jaren aan de orde moeten stellen (onderwijs, onderzoek en netwerken) ?

  Ynova Innovation Partners
  Groningen
 • 10
  nov

  Beter en sneller 'Continu Verbeteren' met meer plezier ! bij AWL Techniek

  12:45 tot 17:00 uur

  AWL ontwikkelt en produceert met 350 medewerkers in Nederland, 50 in Tsjechië en 45 in China, gerobottiseerde lasmachines voor de automotive toeleveringsindustrie. Hierbij worden de nieuwste verbindingstechnieken toegepast. De klanten van AWL-Techniek groeien en worden steeds meer globaal en dat moet AWL dus ook. De klanten hebben globale platforms en hebben overal ter wereld dezelfde machines nodig. AWL is een Engineer to Order organisatie die momenteel transformeert naar een Configure to Order organisatie.

  Harald Lubbinge:

  “AWL groeit en wil deze groei doorzetten. In 2018 willen we een omzet van 100 miljoen bereiken. Door de klant centraal te stellen en met blije medewerkers een maximale performance behalen. Ook onze kwaliteit willen we op een zo hoog mogelijk niveau krijgen. Door focus op “Configure to Order” willen we de doorlooptijd van projecten aanzienlijk verkorten zodat we met beperkte capaciteitsuitbreiding meer machines kunnen bouwen. Naast Harderwijk hebben we productiefaciliteiten  in Tsjechië in China. Eveneens hebben we een vestiging in oprichting in Mexico"

  Om bovenstaande ambitie te verwezenlijken is AWL-Techniek in 2011 gestart met een strategisch programma met 4 pijlers:
  -    Technology Adaptor
  -    Focus on customer value (klant intimiteit)
  -    Operational Excellence
  -    World Class System Integrator

  De belangrijkste redenen om het veranderingsproces te starten waren:

  1)

  Bestaansrecht: klaar zijn voor de toekomst

  2)

  De markt verandert in de zin van grotere en complexere projecten en globalisatie


  3)

  Concurrentievoordeel behalen door meer “value for money”, doorlooptijdverkorting, marges vergroten door kosten te reduceren, foutpercentages naar beneden en innovaties door inzet creativiteit.

  We willen de verwachtingen van de klant overtreffen, daarmee denken wij duurzaam concurrentie voordeel te behalen. We willen de beste zijn, niet de goedkoopste. Ook voor de medewerkers komt dit tot uiting in mooi gereedschap, mooie en ergonomische werkplekken, een sfeervolle fabriek met kleur en kunst aan de muur. Dit begint al bij de nieuwe receptie: een frisse moderne uitstraling en een warm welkom - het AWL gevoel.


  In 2012 is gestart met de Lean Transformatie onder de naam “AWL IN Motion”  - AIM 100”. 

  Ynova Innovation Partners
  Harderwijk
 • 13
  okt

  De Auping Flow: From Auping to You ! (ook voor controllers)

  12:30 tot 17:30 uur

  Introductie Auping

  De vakmensen van Koninklijke Auping BV staan garant voor een goede nachtrust. Met veel kennis en ervaring ontwikkelen en maken zij bedden en matrassen met een kwaliteit en comfort op hoog niveau, met goede ventilatie, ondersteuning, drukverlaging en verstelbaarheid. Elke spiraalbodem, bed en matras wordt in Deventer met kennis en oog voor detail vormgegeven en geproduceerd. Alle producten worden op duurzame wijze gemaakt, veilig voor mens en milieu. Koninklijke Auping bv is dé beddenspecialist en marktleider in de Benelux, heeft meerdere verkoopvestigingen in Europa en een distributie over een groot deel van de wereld. In het dynamische en innovatieve A-merk-, productie- en retailbedrijf in Deventer werken ca. 350 zeer betrokken mensen elke dag weer met passie en nieuwsgierigheid aan het ultieme slaapcomfort van morgen.

  Meer dan 125 jaar expertise, in combinatie met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van techniek, ergonomie en design maken dat Auping staat voor hoge kwaliteit, ultiem comfort en mooie, hedendaagse ontwerpen. Auping streeft naar gezonde en ambitieuze groei en heeft een groen DNA. Het bedrijf investeert fundamenteel in duurzaamheid en heeft daarbij de ongekende ambitie om in 2020 alle bedrijfsprocessen, producten en diensten, circulair en volgens de Cradle to Cradle (C2C) filosofie te hebben ingericht.

   

  Ynova Innovation Partners
  Deventer
 • 22
  sep

  Onze (lean) weg naar Smart Society bij Kadaster Geo - Informatie

  12:30 tot 17:30 uur
  Prijs € 250.00

  Kadaster afdeling Geo-Informatie is de winnaar van de Nationale Lean Award 2015. De jury geeft aan dat het Kadaster in staat is om ambtelijke paradigma’s te doorbreken. Dit is bereikt dankzij een succesvolle implementatie èn borging van de Lean management filosofie.

  Het Kadaster verzamelt, verwerkt en verstrekt topografische informatie van het gehele Nederlandse grondgebied. De afdeling is sinds januari 2004 een onderdeel van het Kadaster.
  De topografische informatie wordt verzameld via luchtfoto’s of bronbestanden en vervolgens verwerkt tot digitale bestanden. Naast een groot aantal nutsbedrijven gebruiken vrijwel alle overheden zoals ministeries, provincies, gemeentes en waterschappen deze bestanden.
  De digitale bestanden worden gebruikt voor verschillende topografische toepassingen zoals voor Geografische Informatie Systemen (GIS), voor analyse en als geometrische referentie voor thematische kaarten (bijvoorbeeld bodemgebruik en bestemmingsplannen). De digitale hartlijnen van de wegen worden onder andere gebruikt in route navigatiesystemen.

  De topografische bestanden dienen tevens als basis voor de topografische kaarten. Deze algemene kaarten geven een volledig beeld van het terrein en het landschap. De bekendste series topografische kaarten zijn de kaarten op schaal 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 (ook wel stafkaarten genoemd) en 1:250.000. Andere bedrijven produceren op basis van de digitale bestanden onder andere fiets- en wandelkaarten, (stads)plattegronden en atlassen.

  Kort samengevat zijn de kerntaken van Kadaster Geo-Informatie:
  • Het opbouwen van een digitaal topografisch basisbestand.
  • Het verwerken van het basisbestand tot verschillende topografische bestanden en kaartseries.
  • Het leveren van producten in de vorm van digitale bestanden (de TOP10NL-vectorbestanden, rasterbestanden, namenbestanden en het obstakelbestand) en analoge producten (kaarten en luchtfoto's).

  In 2011 is de afdeling Geo Informatie onder leiding van Ulrike Schild en Ben Bruns voortvarend gestart met drastisch verbeteren met de Lean Filosofie. In 2013 vond een verbreding plaats naar andere delen van het Kadaster.

  KLIM: Kadaster Lean IMprovement

  De Lean Transformatie bij het Kadaster bestaat uit twee pijlers van het veranderingsproces: de mensen en de processen.

  In 2011 is men gestart met het veranderingsproces Lean bij de afdeling Geo Informatie. De belangrijkste doelen waren op dat moment: actualiteit, leverbetrouwbaarheid en kwaliteit.

  Actualiteit
  Het basisbestand van de topografische kaarten is TOP10NL. Dit is een topografische kaart op  schaal 1:10.000. Onze klanten willen dat de topografische kaart ieder jaar wordt heel Nederland wordt herzien. Anno 2011 lukte dat niet, want het kostte 4 jaar om heel Nederland te herzien. Het KLIM team is gestart en heeft de doorlooptijd van het proces 3x versneld. Vanaf september 2015 wordt de topografische kaart van heel Nederland in één jaar volledig herzien.

  Leverbetrouwbaarheid
  In 2011 konden wij onze klanten niet leveren, vanwege grote verstoringen in ons proces. Onze klanten willen in één jaar 5 leveringen ontvangen, waarin een deel van Nederland is vernieuwd. Het afgesproken levergebied wordt vanaf september 2012 op tijd geleverd.

  Kwaliteit
  Voordat gestart werd met het verbeteren met de Lean Filosofie konden we niet aangeven wat de kwaliteit was van ons product. We zijn in 2011 direct gestart met een kwaliteitsmeting op ons product. De eerste resultaten gaven aan dat ons product een kwaliteit had van 88%. De kwaliteit is gestegen in 2015 tot boven 95%.

  Maar..... dat is nog niet genoeg in het licht van toekomstige ontwikkelingen in de Smart Society.

  Smart Society

  Men heeft een nieuwe visie ontwikkeld op de toekomstige Smart Society. Door de verwachte komst en toename van zelfsturende voertuigen, vaartuigen en drones wordt het nodig om overal en altijd realtime 100 % kloppende kaarten te hebben. Wij werken eraan om met oude en nieuwe realtime data leveranciers zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en projectontwikkelaars, samen te werken aan het realiseren van deze hoge ambitie.

   

   

  Ynova Innovation Partners
  Zwolle
 • 23
  jun

  Accounting 4 Lean en de nieuwe rol van de controller in de Lean organisatie (23-06-16)

  13:00 tot 17:00 uur
  Prijs € 195.00

  Lean Transformation is een succesvolle strategie om bedrijven meer winstgevend te maken. Deze winstgevendheid wordt gerealiseerd door een focus op toegevoegde waarde voor de klant, het uitbannen van verspilling en het optimaal gebruik maken van kennis en creativiteit van medewerkers. Helaas blijkt het vaak lastig om de resultaten van Lean ook zichtbaar te maken in de cijfers. Bovendien leven er binnen het Lean Innovation Network diverse vragen rondom de relatie tussen Lean Transformation enerzijds en de financiële processen en afdelingen anderzijds. Ook leven er vragen met betrekking tot de toekomstige rol van de controller. Deze vragen zijn aanleiding geweest voor het starten van een onderzoeksproject van de RUG waarvan we de resultaten met u zullen delen.

  Op deze middag bieden we u inspiratie en inzicht vanuit praktijk en theorie om de spanningsvelden bespreekbaar de maken en de samenwerking tussen de verschillende partijen te verbeteren.

   

  Ynova Innovation Partners
  Groningen
 • 09
  jun

  Lean & QRM bij Bosch Scharnieren

  12:45 tot 17:00 uur

  BOSCH Scharnieren
  BOSCH Scharnieren en Metaal is een typisch MKB metaal bedrijf, die de niche heeft opgezocht. In dit geval ontwerp en productie van klantspecifieke scharnieren voor de industrie en buis- en plaatconstructies voor de interieurbouw. BOSCH concentreert zich hierbij op productie van kleine aantallen. Centraal in de propositie aan de klant staan flexibiliteit, snelheid en leverbetrouwbaarheid. Om dat te realiseren staat verkorten van doorlooptijden centraal in alle bedrijfsprocessen.

  Quick Response Manufacturing
  BOSCH Scharnieren was in 2007 één van de eerste productiebedrijven in Nederland die Quick Response Manufacturing (QRM) introduceerde om de levertijd structureel in te korten en de productiekosten te verlagen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van POLCA als routebeheersingssysteem (toeritdosering).
  Het productiesysteem is gebaseerd op een concept van werkcellen en zelfsturende teams. Voor digitalisering van orderroutes heeft BOSCH Scharnieren, in samenwerking met Softtools Manufacturing, het softwarepakket PROPOS ontwikkeld. PROPOS biedt de gebruiker de mogelijkheid om orders in hun productiestappen te monitoren en te sturen zodat productieorders op tijd gereed komen. Het pakket bevat een digitale POLCA-module.
  PROPOS is in maart 2012 geïntroduceerd op de ESEF en dong mee naar de Metaalunie Smart Enterprise Award 2012. Het pakket is met name geschikt voor batch- en klantordergestuurde bedrijven.  Zie ook www.propos-software.nl 

  Koploper in QRM
  De Amerikaanse grondlegger van QRM, professor Rajan Suri, is nauw betrokken geweest bij de implementatie van Quick Response Management en POLCA bij BOSCH Scharnieren. De introductie is succesvol geweest en heeft de prestaties van BOSCH Scharnieren inmiddels aanmerkelijk verbeterd. Maar het is ook een leerzame uitdaging geweest waarbij BOSCH de nodige hindernissen moest overwinnen. In Nederland waren immers nog geen ervaringen met QRM/POLCA opgedaan. Die unieke ervaringen worden vanmiddag gedeeld met de deelnemers van het Lean Innovation Network.

   

  Ynova Innovation Partners
  Doetinchem
 • 09
  jun

  Gembawalk in de Lean Office van Zilveren Kruis Achmea

  08:30 tot 13:00 uur

  SENS= Samen Effectief Naar Succes

  SENS is onze werkwijze. SENS is de manier van werken binnen Zilveren Kruis. Een werkwijze waarbij alle medewerkers meedenken over verbeteringen en iedereen nieuwe ideeën kan aandragen. Het doel van SENS is het tegengaan van verspillingen in onze werkprocessen, in ons handelen en onze manier van denken. Elke dag weer. 

  Zo realiseren we tevreden(er) klanten, betere financiële resultaten en een prettige erkomgeving. En draagt SENS bij aan het waarmaken van onze identiteit en onze ambitie om het klantbelang centraal te stellen.

  Open
  Leiden
 • 24
  mei

  Leiderschap en Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers

  12:45 tot 17:00 uur
  Prijs € 195.00

  Veranderingen en vernieuwingen vinden steeds vaker en ook ongemerkt plaats. Vijf  jaar geleden was de pensioenleeftijd nog 65 jaar, er is sprake van toenemende invloed van sociale media en we zijn niet meer gebonden aan tijd en plaats. De invloed van  Smart Industry, automatisering en robotisering in bedrijfsprocessen neemt toe. En niet iedereen kan of wil hier aan deelnemen.  

  Langer doorwerken, gevecht om talent, technologische ontwikkelingen, globalisering en lifetime learning. Daar draait duurzaam inzetbaar blijven om. Tijdens de Special Interest Group Duurzame Inzetbaarheid op 19 januari 2016 stond het volgende thema centraal:

  “Hoe krijgen we onze medewerkers mee in de huidige tijden van onzekerheid, verandering en vernieuwing en hoe kunnen we met onze mensen (en hun vaardigheden) onze bedrijfsdoelstellingen realiseren? 

  Een belangrijke conclusie was toen dat  "Goed Leiderschap” hierbij cruciaal  is.

  We stellen ons nu als Special Interest Group de volgende vragen:

  Wat is eigenlijk “leadership”? Waarin verschilt het van ‘managen’?
  Welke vormen van “leadership" kan je herkennen?
  Hoe hangt “leadership” samen met cultuur?
  Hoe kan het “leadership” van direct leidinggevenden effect hebben op de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers
  Hoe kan je effectief “leadership” op duurzame inzetbaarheid beoordelen, bevorderen, meten?
  Hoe weet je of het “leadership” ‘goed’ is?

  We willen de vorm & inhoud goed laten aansluiten bij concrete praktijksituaties (rond het thema Leadership, duurzame inzetbaarheid en lean)

  Onze vraag

  Welke concrete situaties, voorbeelden, problemen of vragen spelen bij deelnemende bedrijven rondom dit thema. Graag concrete voorbeelden voor 13 mei sturen naar d.wymenga@ynova.nl.

  Hoe concreter hoe beter !

  Aan de hand van competenties t.a.v. leadership en gevalideerde instrumenten van TNO - NPDI wordt deze bijeenkomst vorm gegeven. Om concreet aan de slag te gaan in de eigen organisatie, kan men gebruik maken van deze instrumenten (voor deelnemers aan de Special Interest Group Duurzame Inzetbaarheid en Lean HR tegen gereduceerd tarief).

  We beginnen met een korte inlooplunch om 12.30 en eindigen rond 17.00

  Ynova Innovation Partners
  Zwollle
 • 12
  mei

  Lean & Green bij Heineken Den Bosch

  12:15 tot 17:15 uur

  Binnen Heineken loopt sinds 2003 een Total Productive Management (TPM) programma. Hierdoor produceren alle brouwerijen steeds efficiënter en met minder verliezen. Den Bosch is één van de beste productielocaties op het gebied van TPM en geldt als dé innovatie brouwerij binnen Heineken. De Overall Equipment Effectiveness van de verpakkingslijnen en de productiviteit zijn de afgelopen jaren gestegen en de kwaliteit is constant van een hoog niveau. Hiernaast is de brouwerij in staat geweest om bijna alle nieuwe markintroducties van Heineken te verzorgen. De 3 succesfactoren die dit verklaren zijn het constant toepassen van deployments gevolgd door acties, audits en het opleidings- en coachingsprogramma.

  De 58 jaar oude brouwerij van Heineken in Den Bosch, gelegen op niet meer dan een kwartier lopen van het stadscentrum, ontving in 2008 als eerste Heineken brouwerij een internationale accreditatie van het Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM), voor haar Total Productive Management (TPM) programma. Deze werd in 2011 gevolgd door een 2e award van JIPM voor het consistent toepassen van TPM in de brouwerij.

   

  Ynova Innovation Partners
  's-Hertogenbosch
 • 21
  apr

  Lean Transformation, 
Ketenintegratie & Klantwaarde

  12:45 tot 17:30 uur

  Onze gastheren:    

  Walter van den Brink (Plantmanager)
  Robert Bruns (HR manager)
  Mark Ketjen (Eerste Operator en Green Belt Lean Six Sigma)
  Taskforce Werkgelegenheid Avantor (Samenwerking vakbonden, OR en directie)

   

  Plantmanager Walter van den Brink:

  “Door Lean is onze efficiëntie toegenomen met 20 % en onze doorlooptijd afgenomen van 12 naar 3 dagen. Ook zijn wij de laatste jaren bij onze klanten de Lean principes gaan introduceren en hebben daarmee hoge ogen gegooid. Samen met de medewerkers zijn er bij Avantor indrukwekkende resultaten geboekt met Lean. Niettemin hebben globale ontwikkelingen geleid tot het besluit de activiteiten gefaseerd te verplaatsen naar Polen en de plant in Deventer te sluiten medio 2017.
  Wij nodigen de mensen van het Lean Innovation Network van harte uit om te profiteren van onze kennis en ervaring met Lean Transformation, Ketenintegratie en Klantwaarde. Ook willen wij u laten kennismaken met onze goed opgeleide medewerkers, die in de loop van 2016 en 2017 een nieuwe baan kunnen aanvaarden. ”

  Avantor Performance Materials produceert en levert wereldwijd hoogwaardige chemicaliën en materialen, die worden toegepast in diverse industrieën. Dit wordt gedaan vanuit 4 businessunits in Deventer:
  1.    Analytische laboratoria 
  2.    Grondstoffen voor de farmaceutische industrie 
  3.    Hulpstoffen voor micro-electronics
  4.    Reagentia voor ziekenhuis laboratoria.

  Vanwege de toenemende mondiale concurrentie is er de afgelopen jaren een voortdurende focus op kostprijsverlaging en levertijdverkorting geweest. Bovendien stellen klanten steeds hogere eisen aan kwaliteit, veiligheid, orde en netheid (6 S) en efficiënte Lean processen. 

   

  Een treffend citaat van een klant uit de micro-electronics:

  "Wij kunnen echt zien dat jullie voortdurend verbeteren en een snellere respons geven op problemen. Dit geeft ons vertrouwen en is voor ons belangrijk omdat ook wij onze performance in de gehele keten nog steeds willen vergroten."

  Open
  Deventer
 • 17
  mrt

  Hoe kan Lean bijdragen aan een Smart Advanced Factory - Philips Drachten

  12:45 tot 17:00 uur

  Philips Drachten maakt deel uit van Royal Philips Nederland. Het is een gediversifieerd technologiebedrijf dat het leven van mensen wil verbeteren door zinvolle innovaties op het gebied van gezondheidszorg en consumentenlevensstijl. Het bedrijf is marktleider op het gebied van cardiologische zorg, acute zorg en zorg voor thuis, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, en op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten.
  Drachten is één van de grootste vestigingen van Royal Philips. In Drachten worden Philips Shavers (scheerapparaten) en scheerhoofden geproduceerd. Daarnaast zijn de bedrijfsfuncties technologie-, product-, procesontwikkeling en industrialisatie op de site gevestigd. Deze ontwikkelen tal van Consumer Lifestyle-producten, zoals de Wake-up Light, diverse stofzuigers, de Senseo-koffiezetters, waterkokers en de Airfryer.
  De vestiging in Drachten vormt één groot bedrijventerrein waar multidisciplinaire teams met elkaar samenwerken. Zij vormen een soepele, geïntegreerde productie- en ontwikkelketen. Samen zorgen zij ervoor dat alle bedrijfsprocessen goed verlopen. Van bevoorrading tot aflevering, van idee tot uitvoering. 

  Lean Excellence in office en productie als route naar de Smart Advanced Factory

  Binnen Operations (productie) worden de shavers geproduceerd met behulp van de modernste productiemethoden, zodat er efficiënt en met grote leverbetrouwbaarheid gewerkt kan worden. Er worden jaarlijks miljoenen hoogwaardige shavers en scheerhoofden geproduceerd. R&D, office en operations vullen elkaar daarbij op alle fronten aan. Vanaf 1995 werkt men aan World Class Manufacturing, vanaf 2009 is men gestart met Lean Excellence en heeft men de fabriek ingericht van functiegerichte afdelingen naar productfamiliegerichte value streams. Door slimme product- en productiearchitectuur, verregaande robotisering en creatieve en continu verbeterende medewerkers kan Philips Drachten de concurrentie met het verre oosten tegenwoordig goed aan. Ook in de office omgevingen zijn de principes van Lean Excellence ingevoerd.

  Bovendien is Philips een van de partners die meedenkt over een nieuw industrie beleid.

   

   

  Ynova Innovation Partners
  Drachten
 • 18
  feb

  Smart Industry, Lean & Green bij VDL Weweler

  12:45 tot 17:00 uur

  Bij VDL Weweler te Apeldoorn met bijdragen van TNO en de HAN

  Smart Industry is een fundamentele verandering, het kan worden beschouwd als een volgende industriële revolutie en zal alles en iedereen raken, of je nou meedoet of niet. Met 
  de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties, het zogenaamde ‘internet of 
  things’, waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren ontstaan. Smart Industries zijn industrieën die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie. Hierdoor, en door een sterk digitaal 
  geïntegreerde toeleveranciersketen, is het mogelijk voor iedere klant ‘op maat’ producten en diensten te leveren. In Smart Industry wordt het mogelijk uit grote en diverse informatiestromen nieuwe business te creëren op basis van nieuwe, deels op elkaar inwerkende, nieuwe technologieën zoals: big data processing, het Internet of Things, nieuwe generatie adaptieve robots, 3D printing, nanotechnologie, miniaturisering en nieuwe sensortechnologie.

  Over VDL Weweler te Apeldoorn
  VDL Weweler maakt onderdeel uit van de VDL groep. VDL Weweler ontwikkelt, produceert en verkoopt luchtvering, asliften, paraboolveren en speciale assen voor producenten van trailers, trucks en bussen. Zie voor meer informatie www.vdlweweler.nl

  Ynova Innovation Partners
  Apeldoorn
 • 04
  feb

  Lean Leadership & Verandering bij Waterbedrijf Groningen

  12:45 tot 17:00 uur

  De casus is de samenvoeging van twee werklocaties van de monteurs, waarbij de monteurs zelf opnieuw hun werkprocessen mochten uitdenken. Dat ging best aardig, met de nodige struikelblokken bij zowel monteurs als leidinggevenden. Tot we richting implementatie gingen, toen werd het moeilijk……...  
   

  Leadership en Organisatie ontwikkeling
  Groningen
 • 28
  jan

  HAN Lean Event

  14:00 tot 19:00 uur

  Het 8e HAN Lean Event gaat over de uitdaging om planning en uitvoering zodanig te integreren dat dit één natuurlijk proces wordt. Naast gerenommeerde gastsprekers zullen net als in voorgaande edities studenten uit de Minor World Class Performance / Lean Management de resultaten presenteren van de verbeterprojecten die zij bij bedrijven hebben uitgevoerd. 

  AANMELDEN Rechtstreeks bij de HAN
   
  Voor vragen kunt u contact opnemen met Doreen Tolmeijer
   
  E doreen.tolmeijer@han.nl , T 06-55307629

  Open
  Online
 • 19
  nov

  Lean Transformation bij Brink Climate Systems

  12:45 tot 17:30 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Staphorst
 • 05
  nov

  Lean Transformation & Teaching Leadership bij Scania Production

  12:45 tot 17:00 uur

  Scania is wereldwijd een van de koplopers in Lean & Green Transformation. Scania maakt sinds 1935 voortdurend winst, ook in tijden van crisis en heeft een jaarlijkse productiviteitsstijging van 5 tot 8% ! Dit bezoek aan Scania geeft u zicht op de grote kracht van de Lean principes die ook in uw organisatie kunnen worden toegepast.

  Lean Transformation & Teaching Leadership

  Sinds 1935 maakt Scania winst. Het geheim van dit succes zit in het modulaire productontwerp. Met relatief weinig onderdelen maakt Scania heel veel typen trucks, voor zeer uiteenlopende vormen van vervoer. Van heel licht tot zeer zwaar. Het slimme is dat alle trucks bijvoorbeeld dezelfde voorruit hebben. Als een chauffeur een kapotte voorruit heeft in Spanje en naar het dichtstbijzijnde Scania servicestation rijdt, dan staat daar altijd de juiste voorruit op voorraad. Er is maar 1 type, dus het is altijd de juiste !

  Naast het modulaire productontwerp is er een tweede pijler onder het succes van Scania. Het Scania Production System, afgeleid van het Toyota Production System. Het fundament van dit systeem omvat de volgende waarden:
  1.    De klant voorop
  2.    Respect voor medewerkers 
  3.    Het elimineren van verspilling
  Andere belangrijke elementen van het Scania Production Systeem zijn: Teaching Leadership, con-tinu verbeteren met alle medewerkers en vanzelfsprekende aandacht voor veiligheid en milieu.
   
  Steeds meer ambitieuze ondernemingen volgen het spoor van Toyota en Scania. Voorbeelden zijn Porsche, Bosch, Swedish Match Lighters, Philips, VMI Group, AWL Techniek, VDL Weweler, Villeroy & Boch, Weir Minerals, KMWE maar ook kleinere MKB bedrijven zoals de Meijer MSE Forks, Landustrie, Movacolor, MetaalPlus, Disselhorst Metaal, Haafkes Veldwachter, AP Nederland en Veenstra | Fritom. Ook in de zorg en bij de overheid worden de principes tegenwoordig toegepast, vaak onder het motto van “Slimmer Werken”.

  Hieronder een greep uit de resultaten van Lean Transformation

  “Met onze productie in Nederland kunnen wij dankzij Lean onze positie als marktleider handhaven, de prijzen verlagen en tegelijkertijd investeren in innovatie”

  “Onze productiecapaciteit is verdubbeld, op de helft van het vloeroppervlak.”

  “Door de implementatie van Lean konden we nieuwbouw achterwege laten.”

  “De interne productiedoorlooptijd is teruggebracht van 3 weken naar 2 dagen.”

  “Er is meer overzicht en rust ontstaan en het ziekteverzuim is vanzelf gedaald.”

  “Mijn liquiditeit is sterk verbeterd.”

  “Mijn klanten zijn enthousiast!”

  Leadership en Organisatie ontwikkeling
  Zwolle
 • 29
  okt

  Lean Transformation & Leadership bij Lankhorst LEP

  12:45 tot 17:00 uur
  Royal Lankhorst Euronete Group is oorspronkelijk gevestigd in 1803 in Sneek, onder de naam Lankhorst Touwfabrieken. Vandaag de dag verwerkt men kunststoffen en zijn er vijf divisies, te weten MORD (maritieme en offshore touwen), Fishing (visserijnetten), Yarn (technische Garens), Pure Composites (composiet garen) en Lankhorst Engineered Products (LEP: het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige dikwandige Kunststofproducten). Een aantal jaren geleden is men gestart met de Lean Transformatie, grotendeels op eigen kracht. Voor de mensen betekende dit de overgang van 'kilogrammen stampen' naar 'actief meedenken in processen'. Marcel Janssen: “De Engineered Products Divisie is de afgelopen jaren fors gegroeid, en daar zijn we met zijn allen heel trots op. Vanuit deze stevige basis is er voor de periode 2011 – 2015 een lange termijn doelstelling van 50 % autonome groei geformuleerd. Wij liggen voor op het schema en zien de Lean Transformatie als belangrijke ondersteuning om deze groei door te kunnen zetten.” Om bovenstaande groei te ondersteunen is Lankhorst in 2011 gestart met het Lean Implementatie Programma met de volgende elementen: - 5 S – continu verbeteren op de werkplekken - Visualiseren - Elimineren van Muda, Muri en Mura - Management en verbetering van 4 M: Mensen, Machines, Materiaal, Methoden - Continu verbeteren van Kwaliteit, Kosten en levering De belangrijkste redenen om het veranderingsproces te starten waren te eerste de nieuwe productiehal in de staat houden zoals deze was opgeleverd, ten tweede de professionalisering van de organisatie en ten derde een wisseling van management. LEP 2.0. Je hebt nog geen perfectie bereikt als er niets meer aan toegevoegd kan worden………………….. maar wanneer er niets meer weggenomen kan worden…. Prof. Marc Sachon
  Leadership en Organisatie ontwikkeling
  Sneek
 • 08
  okt

  Lean & Green - We Are Bosch !

  12:45 tot 17:00 uur

  De historie van Nefit en Lean Transformation binnen het Bosch concern

  Nefit bracht als eerste ter wereld de succesvolle Hoog Rendement-ketel op de markt. Daarmee begon de opmars van milieuvriendelijk en energiezuinig verwarmen. Inmiddels is Nefit al meer dan 25 jaar het meest verkochte merk HR-ketels van Nederland.

  Het bedrijf Nefit is opgegaan in Bosch Thermotechniek BV en is onderdeel van het internationale Robert Bosch-concern. In het Bosch Kenniscentrum in Deventer wordt gewerkt aan duurzame oplossingen voor heel Europa. Meer dan120 specialisten ontwikkelen hier de warmtetechnologie van de toekomst: HR-technologie gecombineerd met energie uit zonnewarmte, warmteterug-winning en warmtepompen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met universiteiten, onderzoeksinstituten en gespecialiseerde industrieën. Bosch heeft Lean Transformation hoog in het vaandel en werkt hier al meer dan 15 jaar aan. Systematisch, met een heldere focus en een lange termijn visie. Tijdens de crises heeft Bosch Thermotechniek een paar zware jaren gehad. We hebben veel van de recessie geleerd, vooral het grote belang van flexibiliteit en wendbaarheid. In 2013 is het roer omgegaan. Met hulp van Adviesbureau McKinsey is er een nieuwe aanpak geïntroduceerd en in waves gewerkt aan drastische verbeteringen in productie, maar vooral ook in
  de indirecte omgevingen. Het lukt ons steeds beter om ook daar flexibel en wendbaar te zijn.


  Richard Demeijer
  “Het verschil tussen vroeger en nu?
  Vroeger werkten we aan continu verbeteren om het continu verbeteren en eigenlijk alleen in productie. Nu verbeteren we met de focus op geld verdienen en winst maken. Hierbij zijn tegenwoordig ook alle indirecte afdelingen betrokken zoals Marketing, HR en finance.

  Ynova Innovation Partners
  Deventer
 • 24
  sep

  Lean Transformation & Teaching Leadership bij Scania Production

  12:45 tot 17:00 uur

  Scania is wereldwijd een van de koplopers in Lean & Green Transformation. Scania maakt sinds 1935 voortdurend winst, ook in tijden van crisis en heeft een jaarlijkse productiviteitsstijging van 5 tot 8% ! Dit bezoek aan Scania geeft u zicht op de grote kracht van de Lean principes die ook in uw organisatie kunnen worden toegepast.

  Lean Transformation & Teaching Leadership

  Sinds 1935 maakt Scania winst. Het geheim van dit succes zit in het modulaire productontwerp. Met relatief weinig onderdelen maakt Scania heel veel typen trucks, voor zeer uiteenlopende vormen van vervoer. Van heel licht tot zeer zwaar. Het slimme is dat alle trucks bijvoorbeeld dezelfde voorruit hebben. Als een chauffeur een kapotte voorruit heeft in Spanje en naar het dichtstbijzijnde Scania servicestation rijdt, dan staat daar altijd de juiste voorruit op voorraad. Er is maar 1 type, dus het is altijd de juiste !

  Naast het modulaire productontwerp is er een tweede pijler onder het succes van Scania. Het Scania Production System, afgeleid van het Toyota Production System. Het fundament van dit systeem omvat de volgende waarden:
  1.    De klant voorop
  2.    Respect voor medewerkers 
  3.    Het elimineren van verspilling
  Andere belangrijke elementen van het Scania Production Systeem zijn: Teaching Leadership, con-tinu verbeteren met alle medewerkers en vanzelfsprekende aandacht voor veiligheid en milieu.
   
  Steeds meer ambitieuze ondernemingen volgen het spoor van Toyota en Scania. Voorbeelden zijn Porsche, Bosch, Swedish Match Lighters, Philips, VMI Group, AWL Techniek, VDL Weweler, Villeroy & Boch, Weir Minerals, KMWE maar ook kleinere MKB bedrijven zoals de Meijer MSE Forks, Landustrie, Movacolor, MetaalPlus, Disselhorst Metaal, Haafkes Veldwachter, AP Nederland en Veenstra | Fritom. Ook in de zorg en bij de overheid worden de principes tegenwoordig toegepast, vaak onder het motto van “Slimmer Werken”.

  Hieronder een greep uit de resultaten van Lean Transformation

  “Met onze productie in Nederland kunnen wij dankzij Lean onze positie als marktleider handhaven, de prijzen verlagen en tegelijkertijd investeren in innovatie”

  “Onze productiecapaciteit is verdubbeld, op de helft van het vloeroppervlak.”

  “Door de implementatie van Lean konden we nieuwbouw achterwege laten.”

  “De interne productiedoorlooptijd is teruggebracht van 3 weken naar 2 dagen.”

  “Er is meer overzicht en rust ontstaan en het ziekteverzuim is vanzelf gedaald.”

  “Mijn liquiditeit is sterk verbeterd.”

  “Mijn klanten zijn enthousiast!”

  Leadership en Organisatie ontwikkeling
  Zwolle
 • 10
  sep

  Lean Transformation en de eerste stappen naar duurzaamheid

  12:45 tot 17:00 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Venlo
 • 18
  jun

  Lean Transformation bij Swedish Match Lighters

  12:45 tot 17:30 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Assen
 • 21
  mei

  Lean Transformation bij Bosch Tilburg

  12:45 tot 17:15 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Tilburg
 • 27
  mrt

  Lean Leadership bij VDL Weweler

  12:45 tot 17:00 uur

  Robert Geurtzen (Manager Productie) neemt ons mee in het verhaal van VDL Weweler.

  Van oudsher (1924) was het bedrijf een handelsfirma in onderdelen voor het zwaar transport. In de jaren ’90 werden de eerste eigen producten ontwikkeld namelijk luchtveersystemen. Het productiewerk was echt zwaar spierballenwerk. De teamleiders waren brandjesblussers en politieagenten. Het omslagpunt kwam met de opening van het eigen leercentrum. Hier trainen we en leiden onze eigen mensen op. Meer en meer werden de medewerkers gezien als volwaardige intelligente gesprekspartners. We hebben nu de ambitie om de beste verenfabrikant ter wereld te worden door verregaande robotisering in productie en door verbetering van ons kenniscentrum, engineering, procesengineering, productieautomatisering, verkoop en R & D. De afgelopen jaren hebben we veel gedaan:                  

  • Een nieuwe fabriek aan de Ecofactory
  • Een compleet nieuw Lean - gerobottiseerd productieproces met veel prototype machines
  • 3D gevormde veren
  • Iso TS certificering
  • SAP implementatie

  Kortom: er is veel bereikt en veel gedaan, maar we zijn nu toe aan een plan om de Lean Transformatie verder gestalte te geven, een Roadmap Lean Transformation. We hebben een opzetje gemaakt en daar gaan we na de rondleiding graag met jullie over in gesprek.

  Rondleiding door de fabriek

  Het samen ontwikkelen van een nieuwe Roadmap Lean Transformation, Hoe doen we dat ?

  Hans Klein (medewerker opleidingen) presenteert een eerste concept Roadmap voor VDL Weweler.

  Vervolgens geeft de groep feedback aan Hans en Robert - o.a. de volgende zaken passeren de revu:

  • Heeft een Lean Leider een Roadmap nodig ?
  • Waarom een Roadmap Lean Transformation ?
  • Waar staan we nu?
  • Waar willen we naar toe ?
  • Welke doelen en KPI's ? Balanced Score card ? Alignement van beleid ?
  • Wanneer doen we wat en hoever kijken we vooruit?
  • Welke elementen staan er in de Roadmap?
  • Wie zijn er allemaal betrokken bij het ontwikkelen van de Roadmap? Leidinggevenden, medewerkers, klanten, leveranciers, OR, anderen ?
  • Hoevaak en met wie evalueren we de voortgang ?
  • Wat missen we nog ?

  We sluiten af met afspraken m.b.t. het vervolg van deze Special Interest Group

  Leadership en Organisatie ontwikkeling
  Apeldoorn
 • 19
  mrt

  Lean Transformation & Leadership bij Scania Production

  12:45 tot 17:00 uur
  None
  Open
  Zwolle
 • 12
  mrt

  Lean Innovation & Smart Industrie bij Neways Advanced Applications

  12:45 tot 17:00 uur

  Lean & Innovation: de eerste aanzet tot Smart Industrie

  Datum : Dondermiddag 12 maart 2015 van 12.45 tot 17.30 uur
  Adres : Science Park Eindhoven 5004, 5692 EA Son en Breugel
  Parkeeradres : Ekkersrijt 4086, 5692 DA Son en Breugel
  Parkeerinstructie : Eerste stoplichten (na nemen afrit Ekkersrijt, A50) rechts afslaan.
  Aan de linkerhand is Mediamarkt, aan de rechterhand is vrij toegankelijke parkeerplaats.
   Voor Neways vanaf parkeerplaats terug naar stoplichten lopen en kruising recht oversteken.
  Na eerste zijweg rechts het eerste gebouw aan de rechterkant.
  Telefoonnummer : 040 - 2673500
  Website : www.neways-advanced-applications.nl
  We zijn te gast bij : Gijs van Dam, Manager Engineering
   Geert Scheepers, Manager Operations
   Roel Tijburg, Manager Quality
  5 keer productiever door:
  Werken aan de achtste verspilling: Onbenut Talent
  &
  Robots helpen operators binnen Value Chains en Value Networks

  Ynova Innovation Partners
  Son en Breugel
 • 29
  jan

  Lean Transformation & Leadership bij Scania Production

  12:45 tot 17:00 uur
  None
  Leadership en Organisatie ontwikkeling
  Zwolle
 • 21
  nov

  De ondernemer als maatschappelijke (aan)winst

  16:42 tot 16:42 uur
  None
  Open
  Rhenen
 • 30
  okt

  Lean Transformation & Leadership bij Scania

  16:41 tot 16:41 uur
  None
  Leadership en Organisatie ontwikkeling
  Zwolle
 • 25
  sep

  Philips op weg naar de Smart Factory

  12:30 tot 17:30 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Drachten
 • 17
  jun

  Lean Transformation bij VMI Group

  12:30 tot 17:30 uur

  Lean Transformation en de kracht van het stil staan.

  Ynova Innovation Partners
  Epe
 • 20
  mrt

  Lean in het Onderwijs

  08:30 tot 17:30 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Zwolle
 • 06
  mrt

  Lean Leadership, Office en 5 S bij Lankhorst EP

  12:45 tot 17:30 uur
  None
  Leadership en Organisatie ontwikkeling
  Sneek
 • 01
  nov

  COPE Congres Rijksuniversiteit Groningen

  09:30 tot 17:00 uur
  None
  Open
  Apeldoorn
 • 10
  okt

  Lean en Six Sigma bij AVEBE

  12:30 tot 17:30 uur

  Een zaak van techniek en gedrag en vroegtijdige betrokkenheid van de HRM afdeling

  Ynova Innovation Partners
  Gasselternijveen
 • 17
  sep

  Vanuit visie en systematisch werken aan Lean Transformation bij Bosch Thermotechniek

  13:00 tot 17:30 uur

  Systematisch en met visie al 13 jaar werken aan Lean Transformation

  Ynova Innovation Partners
  Deventer
 • 27
  jun

  Lean Transformation bij Aldipress

  12:00 tot 17:00 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Duiven
 • 16
  mei

  Lean Office & Logistics bij Veenstra | Fritom

  13:00 tot 17:00 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Heeg
 • 07
  mrt

  Lean en QRM bij Disselhorst Metaal

  13:00 tot 17:00 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Raalte
 • 07
  feb

  Lean Services bij de Gemeente Meppel

  08:30 tot 13:00 uur

  Het Lean Innovation Network is donderdagochtend 7 februari 2013 te gast bij de Gemeente Meppel. Vanuit overheden, semi-overheden, onderwijs, zakelijke dienstverlening en zorg is er belangstelling voor een deelnetwerk van het Lean Innovation Network rondom Lean Services, d.w.z. Slimmer werken in dienstverlenende organisaties. Wij gaan graag met u in gesprek over de waarde van samen leren en innoveren. Op basis van de inzichten van deze ochtend presenteren wij u een voorstel voor een nieuw deelnetwerk"Lean Services".

  Het programma omvat de volgende elementen:

  Lean Transformatie bij de Gemeente Meppel (door Martijn Crince van de Gemeente Meppel)

  De Waarde voor de klant (door Jan-Ede Brijker van de Gemeente Súdwest-Fryslân)

  Verhogen maatschappelijk rendement van gemeenten door verbetering van dienstverlening en slimmer werken (door Bas Doets)

  Samen nadenken over inhoud en vorm van het nieuwe deelnetwerk "Lean Services" (door Jacqueline Hofstede en Anne Marie Poorthuis)
    

  Ynova Innovation Partners
  Meppel
 • 17
  jan

  Lean Bouwen met Haafkes Veldwachter

  12:45 tot 17:15 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Deventer
 • 29
  nov

  Lean Leadership en Verandering bij Rabobank Heerenveen

  08:30 tot 12:30 uur
  None
  Leadership en Organisatie ontwikkeling
  Heerenveen
 • 22
  nov

  Lean Innovation Network bij VDL Weweler

  13:00 tot 17:30 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Apeldoorn
 • 11
  okt

  Lean Innovation Network bij Swedish Match Lighters

  12:30 tot 17:30 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Assen
 • 04
  okt

  Lean Transformation bij Avantor Performance Materials

  13:00 tot 20:00 uur
  None
  Ynova Innovation Partners
  Deventer
 • 14
  jun

  KISS, Keep it Simple Stupid bij AP Nederland

  13:00 tot 17:00 uur

  Van productiebedrijf naar kennisintensieve netwerkorganisatie Snel, Innovatief en Lean Ondernemen

  Ynova Innovation Partners
  Kolham
 • 13
  apr

  Jaarsymposium LORC

  09:30 tot 16:30 uur
  None
  Open
  Groningen
 • 21
  feb

  Inspiratie Cafe Olympisch Goud, Economisch Goud

  13:00 tot 17:30 uur
  None
  Open
  Heerenveen
 • 17
  nov

  Lean Innovation Network bij Brink Industrial

  13:00 tot 17:15 uur

  2008 was, als gevolg van de crisis, ook voor Brink Industrial een moeilijk jaar. Maatregelen waren vereist. We zijn getransformeerd van een traditioneel MKB bedrijf in een creatieve partner in totaal concepten. Door veel creatiever en ondernemender te worden staat het bedrijf er nu weer heel goed voor. Met een enorme potentie voor groei.

  We gaan deze middag in op de volgende thema's:

  1. Lean Transformation door ketenintegratie (de ketensamenwerking tussen klant en Brink Industrial)
  2. Conceptontwikkeling vanuit klantwaarde:
  3. Brink Industrial als “system supplier” ipv industrieel toeleverancier.

  We vertellen tegenwoordig 'Het verhaal van de schoonheidsbeleving in de openbare ruimte'. Onze prachtige (de BMW onder de) plantenbakken van eigen merk LUNE zijn een deel van dit verhaal.

  Het gebruik van Social Media in een van oudsher traditioneel metaalbedrijf 

  Lean Leiderschap en het geheim van Excellente Teams (door Desiree van Dun en Irene Overbeek)

  Rondleiding door de fabriek 

  Het eerste principe van de Lean filosofie: Wat heeft werkelijk waarde voor de eindgebruiker 
   
  (klantwaarde) ?  

  Van klantwaarde naar het ontwikkelen van totaalconcepten en belevingen in de openbare ruimte (met prachtige plantenbakken, lampen en afvalbakken als onderdeel van een verhaal) 
   
  Managen of ondernemen

  Lean Leiderschap

  Ynova Innovation Partners
  Hoogeveen